Klachtenregeling

Ontevreden (of Klacht of Klachtenregeling)

Als Vitadent stellen wij alles in het werk om u, als cliënt of als familielid of naaste van een cliënt, zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Ondanks onze inspanningen kan het toch gebeuren dat er een fout wordt gemaakt of dat u om andere redenen niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wanneer dit het geval is vragen wij u om dit aan ons kenbaar te maken. Uw melding van een klacht biedt ons de kans om eventuele fouten te herstellen en onze dienstverlening waar mogelijk te verbeteren.

Bij klachten zullen wij u, indien u hiermee instemt, uitnodigen voor een gesprek. Met behulp van dit gesprek kunnen wij ons een goed beeld vormen van de aard van de klacht en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Is het probleem op deze wijze niet oplosbaar of vindt u een gesprek niet wenselijk, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen.

Wij streven er naar om binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. Mocht dit door omstandigheden langer duren, dan ontvangt u hiervan altijd bericht en informeren wij u over de verdere procedure.  

Vitadent zal klachten vastleggen en meenemen in de evaluatie van het kwaliteitssysteem. Vanzelfsprekend zullen wij zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgaan.   


Contact met Vitadent: 
Tel: 088-7500 470
E-mail: info@vitadent.nl

Vitadent is aangesloten bij de KNMT-klachtenregeling. 
Mocht u er samen met Vitadent niet uit komen dan kunt u een aanvraag indienen bij het KNMT voor klachtbemiddeling.