Vitadent Events

Naast scholingen die meer theoretisch en klassikaal georganiseerd zijn, kunnen we ook mondzorgevents faciliteren. Dit zijn informele evenementen voor medewerkers, cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers, familie en andere stakeholders. We kunnen deze ook organiseren als onderdeel van bijvoorbeeld een mondzorgweek. Wij denken graag met u mee!


Mondzorgborrel

Tijdsduur: Circa 1,5 uur
Aantal personen: Circa 25 medewerkers van de zorginstelling
Kosten: € 950,- totaal

Een luchtige en gezellige manier om kennis over te dragen en de samenwerking met de medewerkers van de zorginstelling en Vitadent Mondzorg een boost te geven. Het team van Vitadent Mondzorg is hierbij aanwezig (tandarts, tandartsassistent, preventie-assistent, tandprotheticus en mondhygiënist). In een informele sfeer en met naaste collega’s wordt er gesproken over het thema mondzorg. Wat kom je tegen in de mond? Hoe ben je omgegaan met een vervuilde mond of slechte(re) mondhygiëne? Wat vind je lastig aan het geven van mondverzorging? Hierbij kunnen de medewerkers van het Vitadent Mondzorg team ook hun eigen ervaringen delen over wat ze tegenkomen in de praktijk en hierover het gesprek aangaan met medewerkers van de zorginstelling.

Het Vitadent Mondzorg team plaatst flessen ‘spraakwater’ op tafel waar kaartjes aan hangen met vragen en stellingen als:

  1. De mond is het mooiste aan de mens. – Eens/oneens
  2. Wat vind jij het lekkerst om te eten?
  3. Je mag kiezen: a) een mooi gebit, b) een gezond gebit
  4. Mondzorg is belangrijker dan fysiotherapie? – Eens/oneens

De locatie, de hapjes en drankjes worden verzorgd door de zorginstelling. Bij voorkeur vindt de mondzorgborrel plaats op de zorginstelling zelf.


Marktkraam event

Tijdsduur: Circa 3 uur
Aantal personen: n.v.t.
Kosten: € 695,- totaal

In het centrale gedeelte van de zorginstelling, waar veel aanloop is, (bijvoorbeeld de hal of het restaurant) wordt een marktkraam of tafel neergezet (net wat er beschikbaar is vanuit de zorginstelling). Deze kraam richten we in als jaren 30-woonkamer en we plaatsen er allerlei mondverzorgingsproducten bij. Hiermee stralen we uit dat we bij de bewoners thuis komen, dat je je op je gemak kunt voelen bij ons en dat je vragen mag stellen. Onze trainer(s), die tevens preventie-assistent is bij Vitadent Mondzorg, staat zelf in de kraam. Ze heeft modellen bij zich van verschillende prothetische voorzieningen, maar ook tandenborstels, protheseborstels, plaqueverklikkers, flyers van Vitadent Mondzorg en mondverzorgingsinstructies. De trainer deelt zachte tandenborstels en protheseborstels uit aan iedereen die bij de kraam komt kijken.

De trainer zal actief mensen aanspreken: bewoners, familie, bezoekers en medewerkers. Zij vraagt bijvoorbeeld dingen als:

  • Hoe denkt u dat deze prothese gereinigd moet worden?
  • Welke producten gebruikt u hiervoor?
  • Wat doet u als iemand niet wil meewerken aan de mondzorg?
  • Heeft u misschien vragen over een cliënt of familielid?
  • Wilt u misschien zelf even poetsen?
  • Wilt u het poetsen controleren met een plaqueverklikker?