Mondzorg voor cliënten op hogere leeftijd

Doorgaans is het niet goed gesteld met de mondgezondheid van zorgafhankelijke ouderen als ze verhuizen naar een zorginstelling. Zodoende is het van belang de mondzorg binnen uw zorginstelling goed op de kaart te hebben staan. Vitadent Mondzorg is dé partner die u hierbij kan ondersteunen. 


Voor zorginstellingen

Vitadent Mondzorg borgt de kwaliteit van de mondzorg voor ouderen binnen uw zorginstelling. Wij hanteren een integrale aanpak, waarbij we uw huidige mondzorgbeleid inventariseren, werkprocessen toepassen die voldoen aan de IGJ-eisen en werken volgens een vast stappenplan. Onze mondzorg is gericht op periodieke controle en curatieve zorg, goede mondhygiëne en bewaking van een juiste dagelijkse mondverzorging.

Klik hier voor meer informatie

Voor cliënten

U bent bewoner van een zorginstelling, of u bent familie of wettelijk vertegenwoordiger van een kwetsbare oudere in een zorginstelling. U heeft gehoord dat Vitadent Mondzorg uw zorginstelling is binnengekomen om de mondzorg goed te organiseren. Wat betekent dit precies voor u?  

Klik hier voor meer informatie