Rotterdam 14 november 2019
Hal 4 AAN DE MAAS

Verschillende sprekers en disciplines kwamen op 14 november 2019 bij elkaar in HAL4 AAN DE MAAS om over het belangrijke thema mondzorg voor ouderen te spreken.

Wim van der Torre

Tijdens de intake van nieuwe bewoners in zorginstellingen zie ik steeds vaker schrijnende situaties. Protheses welke maanden of zelfs jaren niet uit de mond zijn geweest. Totaal vervuilde monden met ernstige tandvleesontstekingen. Chronische pijnklachten zijn meer regel dan uitzondering. In het kader van het welzijn van kwetsbare ouderen is het van belang dat naast de algemene brede medische zorg ook de mondzorg op goed passend niveau wordt aangeboden. Alleen zo kunnen we de vele schrijnende gevallen van vervuiling in de mond te reduceren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat wij, als zorgteam multidisciplinaire zorg aanbieden. De behandelend arts dient goede kennis van de mondzorg te hebben en de tandarts van de medische problematiek. Kennis van elkaars vakgebied is dus noodzaak. Met de sprekers op dit symposium verwachten wij dat er in belangrijke mate kennisoverdracht plaatsvindt om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk de monden van kwetsbare ouderen goed verzorgen, problemen herkennen en zorgen dat deze doelgroep zo gezond mogelijk oud kan worden, want dat verdienen zij!

Wim van der Torre – geriatrisch tandarts 

Uit het symposium bleek het volgende:

  • De mond is onlosmakelijk verbonden met de rest van het lichaam. Een continue staat van ontstekingen zoals tandvleesontstekingen en een slecht verzorgd gebit hebben niet alleen negatieve gevolgen voor de mondgezondheid maar vooral ook voor de gehele gezondheid. Zo kunnen deze problemen in de mond gelinkt worden aan hart- en vaatziektes, reuma, diabetes en Alzheimer.
  • De mondzorg voor de groter wordende groep kwetsbare ouderen is in de thuiszorgsituatie slecht geregeld, met alle kwalijke en dramatische gevolgen van dien. 80% procent van de kwetsbare ouderen in een thuiszorg situatie krijgt geen mondzorg en veelal geen goede dagelijkse mondverzorging. Dit zijn circa 500.000 zieke ouderen die bovendien in de zwaarste fase van hun leven terechtkomen en zorgafhankelijk zijn. Dit leidt tot mensonterende vervuiling van deze kwetsbare mensen.
  • De in de thuiszorg ontstane ellende in de mond wordt zichtbaar bij intake van cliënten in zorginstellingen als deze cliënten in zorginstellingen terechtkomen. In de zorginstellingen is mondzorg structureel georganiseerd zodat pas eindelijk daar de cliënt weer in beeld komt. Echter is de cliënt op dat moment vaker verregaand geconfronteerd met een psychogeriatrische ziekte zodat behandeling hoewel noodzakelijk complex is.
  • Om deze groep kwetsbare zieke ouderen te kunnen bedienen zal tandheelkunde (beleidsmatig) geïntegreerd moeten worden in de geneeskunde. Alle zorgafhankelijke ouderen zien de arts of het medisch team. Deze moeten de mondzorg begrijpen en de cliënt in contact brengen met het mondzorgteam. Er is multidisciplinaire samenwerking nodig en basismondzorg en dagelijkse mondverzorging dient onderdeel te zijn van de basiszorg net zoals als andere medische problematiek. De mondziekten bij kwetsbare zorgafhankelijke zieke oudere mensen kunnen niet langer als uitzonderling in de algemene zorg onbehandeld blijven en escaleren met onacceptabele risico s voor het welzijn van deze mensen in het meest kwetsbare deel van hun leven.
  • Stakeholders moeten gaan samenwerken met een gemeenschappelijke doelstelling: we laten de kwetsbare oudere zorgafhankelijke mensen niet langer vervuilen en pijn lijden in de mond. Ook het einde van het leven moet door de mond bezien menswaardig zijn.

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen de problemen voor 98% voorkomen worden!

Meer informatie over het programma, accreditatie en de sprekers vindt u op de website van het symposium.