Academy

Bewustwording creëren en direct toepasbare kennisoverdracht, daar staat Vitadent Academy voor. Dit is de rode draad in al onze scholingen. Inzien dat goede mondzorg van groot belang is voor het verbeteren van het welzijn van de kwetsbare, zorgafhankelijke cliënt, vergroot het draagvlak voor het uitvoeren van mondverzorging tijdens de dagelijkse zorgwerkzaamheden.

Kennisdeling is voor ons een belangrijke kernwaarde. Door kennis over goede mondzorg actief te delen, verbeteren we het welzijn van kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten. Om die reden zijn onze scholingen niet alleen beschikbaar voor zorginstellingen die mondzorg bij ons afnemen, maar ook voor andere geïnteresseerden. Zo kunnen we onze kennis en ervaring zo breed mogelijk verspreiden. 

Als we ouder worden, is aandacht voor de mond extra belangrijk.

Een gezonde mond zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Als we ouder worden gaat de mondgezondheid echter sneller achteruit, terwijl het juist in deze fase van het leven extra belangrijk is pijnloos te kunnen praten, eten en lachen. Tegelijkertijd krijgen we te maken met algehele gezondheidsproblemen en een verminderde zelfstandigheid, waardoor de mondverzorging soms vergeten wordt. Ook binnen zorginstellingen krijgt de mond soms te weinig aandacht. Met behulp van de trainingen binnen Vitadent Academy, leren zorgverleners onder andere hoe zij de mondverzorging kunnen implementeren binnen hun drukke werkschema.

Vitadent Academy intern

Vitadent Academy is verantwoordelijk voor de interne scholing van de eigen medewerkers om hun ontwikkeling en kennis te borgen. Zowel op het gebied van vakinhoudelijke kennis als op het gebied van bredere/algemene kennis.

Om de kennis en ontwikkeling van onze eigen medewerkers te borgen geven we interne scholing. We herhalen belangrijke informatie en delen nieuwe wetenswaardigheden via podcasts, webinars, modules, de Kennisclub Vitadent en gastdocenten. Ook bieden wij opleidingen aan van onder andere de Bijzondere Tandheelkunde Academy.

Henk Algra

drs. Henk Algra: orthopedagoog in de zorg voor zorgafhankelijke, oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Hij is eveneens verbonden aan de opleidingen Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. 

Martin Kat

dr. Martin Kat: ouderenpsychiater, psychotherapeut en docent bij Rino Groep. Hij is gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie, waaronder dementie.  

Vitadent Academy extern

Naast interne scholingen, verzorgen wij ook externe scholing aan zorginstellingen. Het bewustzijn rondom een goede mondzorg groeit, en daarmee ook de vraag naar training over mondzorg. Niet alleen bij zorgmedewerkers, maar ook bij artsen, aandachtsvelders en managers. Om die reden hebben wij voor iedere doelgroep een geschikte training opgezet. We bieden zorginstellingen altijd de ruimte om hun wensen met ons te delen en passen onze trainingen hierop aan. Ook als u geen mondzorg bij Vitadent afneemt, kunt u terecht voor scholing bij Vitadent Academy.


Welke scholing bieden wij aan?

Scholing Management
Scholing Artsen
Scholing Aandachtsvelders
Scholing Zorgmedewerkers
E-learning Mondzorg
Vitadent Events

Evaluaties van trainingen 

We merken dat deelnemers enthousiast zijn over onze trainingen en zien hen regelmatig terugkomen. Ze raken gemotiveerd en geïnspireerd door onze praktische tips. Uiteraard zijn er altijd punten van verbetering. Daarom laten we onze trainingen evalueren. We krijgen gemiddeld een 8,7 bij de beoordeling van onze trainingen.