Bron: Nursing.nl Ouderen sterven onnodig vaak aan complicaties die ontstaan door slechte mondzorg. De beroepsvereniging voor tandartsen trekt aan de bel en vraagt meer aandacht voor mondzorg in de wijk en verpleeghuizen. Volgens de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde…

Bij gevorderde dementie kunnen mensen vaak niet meer aangeven dat ze pijn hebben. De pijnbeleving kan dan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals onrust of geprikkeldheid. Tandarts Suzanne Delwel hoopt dit jaar te promoveren op het onderwerp ‘Diagnostiek van orofaciale pijn…

Wat vindt u de belangrijkste conclusie uit uw proefschrift? “Dat meer dan vijftig procent van de 75-plussers niet meer naar de tandarts gaat. Op basis van onze studie bleek deze uitval echter niet gerelateerd te zijn aan kwetsbaarheid. Dit ging…