Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Vitadent Mondzorg stelt alles in het werk om u, als cliënt of naaste van een cliënt, zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer dit het geval is vragen wij u om dit aan ons kenbaar te maken. Uw melding biedt ons de kans om eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren. 


Bij klachten zullen wij u, indien u hiermee instemt, uitnodigen voor een gesprek. Met behulp van dit gesprek kunnen wij ons een goed beeld vormen van de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk? Dan kunt u de klacht schriftelijk indienen.

Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hierover altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure. 

Vitadent Mondzorg zal klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van het kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.   

Mocht, naar uw mening, de klacht niet goed te zijn opgevolgd dan kunt u terecht bij de KNMT. Vitadent is (conform de Wet kwaliteit en geschillen zorg) aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT. Wij nodigen u uit in zo’n geval zelf contact leggen met de KNMT. 


Contact met Vitadent: 
Tel: 088 7500 470
E-mail: info@vitadent.nl

Vitadent is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. 
Mocht u er samen met Vitadent Mondzorg niet uitkomen dan kunt u een aanvraag indienen bij het KNMT voor klachtbemiddeling.