Vitadent Mondzorg levert professionele mondzorg voor zorginstellingen met zorgafhankelijke ouderen. Dat doen we omdat het nodig is en uit passie voor het welzijn van uw cliënten. Op deze pagina vindt u de informatie over de vergoeding van mondzorg voor ouderen in uw zorginstelling. 


1. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket 5 en hoger

Als de cliënt een ZZP-indicatie van minimaal 5 met functie voor verblijf en behandeling heeft, worden de kosten voor mondzorg gedekt. Deze vergoeding vindt plaats binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en is bovenbudgettair. Onze behandelingen worden dus rechtstreeks aan het zorgkantoor gedeclareerd. Uw cliënten of de zorginstelling vormen geen onderdeel van deze financiële stroom. Het is onze taak te allen tijde declaraties aan het zorgkantoor inzichtelijk te maken voor de zorginstelling, de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger.

2. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket tot en met 4 

Bij ZPP-indicaties tot en met 4, of andere vormen van financiering zoals VPT, MTP of een PGB, vallen de kosten van mondzorg onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit betekent dat er mogelijk sprake is van gedeeltelijke dekking. De cliënt ontvangt altijd vooraf een begroting met de bekende wettelijke tarieven (UPT-codes). Deze begroting is qua opbouw hetzelfde als men gewend is vanuit de normale ‘huistandartspraktijk’. Wanneer er akkoord is op de begroting wordt de behandeling ingepland. Na afloop ontvangt de cliënt, afhankelijk van de aanwezigheid van een aanvullende zorgverzekering, een restfactuur. 

Als er sprake is van een medisch complexe situatie bestaat er de mogelijkheid een machtiging aan te vragen voor de extra tijd. Dit doen wij altijd in overleg met cliënt en diens behandelteam. De kosten voor de extra tijd komen ten laste van de basisverzekering..


Enthousiast geworden voor een kennismaking met Vitadent Mondzorg? Bel 085 7500 470.