MVO

Binnen Vitadent Mondzorg vinden we het belangrijk goed voor elkaar en voor anderen te zorgen. Vooral voor mensen voor wie goede mondzorg niet van zelfsprekend is. We proberen zoveel mogelijk acties te combineren met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vindt u voorbeelden van projecten waar wij ons voor inzetten en acties waar wij aan meedoen.  


Stichting KIK

In 2018 kwamen wij in aanraking met Stichting KIK (Kids In Kenya). Deze stichting werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in Kenia. 

Mondzorg in Kenia is helaas nog niet van zelfsprekend. Mensen gaan vrijwel niet naar de tandarts. Alleen bij pijn, als ze het kunnen betalen. Dit is voor Vitadent een belangrijke reden om deze mensen bewust te maken van goede mondzorg en dit bereikbaar te maken. 

Op 31 januari 2020 reisden we daarom af naar Kenia, richting Mbooni Hills. Met een team bestaande uit een tandarts, tandartsassistent, preventie-assistent, trainer en ondersteuners probeerden wij in een week tijd zo veel mogelijk kinderen een gebitscontrole, en bij noodzaak, een behandeling te geven. Daarnaast organiseerden we klassikale poetslessen en gaven we do’s en dont’s voor een goede mondzorg. Ook zorgden we ervoor dat de tandarts in het lokale ziekenhuis werd uitgerust met goede apparatuur en instrumenten. We hopen dit jaarlijks te kunnen continueren.

http://www.kidsinkenya.nl/

Humble Smile Foundation

De Humble Smile Foundation zet zich in voor kinderen die wonen op plekken waar mondzorg onbereikbaar is. Samen met mondzorgprofessionals worden wereldwijd projecten opgezet die gericht zijn op preventie. Vitadent wil zich ook inzetten voor deze kinderen. We zijn de eerste Humble Smile Clinic van Nederland. 

Om ambassadeur te mogen zijn van de Humble Smile Foundation moet je als organisatie voldoen aan 3 P’s:

  • People: inzetten voor mensen als zij in nood verkeren en mondzorg onbereikbaar is
  • Planet: milieuvervuiling tegengaan
  • Prevention: preventieve mondzorg

Wij voldoen aan al deze 3 P’s vanwege het karakter van onze dienstverlening, focus op MVO en omdat wij bij iedere aankoop van een Humble Brush (bamboe tandenborstel) ook zo’n tandenborstel doneren aan een kind in een ontwikkelingsland. De Humble Brush is kwalitatief hoogwaardig en 100 procent biologisch afbreekbaar. Zo dragen we bij aan een milieuvriendelijkere wereld én preventieve mondzorg.  

https://humblesmile.org

Join the pipe

Join the pipe is een stichting die schoon drinkwater overal ter wereld bereikbaar wil maken met behulp van watertappunten. Tegelijkertijd pakt de stichting de plastic soup aan met de verkoop van mooie, hervulbare waterflessen. Tijdens een eenmalige actie deed Vitadent nieuwe relaties zo’n waterfles cadeau. Bij iedere aangekochte fles ging er ook zo’n fles naar een kind in een ontwikkelingsland.   

https://join-the-pipe.org

tandartsendag

Betaalbare Mondzorg voor iedereen

Vitadent zet zich in voor goede mondzorg voor iedereen. Dat doen we onder meer door deelname aan maatschappelijke acties, zoals de Rotterdamse Tandartsendag Op deze dag helpen we zoveel mogelijk mensen die de tandarts zelf niet kunnen betalen. Maar ook daarna moet goede mondzorg bereikbaar zijn voor iedereen. De verwachting is dat door de inflatie en de stijgende energiekosten, nog meer mensen in financiële problemen zullen komen en geen geld zullen hebben voor eigen bekostiging van de mondzorg of een tandartsverzekering. Daarom pleit de organisatie voor terugkeer van de tandarts in het basispakket. Een doel dat wij van harte ondersteunen.

Door onze deelname aan de Rotterdamse Tandartsendag willen we bijdragen aan betaalbare mondzorg voor iedereen. Maar er zijn meer kwetsbare mensen die het risico lopen niet de juiste of onvoldoende mondverzorging te krijgen. Daarom richt Vitadent zich speciaal op de mondzorg van mensen met een beperking, ouderen en mensen met een psychische aandoening. 

Deze doelgroepen krijgen in de zorginstelling waar ze wonen niet altijd de juiste mondzorg. Terwijl een gezonde mond een aantoonbaar positief effect heeft op het welzijn en de kwaliteit van leven.  Door goede mondzorg gaat eten, drinken en praten makkelijker en dat is ook bevorderlijk voor het sociale contact. We behandelen mensen het liefst zoveel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving. Zo is het voor bewoners niet nodig de deur uit te gaan en dat brengt naast gemak, ook een hoop rust. 

Onze medewerkers komen naar de zorginstellingen toe voor het uitvoeren van controles en behandelingen. Daarnaast doen we veel aan preventie. Omdat mensen tegenwoordig hun tanden en kiezen langer behouden, is een goede mondhygiëne nog belangrijker geworden. Met Vitadent Academy brengen we kennis over mondzorg over aan betrokkenen in zorginstellingen. Door onder meer voorlichting en poetsinstructie, krijgen medewerkers de middelen om goede dagelijkse mondverzorging te geven. Juist voor deze doelgroepen is dat van essentieel belang. 

www.tandartsendag.nl