Beleid

Vitadent bewaakt de mondgezondheid van zorgafhankelijke cliënten binnen zorginstellingen. Als uw zorginstelling een bestaand beleid heeft, zullen we ons hieraan conformeren en onze werkzaamheden zorgvuldig binnen uw beleid implementeren. De werkzaamheden van Vitadent zijn een aanvulling; de identiteit van uw zorginstelling blijft behouden. Onze werkzaamheden borgen dat uw mondzorgbeleid voldoet aan de eisen van de IGJ en dat de mondgezondheid van uw cliënten wordt bevorderd. Indien gewenst adviseren wij op welke punten bestaand beleid gewijzigd moet worden.


Zo ziet onze aanpak eruit:

  • We brengen in kaart hoe uw huidige mondzorgbeleid eruitziet. 
  • Indien nodig vormen we een werkgroep met managers, teamleiders, artsen en aandachtsvelders, waarin we uw huidige mondzorgbeleid evalueren. Tijdens werkgroepbijeenkomsten gebruiken we een draaiboek dat is opgesteld conform de IGJ-eisen. We nemen uw beleid door en toetsen of dit aansluit op de processen in het draaiboek. Als dit niet het geval is, raden we u aan de processen uit het draaiboek over te nemen. 
  • We helpen u bij de implementatie van de processen uit het draaiboek.  
  • We verzorgen mondzorginspectie bij uw cliënten. Dit doen we met behulp van tandplak- en tandvleesmetingen. De gegevens uit deze metingen gebruiken we geanonimiseerd. Het dashboard dat volgt uit deze gegevens evalueren we met u. 
  • Indien gewenst organiseren we trainingen en events. U leest daar meer over op de pagina van Vitadent Academy. 
  • Ons team behandelt uw cliënten en ondersteunt uw zorgmedewerkers bij de dagelijkse uitvoering van mondzorg. Meer hierover leest u op de pagina over onze werkwijze.  

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.