Voor Vitadent Mondzorg en Vitadent Academy zijn kennisdeling en het verkrijgen van nieuwe inzichten van groot belang. Daarom zijn wij samenwerkingen aangegaan met andere organisaties. 

Vitadent Mondzorg is onder andere partner van het lerend netwerk Kenniz, om mondzorg binnen de kleinschalige zorg goed op de kaart te zetten. Vitadent Academy werkt samen met andere opleiders om de huidige trainingen te verbeteren en nieuwe trainingen te ontwikkelen. Ook streeft Vitadent Academy naar een samenwerking met ACTA, met als doel het belang van levensloopbestendige mondzorg te onderzoeken en wetenschappelijk te onderbouwen. 


tandarts verpleeghuis
Samenwerking ACTA
mondzorg in zorginstellingen
Samenwerking KenniZ
gehandicaptenzorg
Samenwerking Zorgcollege