Raad van advies

Onze raad van advies heeft veel ervaring op bestuurlijk niveau in de zorgsector, zowel in de ouderenzorg als de gehandicaptenzorg. Zij draagt bij aan de grote strategische vraagstukken van Vitadent vanuit decennia aan expertise en een breed scala aan ervaringen. Ieder lid voelt nut en noodzaak om een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van zorgafhankelijke cliënten vanuit het vakgebied mondzorg.

Prof. dr. A.P.W.P. van Montfort

“Na de opleiding econometrie aan de Universiteit Tilburg ben ik altijd werkzaam geweest in de zorg, in allerlei verschillende de rollen en functies.”
“Gestart als ambtenaar op het ministerie van Volksgezondheid, daarna jarenlang werkzaam geweest bij het Nationaal Ziekenhuisinstituut (onderzoek, advies-, opleidings- en consultancy-bureau in de zorg ), waarvan de laatste 10 jaar als algemeen directeur, bestuurder bij zorgverzekeraar Achmea Zorg (het huidige Zilveren Kruis), bestuursvoorzitter van Actiz en toezichthouder in zorg, onderwijs en bedrijfsleven.”
“Daarnaast heb ik mij ook altijd wetenschappelijk bezig gehouden. Ik ben hoogleraar “Zorg, Economie en Medische Technologie” aan de Universiteit Twente. Recent zijn er een aantal publicaties van mij gepubliceerd over actuele thema’s ín de zorg.”
“De motivatie van mij om aan Vitadent verbonden te willen zijn, heeft te maken met mijn ervaringen in de ouderenzorg. Deze groep patiënten gaat zeer sterk toenemen en de tandheelkundige zorg is volstrekt onvoldoende. Vitadent heeft laten zien wat hiervan – helaas negatieve- gevolg is voor de kwaliteit van leven van deze groep patiënten. “
“Kortom een maatschappelijk probleem waar echt aan gewerkt moet worden en waar ik mij graag voor inzet!”
Opleidingen
 • HBS-B, Rythoviuscollege te Eersel – 1959/1965
 • Doctoraal Bedrijfseconometrie aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg – 1970
 • Cursus “Ziekenhuisbeleid” bij prof. dr. H. Tiddens – 1980/1981
 • Cursus “Conflicthantering” bij NPI te Zeist – 1982
 • Cursus “Working levels in organisations”, Brunelle University te Londen tot heden:  Bedrijfstrainingen – 1984
 • Promotie
  Promotie tot doctor in de economische wetenschappen aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg – 1980
  Titel proefschrift: Production functions for general hospitals
  Promotores:  Prof. dr. P.A. Verheyen (Tilburg),  Prof. dr. L.M.J. Groot (Maastricht)
  Werkzaamheden
 • 1971 – 1974 – Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (stafbureau onderzoek en planning)
 • 1974 – 1998 – NZi, Onderzoek, informatie en opleidingen in de zorg te Utrecht
 • 1989 – 1998 – Algemeen directeur NZi
 • 1998 – 2007 – Directeur Achmea Zorg
 • 2007 – 2010 – Directeur Prismant (onderzoeks- en adviesbureau voor de zorg)
 • 2010 – 2011 – Directeur Kiwa Prismant
 • 2011-  2017 – Bestuursvoorzitter Actiz  (tot  1-1-2018)
 • Hoogleraar
 • 1985-1994 – Bijzonder hoogleraar Economie en organisatie van de gezondheidszorg,Katholieke Universiteit Brabant. Inaugurele rede 18 april 1986: ‘Economie en organisatie van de gezondheidszorg; stand van zaken en perspectief’
 • 1994-2007 – Hoogleraar Bedrijfseconomie bij Beleid en Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. Inaugurele rede 26 oktober 1995: ‘Zorgverlening: een kwestie van instelling en ondernemen’
 • 2008 – Bijzonder Hoogleraar Bedrijfseconomie, Zorg en Medische Technologie, Universiteit Twente. Inaugurele rede 7 april 2011: ‘Technologie voor de zorg & zorg voor de technologie’
 • 2016 –  Emeritaat ; afscheidsrede 20-01-2016; nog actief als hoogleraar.
 • Nevenactiviteiten
 • Bestuurslid Eurotransplant International, Leiden ( beëindigd per 15-5-2015)
 • Lid Raad van Toezicht Altrecht (GGZ-instelling), Utrecht ( beëindigd per 1-11-2015)
 • Bestuurslid Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenverenigingen ( beëindigd 1-7-2016)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Maxima Medisch Centrum, Veldhoven(tot 1-10-2019)
 • Raad  van toezicht Sophia Revalidatie/Rijnland( Basalt), Den Haag/Leiden
 • Voorzitter raad van toezicht HU
 • (Interim-)Voorzitter examencommissie UT Enschede.(tot 1-7-2019)
 • Voorzitter bestuur StAr ( stichting audicienregistratie)
 • Adviesraad Austerlitz Zorgt en lid raad van toezicht ( particuliere) woningbouwstichting Austerlitz
 • Voorzitter Raad van Toezicht Sante Partners.
 • Lid Fundraising comité UT
 •  Adviesactiviteiten zorg & onderwijs.
 • Daarnaast een groot aantal jaren voorzitter raad van toezicht in de ouderenzorg ( Zorgspectrum Nieuwegein), bij ziekenhuizen/ouderenzorg( Joannes de Deo ,Haarlem). In mijn verzekeraarsperiode lid geweest bestuur ZN , lid sectorbestuur Verbond van Verzekeraars en commissaris geweest van Vektis ( informatie-instituut van zorgverzekeraars).
  Vanuit mijn voorzitterschap van Actiz was ik lid van het hoofdbestuur van MKB, lid van de SER en lid van NRPO SIA (Nationaal Regio-orgaan Praktijkgericht  Onderzoek, met name gericht op financiering van onderzoek aan de hogescholen; gestopt toen ik voorzitter werd van de raad van toezicht HU).
  Destijds lid geweest van de cie. Meurs , die de basis heeft gelegd voor eerste Zorgbrede Governance-code. Later voorzitter/lid van de BOZ ( branche organisaties in de zorg) in welk verband de code per 1-1-2017 is geactualiseerd en aanmerkelijk is aangepast.
  Download pdf
  Prof. dr. A.P.W.P. van Montfort Prof. dr. A.P.W.P. van Montfort

