Waarom scholing?

Waar Vitadent Mondzorg dagelijks bezig is met de mondzorg voor de cliënten binnen zorginstellingen, focust Vitadent Academy zich op het delen van kennis over de mond en de mondzorg. Door zelf kennis te delen willen we anderen motiveren hun kennis ook te delen. Wij geloven dat kennis delen en samenwerken leiden tot een beter resultaat en een betere zorg.

Kennistekort

Onze scholing speelt in op het kennistekort dat is ontstaan doordat opleidingen in de zorg de mond en de mondzorg heel kort, of in zijn geheel niet, behandelen. De onwenselijke gevolgen van verminderde mondgezondheid zijn ook vaak onderbelicht. Daarom richtte Vitadent in 2018 Vitadent Academy op.

Veranderende complexiteit mondzorg

Het behouden van het eigen gebit vraagt om intensievere zorg dan wanneer er sprake is van een gebitsprothese. Een steeds groter deel van de ouderen zal langer zelfstandig thuis blijven wonen en dus zelf verantwoordelijk blijven voor de controle en het onderhoud van het gebit. Bij kwetsbare ouderen met onderliggende gezondheidsproblematiek, is de verzorging van het gebit in veel gevallen niet meer vanzelfsprekend. We zien dan ook bij de groep ouderen met een specifieke en complexe zorgvraag, dat zij vaak te maken hebben met ernstige mondproblematiek. Deze groep zeer kwetsbare ouderen woont veelal in een zorginstelling.