Werkwijze

ZORGINSTELLINGEN BINNEN VG/LG SECTOR

Als Vitadent de mondzorg binnen uw organisatie optimaliseert conform de IGJ-eisen en binnen de bestaande mogelijkheden, staat de cliënt altijd centraal. We doen er alles aan de mondgezondheid te verbeteren op een wijze die voor hem of haar prettig is. Daarom zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de behandelingen altijd in de eigen vertrouwde omgeving plaatsvinden. De cliënt hoeft dus niet meer naar een locatie buiten de zorginstelling te gaan om de mondzorg te ontvangen. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle apparatuur voor de behandelingen aanwezig is. Onze werkwijze en de behaalde resultaten verantwoorden we in het cliëntdossier. 


 • Intake cliënt
  Allereerst vindt de intake met de cliënt plaats. We maken persoonlijk kennis met hem of haar en onderzoeken de mondgezondheid. Daarnaast nemen we dossiers van voorgaande tandartsen door en luisteren we naar wat familieleden te vertellen hebben.
 • Mondzorgplan
  Als de intake is geweest stellen we een mondzorgplan op. Hierin formuleren we de doelstelling voor de cliënt en zetten we het behandelplan uiteen. Het is eveneens een instructie voor de begeleider voor het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging. We leggen het mondzorgplan altijd eerst ter akkoord voor aan de cliënt en de behandelend arts.
 • Controle en behandeling
  Het team van Vitadent Mondzorg bestaat uit een tandarts, tandartsassistent, mondhygiënist, preventie-assistent en een tandprotheticus. De controle van uw cliënten vindt ieder kwartaal plaats. Wanneer extra of juist minder behandelingen nodig zijn zullen we dit overleggen met de betreffende cliënt en de behandelend arts. Lees meer over het team. 
 • Spoed
  Bij spoed zijn wij 24/7 bereikbaar. Of er daadwerkelijk sprake is van spoed wordt beoordeeld door de specialist ouderengeneeskunde van uw zorginstelling. 
 • Dossier
  Wij leggen al onze verrichtingen en bevindingen vast in het cliëntdossier. Zo zorgen we ervoor dat onze werkwijze zo transparant mogelijk is. Cliënten, familieleden, wettelijk vertegenwoordigers, behandelend artsen en begeleiders hebben allen toegang tot het cliëntdossier. 
 • Dashboard
  Het dashboard gebruiken we voor de rapportage van cijfermatige bevindingen. Dit dashboard geeft een goed beeld van ons gezamenlijke mondzorgbeleid binnen uw zorginstelling. Het vormt een managementinstrument dat bijdraagt aan de meest optimale en haalbare mondzorg voor de cliënten. Alle cijfers zijn geanonimiseerd. 

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.