  Drs. E.W.C.M. Damen MSM

  “Sinds 1 september ben ik lid van de Raad van Advies van Vitadent vanwege mijn kennis en ervaring in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. De kwaliteit van de mondzorg van Vitadent, de innovatieve aanpak en de urgentie van mondzorg voor ouderen en mensen met beperkingen, vormen voor mij de motivatie om mij als adviseur aan Vitadent te verbinden.”

   

   

  Eelco Damen (1955) studeerde Sociale Wetenschappen in Utrecht, Amsterdam en Groningen. Tijdens zijn loopbaan studeerde hij postdoctoraal af als Master Strategic Management (MSM). Aan de Erasmus Universiteit volgde hij de Masterclass voor bestuurders in de zorg.

  Zijn loopbaan begon als psycholoog/socioloog bij de toenmalige RIAGG Groningen. Na enkele jaren werd hij manager Preventie en Onderzoek bij de RIAGG in Zwolle, waar hij vervolgens in 1992 bestuurder werd.
  In 1997 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de organisatie voor gehandicaptenzorg in Amsterdam, vanwaaruit hij initiatief nam tot de vorming van Cordaan. Cordaan is een brede zorgorganisatie voor ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en thuiszorg in Amsterdam en omgeving. Als voorzitter van de RVB was hij gedurende 21 jaar verantwoordelijk voor vele ontwikkelingen in de langdurige zorg in Amsterdam.
  Daarnaast was hij o.a. voorzitter van het bestuur van de NVZD (vereniging van bestuurders in de zorg), lid van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, lid Raad van Advies van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
  Eind 2018 nam hij afscheid bij Cordaan, om zich op andere ontwikkelingen te kunnen richten..

  Vanaf begin 2019 is hij als initiatiefnemer verantwoordelijk voor het Ben Sajet Centrum in Amsterdam, waarin 12 zorg- en kennisorganisaties samenwerken aan innovatief onderzoek en onderwijs voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
  Hij is voorzitter van Raden van Toezicht in de zorg en in het onderwijs, lid van de Raad van Toezicht van het Nationaal Holocaust Museum en voert diverse advies- en interim-opdrachten uit.
  Als moderator van de European Leadership Course van de Comenius Leergangen begeleidt hij topfunctionarissen uit publieke en private organisaties in hun persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling.

  Download pdf
  Drs. E.W.C.M. Damen MSM Drs. E.W.C.M. Damen MSM

  Mvr. P. de Jongh

  “Mijn motivatie om deel te nemen aan de Raad van Advies van Vitadent is: De visie en missie van Vitadent spreekt mij bijzonder aan. Ik lever graag persoonlijk een bijdrage om de mondzorg voor ouderen in Nederland te verbeteren. In het bijzonder spreekt de doelgroep mij aan en de ambitie om deze mondzorg voor iedereen bereikbaar te maken.”

