Dashboard

Bij Vitadent vinden we het belangrijk het menselijke resultaat van ons mondzorgbeleid te vertalen in cijfers. Dit doen we met behulp van ons dashboard: een managementinstrument dat ons helpt de meest optimale en haalbare zorg voor de cliënt te realiseren.

Deze werkwijze gaat als volgt: onze mondzorginspectie voert tandplak- en tandvleesmetingen uit tijdens een aantal contactmomenten gedurende het jaar. De resultaten van deze metingen voeren we door in ons dashboard en zullen we periodiek met u evalueren. Alle gegevens die uit deze metingen komen worden geanonimiseerd.   

In de praktijk blijken de uitkomsten van de metingen een efficiënte richtingaanwijzer te zijn voor extra ondersteuning of scholing, waarbij gemakkelijk onderscheid afgelezen kan worden per zorgafdeling of woning. 


Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.