Hoe werkt scholing van Vitadent Academy?

Vitadent Academy heeft een scholingsaanbod ontwikkeld voor verschillende doelgroepen: het management van de zorginstelling, behandelend artsen, paramedici, aandachtsvelders, zorgmedewerkers en uiteraard ook de overige stakeholders. Medewerkers van zorginstellingen die geen mondzorg bij ons afnemen kunnen deze scholingen ook volgen.


Alle scholingen zijn gericht op het vergroten van kennis omtrent het belang van mondzorg en geven handvatten mee voor passende mondverzorging. De scholingen zijn speciaal ontwikkeld per zorgverlenersgroep en hun relatie tot de cliënt. De precieze inhoud van de scholing wordt altijd op maat gemaakt, waarbij de voorkennis van de zorgverlener leidend is.

Leerdoelen

Afhankelijk van de doelgroep van de scholing behandelen we vragen als:

  • Waarom is goede mondzorg relevant?
  • Wat is goede mondverzorging eigenlijk?
  • Welke kennis over mondzorg is vereist?
  • Welke belemmeringen zijn er in de praktijk?
  • Hoe kan uitgestelde mondzorg leiden tot infecties of andere problemen?
  • Wat is het belang van goede mondzorg in relatie tot de algehele gezondheid?