Tijdsplanning

Wilt u de samenwerking met Vitadent Mondzorg aangaan? Dan zorgen wij voor een helder stappenplan: onze Tijdlijn. Deze bestaat uit 7 chronologische stappen waarin we toewerken naar een geslaagde samenwerking die ten goede komt aan de mondzorg voor uw cliënten.


 • Stap 1: Eerste Initiatief
  Vitadent Mondzorg maakt een afspraak met de portefeuillehouder mondzorg van uw zorginstelling. Meestal is hierbij ook de behandelend arts aanwezig. Gezamenlijk nemen we het huidige mondzorgbeleid van uw zorginstelling op hoofdlijnen door. Wij tonen vervolgens aan óf en waar doelen voor verbetering nodig zijn en zullen dit onderbouwen. Deze doelen worden opgenomen in het implementatieplan en de daaraan verbonden planning.  
 • Stap 2: Werkgroep samenstellen
  Samen met uw zorginstelling en eventuele externe medisch ondersteuners stellen we een werkgroep samen. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van de mondzorg binnen de zorginstelling. Gezamenlijk werken we toe naar het gewenste eindresultaat: goede mondzorg voor de ouderen in uw zorginstelling. 
 • Stap 3: Training medewerkers
  Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep bepalen we ook welke medewerkers aanvullende scholing en training op het gebied van mondzorg voor ouderen nodig hebben. Samen met hen stellen we een trainingsschema op. Wanneer er sprake is van een nieuwe samenwerking zijn de initiële trainingen niet voor rekening van de nieuwe partner. Vitadent neemt deze kosten en beschouwt dit als een investering in kwaliteit. 
 • Stap 4: Informatieavond cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers
  We organiseren samen met uw zorginstelling een informatieavond voor cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en de familie. De aanwezigen ontvangen informatie over de werkwijze van Vitadent Mondzorg. We leggen onder andere uit wie we zijn, wat we doen, waarom goede mondzorg belangrijk is en hoe we de mondzorg in de zorginstelling gaan verbeteren. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen.
 • Stap 5: Kennismaking met ons team vertegenwoordigers
  Als we daadwerkelijk starten volgt er een kick-off. Hierin geven we alle betrokken zorgmedewerkers de juiste informatie ter onderbouwing van een goed verwachtingspatroon voor de samenwerking met Vitadent. Ook is er een kennismaking met ons team. Dit bestaat uit een tandarts, tandartsassistent
 • Stap 6: Implementatie
  We starten met de uitvoering van de zorgverlening. Individuele diagnoses en behandelplannen leggen we vast in het elektronisch cliëntdossier. Met behulp van het dashboard en begeleidende documentatie houden we het management en de behandelend arts op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 • Stap 7: Evaluatie
  Minimaal twee keer per jaar evalueert de klinisch relatiemanager de samenwerking tussen Vitadent Mondzorg en uw zorginstelling. We bespreken onder andere de behaalde resultaten. Op basis daarvan kijken we waar verbeterpunten liggen. Tussentijds is er ook altijd ruimte voor vragen en overleg. Zo kunnen we samen de mondzorg voor ouderen in uw zorginstelling binnen de bestaande mogelijkheden verder optimaliseren.  

Hier kunt u het pdf van de Tijdlijn downloaden.


Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.