Samenwerking KenniZ

Vitadent Mondzorg is partner van het lerend netwerk Kenniz. Dit is een samenwerkingsverband van en voor zorgondernemers binnen de kleinschalige zorg. Het delen van kennis staat centraal binnen deze coöperatie. Vitadent is als partner van Kenniz de expert op gebied van mondzorg. De kleinschalige particuliere woonzorgvormen die zijn aangesloten bij Kenniz hebben soms te weinig inzicht in het belang van goed georganiseerde mondzorg. 


mondzorg verpleeghuis

Samen met Kenniz ondersteunen we de kleinschalige zorgondernemers met:

  • een kennisbank met instructies en informatie die 24/7 toegankelijk is;
  • trainingen en opleidingen vanuit de Vitadent Academy;
  • een gratis mondzorgscan om inzicht te bieden in de mondzorg binnen de zorglocatie;
  • advies en begeleiding na een negatief bezoek van de IGJ. Vitadent kan binnen drie tot zes maanden de mondzorg goed op de kaart zetten, conform de IGJ-eisen, en de kwaliteit hiervan bewaken.  

https://www.kenniz.nl/onze-partner-in-mondzorg

Zo maken we goede mondzorg ook binnen kleinschalige woonzorgvormen bereikbaar en beheersbaar.