Symposium Multidisciplinaire Samenwerking – Mondzorg voor Ouderen

Verschillende sprekers en disciplines kwamen op 14 november 2019 bij elkaar in Hal4 aan de Maas tijdens het symposium Mondzorg voor ouderen. 

Wim van der Torre

Tijdens de intake van nieuwe bewoners in zorginstellingen zie ik steeds vaker schrijnende situaties. Protheses die maanden of zelfs jaren niet uit de mond zijn geweest. Totaal vervuilde monden met ernstige tandvleesontstekingen. Chronische pijnklachten zijn meer regel dan uitzondering. In het kader van het welzijn van kwetsbare ouderen is het van belang dat naast de algemene brede medische zorg de mondzorg op goed passend niveau wordt aangeboden. Alleen zo kunnen we de vele schrijnende gevallen van vervuiling in de mond reduceren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat wij, als zorgteam, multidisciplinaire zorg aanbieden. De behandelend arts dient goede kennis van de mondzorg te hebben en de tandarts van de medische problematiek. Kennis van elkaars vakgebied is dus noodzaak. Met de sprekers op dit symposium verwachten wij dat er in belangrijke mate kennisoverdracht plaatsvindt om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk de monden van kwetsbare ouderen goed verzorgen, problemen herkennen en zorgen dat deze mensen zo gezond mogelijk oud kan worden, want dat verdienen zij!

Wim van der Torre – geriatrisch tandarts 

Uit het symposium bleek het volgende:

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we problemen voor 98% voorkomen!

Meer informatie over het programma, accreditatie en de sprekers vindt u op de website van het symposium.