Mondzorg voor cliënten met een beperking

Cliënten met een verstandelijke en/of geestelijke beperking behouden steeds langer de eigen tanden en kiezen. Zodoende wordt de aandacht voor preventie en intensievere, dagelijkse mondverzorging nog belangrijker voor deze doelgroep. Deze cliënten gaan doorgaans naar een tandarts buiten de zorginstelling. Om preventie te kunnen realiseren is het echter van belang mondzorg dichter bij de cliënt te organiseren. Vitadent Mondzorg is de aangewezen partij om dit voor u coördineren. 


Voor zorginstellingen

Vitadent Mondzorg ontzorgt u bij het implementeren van goede mondzorgpreventie en mondzorg binnen uw zorginstelling, conform de wettelijke eisen van de IGJ. De medewerkers van Vitadent zijn erin getraind om te gaan met cliënten met een verstandelijke en/of geestelijke beperking. Zij hebben ervaring met de verschillende soorten aandoeningen die binnen deze doelgroep voorkomen.  

Klik hier voor meer informatie

Voor cliënten

U bent bewoner van een zorginstelling, of u bent wettelijk vertegenwoordiger van een bewoner met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. U beseft dat goede mondzorg belangrijk is. Vitadent Mondzorg is er om dit voor u te regelen. Maar wat gebeurt er eigenlijk als wij bij u in de zorginstelling komen en wat betekent dit voor u? 

Klik hier voor meer informatie