Ontzorgen

Vitadent Mondzorg bewaakt de mondgezondheid van ouderen binnen uw zorginstelling. Samen met u zetten we de mondzorg goed op de kaart, conform de eisen van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). We hanteren een integrale aanpak, waarmee we uw mondzorgbeleid verbeteren waar nodig en de mondgezondheid van uw cliënten periodiek controleren. Ook verzorgen we trainingen en coaching op werkvloer waarmee we een draagvlak creëren bij uw zorgmedewerkers, door middel van het bewustmaken van het belang van dagelijkse mondverzorging bij ouderen.


Waarom aandacht voor mondzorg?

Lange tijd bleef goede mondzorg voor zorgafhankelijke ouderen onderbelicht binnen zorginstellingen. De tandarts kwam twee keer per jaar langs of alleen bij problemen en daar bleef het bij. De dagelijkse mondverzorging kreeg weinig en soms helemaal geen aandacht. Hierdoor werd mondzorg een aandachtspunt bij de IGJ. Een aantal zorginstellingen nam afscheid van de ouderwetse reactieve manier van zorg, maar nog lang niet allemaal.  

Wist u dat…

een mondbacterie die tandvleesontsteking veroorzaakt mogelijk een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte van Alzheimer?Als de mondgezondheid niet in orde is, ervaren cliënten vaak problemen bij het praten, slikken en kauwen. Ook is een verband tussen verwaarloosde mondzorg en algehele gezondheid aangetoond. Slechte mondzorg is geassocieerd met allerlei ouderdomsziekten en aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten en neurodegeneratieve ziekten.

Vitadent Mondzorg werkt op basis van feiten en onderzoek. Deze vindt u terug in de whitepaper: ‘Omdat mondzorg op hogere leeftijd anders is’. Enkele details uit deze whitepaper:

  • 4 op de 5 binnenkomende cliënten hebben bij verhuizing naar een zorginstelling een matige tot slechte mondgezondheid.
  • Er heerst op veel plekken nog steeds een misvatting binnen zorginstellingen dat de mondzorg op orde is.
  • De meerderheid van de medewerkers mist vaardigheden en kennis over mondzorg.
  • De kwaliteit van leven stijgt aantoonbaar bij verbeterde mondzorg.

Zo ziet onze integrale aanpak eruit

Mondzorgbeleid inventariseren en verbeteren 
Als we u mogen ondersteunen bij de mondzorg van uw cliënten, brengen we eerst in kaart wat het huidige beleid is. Welke rol hebben functionarissen binnen uw zorginstelling ten opzichte van de mondzorg? Als het nodig is vormen we samen met managers, teamleiders, artsen en aandachtsvelders een werkgroep waarmee we uw mondzorgbeleid tegen het licht houden. Hierbij gebruiken we een draaiboek dat we hebben opgesteld conform de IGJ-eisen en vanuit onze ervaring. We nemen door of uw beleid aansluit op de processen binnen het draaiboek. Zo niet, dan raden we u aan deze processen uit het draaiboek over te nemen. Als u zich hierin kunt vinden, helpen we u bij de implementatie van deze nieuwe processen.

Mondzorginspectie
We verzorgen ook de mondzorginspectie bij uw cliënten. Bij contactmomenten gedurende het jaar voeren we tandplak- en tandvleesmetingen uit. De resultaten ziet u terug in ons dashboard en zullen we met u evalueren. Op basis hiervan sturen we de mondzorg en de dagelijkse mondverzorging aan. Dit doen we onder andere door bewustwording te creëren onder zorgmedewerkers, teamleiders en het management. 

“Vitadent Mondzorg vertaalt het menselijke resultaat in cijfers.”


Trainingen en events
Uw medewerkers kunnen ook gebruikmaken van Vitadent Academy, waarmee we opleidingen (geaccrediteerd) geven over mondzorg bij ouderen. Heeft u behoefte aan een meer laagdrempelige bijeenkomst over mondzorg? Dan organiseren we bij u op locatie of elders een event dat toegankelijk is voor iedereen. Ook voor cliënten, hun vertegenwoordigers en/of familie.     

Meer weten over onze aanpak? Op de pagina werkwijze leest u stap voor stap hoe wij uw cliënten helpen.

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.