menu

Rotterdam 14 november 2019
Hal 4 AAN DE MAAS

Verschillende sprekers en disciplines kwamen op 14 november 2019 bij elkaar in Hal4 aan de Maas tijdens het symposium Mondzorg voor ouderen. 


Wim van der Torre

Tijdens de intake van nieuwe bewoners in zorginstellingen zie ik steeds vaker schrijnende situaties. Protheses die maanden of zelfs jaren niet uit de mond zijn geweest. Totaal vervuilde monden met ernstige tandvleesontstekingen. Chronische pijnklachten zijn meer regel dan uitzondering. In het kader van het welzijn van kwetsbare ouderen is het van belang dat naast de algemene brede medische zorg de mondzorg op goed passend niveau wordt aangeboden. Alleen zo kunnen we de vele schrijnende gevallen van vervuiling in de mond reduceren. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat wij, als zorgteam, multidisciplinaire zorg aanbieden. De behandelend arts dient goede kennis van de mondzorg te hebben en de tandarts van de medische problematiek. Kennis van elkaars vakgebied is dus noodzaak. Met de sprekers op dit symposium verwachten wij dat er in belangrijke mate kennisoverdracht plaatsvindt om ervoor te zorgen dat wij gezamenlijk de monden van kwetsbare ouderen goed verzorgen, problemen herkennen en zorgen dat deze mensen zo gezond mogelijk oud kan worden, want dat verdienen zij!

Wim van der Torre – geriatrisch tandarts 


Uit het symposium bleek het volgende:

  • De mond is onlosmakelijk verbonden met de rest van het lichaam. Een continue staat van ontstekingen, zoals tandvleesontstekingen en een slecht verzorgd gebit, hebben niet alleen negatieve gevolgen voor de mondgezondheid, maar vooral ook voor de gehele gezondheid. Zo kunnen deze problemen in de mond gelinkt worden aan hart- en vaatziektes, reuma, diabetes en de ziekte van Alzheimer.
  • De mondzorg voor de groter wordende groep kwetsbare ouderen is in de thuiszorgsituatie slecht geregeld, met alle kwalijke en dramatische gevolgen van dien. 80% procent van de kwetsbare ouderen in een thuiszorgsituatie krijgt geen mondzorg en veelal geen goede dagelijkse mondverzorging. Dit zijn meer dan 500.000 zieke ouderen die bovendien in de zwaarste fase van hun leven terechtkomen en zorgafhankelijk zijn. Dit leidt tot mensonterende vervuiling van deze kwetsbare mensen.
  • De in de thuiszorg ontstane ellende in de mond wordt zichtbaar tijdens de eerste intake als deze cliënten in zorginstellingen terechtkomen. In de zorginstellingen is mondzorg structureel georganiseerd, zodat pas op dat moment de slechte staat van de mondgezondheid zichtbaar wordt. Echter is de cliënt op dat moment vaker verregaand geconfronteerd met een psychogeriatrische ziekte, zodat behandeling, hoewel noodzakelijk, complex is.
  • Om deze groep kwetsbare zieke ouderen te kunnen bedienen zal tandheelkunde (beleidsmatig) geïntegreerd moeten worden in de geneeskunde. Alle zorgafhankelijke ouderen zien de arts of het medisch team. Deze moeten de mondzorg begrijpen en de cliënt in contact brengen met het mondzorgteam. Er is multidisciplinaire samenwerking nodig en basismondzorg en dagelijkse mondverzorging moeten onderdeel zijn van de basiszorg, net zoals andere medische problematiek. De mondziekten bij kwetsbare zorgafhankelijke zieke oudere mensen kunnen niet langer als uitzonderling in de algemene zorg onbehandeld blijven en escaleren. Deze risico’s zijn onacceptabel, daar het welzijn deze mensen zich in het meest kwetsbare deel van hun leven bevindt. 
  • Stakeholders moeten gaan samenwerken met een gemeenschappelijke doelstelling: we laten de kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen niet langer vervuilen en pijn lijden in de mond. Ook het einde van het leven moet door de mond bezien menswaardig zijn.

Door multidisciplinaire samenwerking kunnen we problemen voor 98% voorkomen!

Meer informatie over het programma, accreditatie en de sprekers vindt u op de website van het symposium.

Medio 2022 zullen we weer een symposium organiseren rondom het thema Mondzorg voor ouderen.