Vitadent Events

Naast de hierboven genoemde scholingen die meer theoretisch en klassikaal georganiseerd zijn, kunnen we ook mondzorgevents faciliteren. Dit zijn informele evenementen voor medewerkers, cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers, familie en andere stakeholders. We kunnen deze ook organiseren als onderdeel van bijvoorbeeld een mondzorgweek. Wij denken graag met u mee!

Mondzorgborrel

Tijdsduur: Circa 1,5 uur
Aantal personen: Circa 25 medewerkers van de zorginstelling
Kosten: € 950,- totaal

Een luchtige en gezellige manier om kennis over te dragen en de samenwerking met de medewerkers van de zorginstelling en Vitadent Mondzorg een boost te geven. Het team van Vitadent Mondzorg is hierbij aanwezig (tandarts, tandartsassistent, preventie-assistent, tandprotheticus en mondhygiënist). In een informele sfeer en met naaste collega’s wordt er gesproken over het thema mondzorg. Wat kom je tegen in de mond? Hoe ben je omgegaan met een vervuilde mond of slechte(re) mondhygiëne? Wat vind je lastig aan het geven van mondverzorging? Hierbij kunnen de medewerkers van het Vitadent Mondzorg team ook hun eigen ervaringen delen over wat ze tegenkomen in de praktijk en hierover het gesprek aangaan met medewerkers van de zorginstelling.

Het Vitadent Mondzorg team plaatst flessen ‘spraakwater’ op tafel waar kaartjes aan hangen met vragen en stellingen als:

  1. De mond is het mooiste aan de mens. – Eens/oneens
  2. Wat vind jij het lekkerst om te eten?
  3. Je mag kiezen: a) een mooi gebit, b) een gezond gebit
  4. Mondzorg is belangrijker dan fysiotherapie? – Eens/oneens

De locatie, de hapjes en drankjes worden verzorgd door de zorginstelling. Bij voorkeur vindt de mondzorgborrel plaats op de zorginstelling zelf.