   

  “Ik werk nu sinds een jaar als bestuurder in de ouderenzorg. En kwalitatief goede zorg leveren aan onze kwetsbare ouderen is daarbij een belangrijke drijfveer voor mij. Ik heb breed in de zorg kennis en ervaring op gedaan en deze zet ik daarvoor in. De specifieke kennis die ik inzet is op financiën en bedrijfsvoering.”

   

  2020 – heden
  Pieter van Foreest – Lid Raad van Bestuur
  Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan services en diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt ongeveer 25 locaties, biedt thuiszorg, Hulp bij het Huishouden en diverse services en diensten. Er werken 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest en we mogen rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers.
  Portefeuilles: WZB (intramuraal zorg); HR; Facilitair & Huisvesting
  2008 – 2019
  Erasmus MC, Rotterdam
  Augustus 2015 tot januari 2020
  Directeur thema Dijkzigt
  Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het thema en aansturing van het bedrijfsbureau en de medische ondersteuning (poli/kliniek) binnen het thema. Het thema is opgebouwd uit 8 afdelingen: Heelkunde, Inwendige Geneeskunde, MDL, Orthopaedie, Plastische Chirurgie, Dermatologie, Reumatologie en Revalidatie.
  Portefeuilles Erasmus MC breed:
  Integraal Capaciteitsmanagement; Business Development & Sales (lid strategieteam sales); Control&Compliance; Procurementboard; en Optimalisatie Nieuwbouw.
  Juli 2018 tot januari 2020
  Statutair directeur van Haven Service BV
  Haven Service BV is verantwoordelijk voor de verhuur van ruimtes en bijbehorende services aan de Havenpolikliniek en VVT partners en ondersteunt de nieuwe initiatieven van programma Haven 2.0.
  Januari 2013 tot augustus 2015
  Directeur Service Organisatie. De Service Organisatie (SO) van het Erasmus MC verzorgt de ondersteuning aan het primair proces, zoals HR, IT, inkoop en Communicatie.
  2007-2008
  Hogeschool INHOLLAND, standplaats Rotterdam – senior controller
  • Controller (incl. adviesfunctie) verschillende schools en diensten;
  • Coördinatie fiscale zaken voor Hogeschool INHOLLAND.
  2004-2007
  VU Medisch Centrum, Amsterdam – senior beleidsmedewerker
  • Coördineren van overleg met zorgverzekeraars (het zgn. lokaal overleg);
  • Business controller van de divisie Kindergeneeskunde & Verloskunde;
  • Betrokken bij de ontwikkeling van de strategische visie en het beleid VUmc.
  1999-2004
  PricewaterhouseCoopers, Amsterdam (en Nederlandse Antillen). Ruim 4 jaar werkervaring bij een international business unit van PwC Amsterdam:
  • In teamverband betrokken bij jaareinde controles en kwartaalbeoordelingen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, USA en Japan;
  • Als senior accountant verantwoordelijk voor controles bij cliënten in verscheidene branches zoals: farmaceutische, kleding, industriële, handel, IT;
  • In 1998 als stagiair accountancy werkzaam bij PwC St. Maarten.
  Opleiding
  • 1999–2005 –  NIVRA. Praktijkopleiding voor register accountant, ingeschreven sinds februari 2005
  • 1999-2004 – Universiteit van Amsterdam. Postdoctoraal accountancy, theoretisch diploma
  • 1994-1999 – Hogeschool Economische Studies, Amsterdam. Accountancy
  • 1993-1994 – Technische Universiteit, Delft. Civiele techniek
  Cursussen
  • 2018 – Basismodule Op weg naar Nieuw Toezicht – De Erkende Toezichthouder
  • 2017 – Valuebased Healthcare – Harvard
  • 2016 – Leiderschapsprogramma – Erasmus MC
  • 2015 – Cursus Crisiscoördinatie – Crisiscontrol
  • 2014 – Authentiek Leiderschap voor Topvrouwen – Assher & Van Iren Consultancy
  Overige activiteiten
  • Erasmus MC
  • 2018-heden – Voorzitter (vanaf 2020 lid) RvC DermaHaven BV te Rotterdam;
  • 2013-2020 – Lid VNO/NCW voor Erasmus MC, ambassadeur R10 (bereikbaarheid Rotterdam);
  • 2013-2020 – Lid Crisisbeleidsteam Erasmus MC.
  Download pdf
  Mvr. P. de Jongh Mvr. P. de Jongh