Elke cliënt in een zorginstelling vertelt een eigen verhaal. Een verhaal waarin zorg een grote rol speelt. Fysieke zorg, geestelijke zorg, maar vooral ook menselijke zorg. Mondzorg vervult hierin een belangrijke rol. 

Uit passie voor werken met zorgafhankelijke cliënten en de wil om verandering te brengen, maken wij sinds 2014 mondzorg bereikbaar binnen zorginstellingen. Wij behandelen onze cliënten in de eigen vertrouwde omgeving. Zo streven we ernaar bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. 


MONDZORG VOOR CLIËNTEN
MET EEN BEPERKING

MONDZORG VOOR CLIËNTEN
OP HOGERE LEEFTIJD
MONDZORG VOOR CLIËNTEN
MET EEN PSYCHISCHE AANDOENING

Onze dienstverlening bestaat uit het inrichten van mondzorg als onderdeel van de multidisciplinaire behandelstructuur binnen een zorginstelling en het verlenen van mondzorg. Onze mondzorg is gericht op het ondersteunen van de dagelijkse mondverzorging en het realiseren van goede mondhygiëne, periodieke controle en curatieve zorg. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de zorginstelling aan alle richtlijnen en wettelijke normen voldoet die de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft opgesteld. Daarnaast verzorgt de Vitadent Academy trainingen en cursussen aan medewerkers.


Vitadent Iso certificering

ISO 9001: Zorg en Welzijn (NEN 15224)

Voor Vitadent is kwaliteit op het gebied van cliëntzorg, organisatie en scholing van grote waarde. Onze bedrijfsprocessen zijn daarom ingericht conform de eisen van ISO 9001: Zorg en Welzijn (NEN 15224). 

Dit houdt onder andere in dat we werken met een kwaliteitsmanagementsysteem en dat de contextanalyse ‘Doen we de goede dingen?’ voortdurend centraal staat. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze dienstverlening. Stakeholders, zorgmedewerkers en cliënten: iedereen wordt ondersteund op hetzelfde kwaliteitsniveau. 


Iedereen in Nederland heeft zijn hele leven recht op de juiste mondzorg. Dat geldt ook als u in een zorginstelling wordt opgenomen. Vitadent Mondzorg ondersteunt zorginstellingen bij het verlenen van professionele mondzorg. Ons team van mondzorgspecialisten behandelt zorgafhankelijke cliënten in de eigen, vertrouwde omgeving. Wij doen dit vanuit onze passie voor het werken met deze doelgroep en omdat het nodig is.

Meer weten over mondzorg op hogere leeftijd?

In onze whitepaper gaan wij dieper in op het belang van goede mondzorg bij kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen. We laten onder andere de sterke groei van deze doelgroep zien, de gevolgen van achtergebleven mondzorg (zowel medisch als psychisch en sociaal) en we concluderen dat er onvoldoende kennis van mondzorg is, met verstrekkende gevolgen.


Binnen Vitadent vinden wij het belangrijk iets te doen voor een ander, iets terug te geven aan de maatschappij, dit zit in ons DNA. Waar we maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen, zullen wij dit doen. In samenwerking met een aantal stichtingen en projecten dragen we naast ons werk een steentje bij aan kwetsbare mensen.

Vitadent MVO

Vitadent en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  • Kids in Kenya (KIK) – Met een team van Vitadent-medewerkers en een koffer vol behandelmaterialen vertrokken we in februari 2020 naar de Mbooni Hills…
  • Humble Smile foundation – Op veel plekken in de wereld hebben kinderen geen toegang tot mondzorgproducten. Vitadent zet zich in voor deze kinderen…
  • Join the Pipe – Vitadent deelt de droom om water wereldwijd op een eerlijke manier te verdelen…
  • Rotterdamse tandartsendag – Lokaal mensen helpen voor wie naar de tandarts gaan niet vanzelfsprekend is…

De mensen achter Vitadent Mondzorg hebben een hart voor zorgafhankelijke cliënten. Ze zetten het welzijn van de cliënt altijd voorop en proberen de mondzorg zo veel mogelijk op individueel niveau te leveren. 

Ambieer jij ook een baan in de ambulante mondzorg? Bekijk hier onze vacatures