Wat kost het u?

De kosten van tandartszorg worden meestal vergoed aan de hand van de zorgzwaarte en/of aan de hand van de zorgverzekering. We zetten de opties op een rij.

Op deze pagina vindt u informatie over de vergoeding van de behandelingen van Vitadent Mondzorg. We zetten de opties even op een rij:

1. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket 5 en hoger

Als u een ZZP-indicatie van minimaal 5 heeft met behandeling en verblijf dan worden behandelingen van Vitadent Mondzorg volledig vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. U hoeft niets te betalen. De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij het zorgkantoor.


2. Vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet 

Wanneer u geen indicatie heeft voor verblijf en behandeling zorgzwaarte 5 of hoger, vallen de kosten van mondzorg onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). 

Dit betekent dat er mogelijk sprake is van gedeeltelijke dekking. U ontvangt altijd vooraf een begroting met de bekende wettelijke tarieven (UPT-codes). Deze begroting is qua opbouw hetzelfde als u gewend bent van uw vorige tandarts. Omdat wij bij u aan huis komen komt daar een vergoeding bij van rond de 18 euro per bezoek. Wanneer u akkoord bent met de begroting wordt de behandeling ingepland. Na afloop ontvangt u, afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering, een restfactuur. 

Als er sprake is van een medisch complexe situatie bestaat er de mogelijkheid een machtiging aan te vragen voor de extra tijd. Dit doen wij altijd in overleg