Over ons

Rudolf Hogendoorn en Wim van der Torre zijn de initiatiefnemers van Vitadent Mondzorg. Zij zagen dat mondzorg in zorginstellingen vaak niet op orde was. Door de problematische gevolgen hiervan werd mondzorg bij zorginstellingen door de IGJ onder verscherpt toezicht geplaatst.

De initiatiefnemers hebben ruime ervaring in zorginstellingszorg, management en geriatrische tandheelkunde. Daarom besloten ze in 2014 Vitadent Mondzorg op te richten. Hun missie: mondzorg bereikbaar maken voor alle zorgafhankelijke cliënten.


Vitadent Mondzorg kent zorginstellingen

De dagelijkse leiding bij Vitadent Mondzorg is in handen bij professionals die precies weten wat er in zorginstellingen speelt en waarom mondzorg soms onvoldoende aandacht krijgt. Samen met Rudolf en Wim helpen zij zorginstellingen met het implementeren van goede mondzorg.

Vitadent Academy

Vitadent wil ook bewustwording creëren en kennis delen over het belang van goede mondzorg. Dit doen we met de Vitadent Academy. Deze afdeling verzorgt interne trainingen voor onze eigen medewerkers en externe trainingen voor artsen, zorgmedewerkers, aandachtsvelders en managers van zorginstellingen. Daarnaast is Vitadent Academy samenwerkingen aangegaan met ACTA, BT en Zorgcollege voor onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe trainingen. Lees hier meer over Vitadent Academy.   

Team Vitadent Mondzorg

Vitadent Mondzorg zou niet kunnen bestaan zonder een betrokken team. Een team dat alle kennis bezit over tandheelkunde, mondverzorging, mondhygiëne en protheses. En een team dat betrokken is bij mensen. Mensen die extra zorg nodig hebben in misschien wel de meest kwetsbare fase van hun leven. Wij, het gehele team van Vitadent Mondzorg, staan voor u klaar. Voor u als cliënt. Voor u als familielid of wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt. Voor u als behandelend arts of zorgmedewerker. Of voor u als manager van de zorginstelling.


Meer weten over de dienstverlening van Vitadent Mondzorg? neem contact op per email met: groei@vitadent.nl, telefonisch 085 7500 470