Marketeer Zorg/Regisseur Business Development

Introductie Vitadent

Vitadent Mondzorg gelooft dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Voor meer dan 600.000 zorgafhankelijke oudere mensen die thuiszorg krijgen in Nederland is mondzorg onbereikbaar. Door de snelle vergrijzing stijgt dit aantal hard. Als het ziektebeeld dusdanig verslechtert dat thuiszorg niet meer mogelijk is, komen deze mensen in een zorginstelling. Daar komen zij in beeld met doorgaans schrikbarende problematiek in de mond.

Vitadent heeft als missie hier verandering in te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste middelen, inzet en drijfveren levensloopbestendige passende mondzorg mogelijk kunnen maken voor zorgafhankelijke mensen. Wij doen dit ambulant in de eigen vertrouwde omgeving van onze cliënten. 

Vitadent wil eerste keuze aanbieder ambulante mondzorg zijn voor zorgaanbieders, en in het bijzonder voor die organisaties waar het om de inhoud gaat. Onze drijfveren zijn groei (kwaliteit en kwantiteit), kennisdeling en het fundamenteel verbeteren van mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Wij streven ernaar zorgaanbieders te inspireren deze drijfveren te delen. 

Alle mensen die bij Vitadent werken stappen in met een zorghart en werken niet alleen om een verschil te maken voor de cliënt, maar ook voor zichzelf. Vitadent investeert in werkgeluk, de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Onze organisatie daagt mensen altijd uit het beste uit zichzelf en hun teams te halen. Daarbij beloven wij onze medewerkers positief te verrassen en hiermee de relatie uitzonderlijker te maken. Dit verwachten we ook andersom.

Onze medewerkers zetten zich in voor het hoogst haalbare resultaat en streven er dan ook naar om het elke dag een beetje beter te doen. Zij dragen en voeden hiermee onze verbetercultuur, omdat deze nooit slaapt. Doordat zij handelen vanuit professionele kwetsbaarheid en niet terughoudend zijn om fouten te melden, leren zij voortdurend bij en laten zij de organisatie groeien. Zij houden van ontwikkeling, zijn trots op zichzelf en trots op het werk dat zij uitvoeren. Daarnaast zijn ze gastvrij en hulpvaardig naar elkaar en naar alle klantgroepen. Zij zoeken verbinding en krijgen daardoor de energie om proactief en met aandacht te werken. Ook zijn ze respectvol naar elkaar en bevestigen hiermee het begrip voor elkaar. Zij beseffen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen krachten een belangrijke bijdrage levert aan onze visie en centrale missie. 

Organisatiestructuur Vitadent

Vitadent kent geen traditionele organisatiestructuur. In 2022 willen we hier verder in doorgroeien. We werken dan met zelfsturende teams die gefaciliteerd worden door een manager. Het team is proactief en initiatiefrijk en voelt zich de trotse eigenaar van de te bereiken resultaten. 

De managers vormen tezamen met de twee oprichters van Vitadent een team dat zijn wortels heeft in de gehele dienstverlening van Vitadent. 

Zij stellen zich zelf dagelijks drie vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we ze goed?
 3. Wat heeft de organisatie nodig?

Doel van de functie

Vanuit onze unieke locatie op het terrein van de Van Nelle Fabriek, draagt de marketeer direct en indirect bij aan de kwantitatieve groei van het aantal cliënten. Door een effectieve inzet van de unieke eigenschappen van de Vitadent-dienstverlening en de bestaande communicatie- en brandstrategie, wordt er een nationaal bewustzijn bereikt waardoor Vitadent bij alle stakeholders bekend is en blijft. De marketeer is de hands-on expert op het gebied van crossmediale communicatie en weet dit te effectueren binnen de communicatiestrategie van Vitadent en zelf uit te voeren.

De marketeer is ons altijd een stap voor en levert met het Business development team een significante bijdrage aan de strategische groeidoelstellingen van Vitadent. Hij/zij kijkt met een scherp oog wat er nodig is en levert, nog voor erom gevraagd is. Hij/zij zoekt collega’s actief op in hun werkomgeving om te begrijpen wat er speelt en vertaalt dit in de campagnestrategie. De marketeer is een verbinder die snapt hoe men door samenwerking het beste uit de organisatie kan halen en faciliteert dit in het kader van groei. Hij/zij moet out of the box denken en verrast hiermee, zonder afbreuk te doen aan de missie en kernwaarden van Vitadent. Hij/zij adviseert gevraagd en ongevraagd, presenteert het MT en bestuur een jaarlijkse strategie voor communicatie, doet voorstellen voor campagneprojecten/teams en vertoont eigenaarschap tot en met de afronding van een project.  


De marketeer functioneert ook als ‘regisseur’ van het thema Business development daar waar de onderliggende aandachtsgebieden (acquisitie, marketing, communicatie en branding) de kwantitatieve groei raken. De regie betreft een vertegenwoordiging binnen het managementteam van deze aandachtsgebieden, met behulp van bewaking en rapportage van de onderliggende jaarplannen en key results door de regisseur zelf en zijn/haar collega’s (acquisitie 2 fte en communicatie & branding 1 fte). Hij/zij faciliteert het team waar nodig en motiveert eigenaarschap in de zin van medeverantwoordelijkheid significantie. De functie van regisseur is geen leidinggevende functie, maar een faciliterende functie. 

Plaats in de organisatie

De marketeer ontvangt hiërarchische leiding van/rapporteert aan de (COO) operationeel directeur van Vitadent.

Overlegstructuren

 • Periodiek overleg met de directie

Taken en verantwoordelijkheden

 • Bepaalt de strategie gericht op groei en diversificatie (SWOT-analyse)
 • Stelt en implementeert aan de hand van de bepaalde strategie een duidelijk en uitvoerbaar marketingplan op
 • Voert overleg en ontwikkelt content met betrokken afdelingen (Branding, Business development, HR-recruitment) voor alle kanalen, zowel on- als offline
 • Is verantwoordelijk voor de social media, zoekmachine marketing en bijbehorende content
 • Is in staat analyses uit te voeren en de resultaten om te zetten in rapportages
 • Volgt en anticipeert op de ontwikkelingen in de markt (pro-actief)

Vereiste competenties 

(en bijbehorend gewenst niveau volgens competentiematrix en omschreven indicatoren)

 • Aandachtig en ontzorgend (2)
 • Inlevingsvermogen (3)
 • Luisteren (3)
 • Klantgericht (3)
 • Gastvrij (2)
 • Communiceren (3)
 • Kwaliteitsbewust (3)
 • Eigenaarschap (3)
 • Integriteit (2)
 • Ambitieus (3)
 • Daadkracht (3)
 • Ontwikkelingsgericht (2)
 • Samenwerken (3)

Functie-eisen

 • HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring
 • Ervaring met zorgproducten/-diensten is een pré
 • Uitstekende/goede beheersing van de Nederlandse taal
 • In bezit van rijbewijs