Tijdsplanning

Bij de start van de samenwerking zorgt Vitadent Mondzorg voor een helder stappenplan: onze Tijdlijn. Deze bestaat uit 7 chronologische stappen waarin we toewerken naar een geslaagde samenwerking die ten goede komt aan de mondzorg voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke  beperking in uw zorginstelling.


 • Stap 1: Eerste Initiatief
  Als eerste maken we een afspraak met de portefeuillehouder mondzorg van uw zorginstelling. Doorgaans is bij deze afspraak eveneens de behandelend arts aanwezig. Samen nemen we uw huidige mondzorgbeleid door. Vervolgens tonen we met een heldere onderbouwing aan óf en waar doelen voor verbeteringen nodig zijn. Deze doelen nemen we op in het implementatieplan en de daaraan verbonden planning.    
 • Stap 2: Werkgroep samenstellen
  Indien nodig stellen we een werkgroep samen met functionarissen binnen uw zorginstelling en eventuele externen. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de implementatie van de aanpassingen binnen uw huidige mondzorgbeleid. Gezamenlijk werken we toe naar het gewenste eindresultaat: goede mondzorg voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in uw zorginstelling.  
 • Stap 3: Training medewerkers
  In overleg met u bepalen we welke medewerkers binnen uw organisatie aanvullende scholing en training nodig hebben op het gebied van mondzorg voor cliënten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Vervolgens stellen we samen met hen een trainingsschema op. Wanneer er sprake is van een nieuwe samenwerking is de initiële training niet voor rekening van de nieuwe partner. Vitadent neemt deze kosten en beschouwt dit als een investering in kwaliteit.
 • Stap 4: Informatieavond cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers
  Samen met uw zorginstelling organiseren we een informatieavond voor cliënten en familie. Tijdens deze interactieve familieavond geven we informatie over onze werkwijze. We vertellen wie we zijn, wat we doen, waarom goede mondzorg belangrijk is en hoe we het mondzorgbeleid gaan optimaliseren.   
 • Stap 5: Kennismaking met ons team vertegenwoordigers
  Nadat besloten is dat u de samenwerking met Vitadent Mondzorg aangaat, volgt er een kick-off. Tijdens deze bijeenkomst krijgen alle betrokken begeleiders informatie over de samenwerking met Vitadent, zodat er een juist verwachtingspatroon ontstaat. Dan volgt de kennismaking met ons team. Dit bestaat uit een tandarts, tandartsassistent, mondhygiënist, preventie-assistent, een tandprotheticus en een klinisch relatiemanager.
 • Stap 6: Implementatie
  Om de aanpassingen van uw mondzorgbeleid zo goed mogelijk te implementeren gaan we als volgt te werk: individuele diagnoses en behandelplannen leggen we vast in het elektronisch cliëntdossier. En we houden het management en de behandelend arts op de hoogte van ontwikkelingen met behulp van het dashboard en begeleidende documentatie.  
 • Stap 7: Evaluatie
  De evaluatie vindt minimaal twee keer per jaar plaats. De klinisch relatiemanager bespreekt tijdens deze bijeenkomsten hoe de samenwerking tussen Vitadent Mondzorg en uw zorginstelling gaat en welke resultaten we samen hebben behaald. Op basis daarvan bepalen we welke zaken we kunnen verbeteren. Tussentijds bieden we ook altijd ruimte voor vragen en overleg. Zo kunnen we samen de mondzorg voor cliënten met een beperking in uw zorginstelling optimaliseren binnen de bestaande mogelijkheden.    

Hier kunt u het pdf van de Tijdlijn downloaden.

Wist u dat…

… bij gebruik van vijf soorten medicatie er een droge mond kan ontstaan?

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.