Vergoeding

Vitadent Mondzorg levert professionele mondzorg voor zorginstellingen. Dat doen we voor onze cliënten. Uit passie. En omdat het nodig is. Vergoeding voor mondzorg kan plaatsvinden op drie manieren.

Vitadent Mondzorg levert mondzorg aan cliënten met een lichamelijke en/of geestelijke beperking binnen zorginstellingen. Dit doen we uit passie voor het welzijn van uw cliënten en omdat het nodig is. Op deze pagina vindt u de informatie over de vergoeding. 


1. Wlz & integrale zorg

Vanaf 2021 kunnen mensen die blijvend intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben en die voldoen aan de criteria voor Wlz-zorg, een beroep doen op de Wlz. Als een cliënt integrale zorg ontvangt vallen de kosten van de mondzorg onder de Wlz. Dit betekent een indicatie voor verblijf in een Wlz erkende instelling, waar vanuit tevens de behandeling wordt geleverd. De kosten worden dan vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg en zijn bovenbudgettair. Vitadent declareert behandelingen rechtstreeks bij het zorgkantoor. Uw cliënten en uw zorginstelling vormen geen onderdeel van deze financiële stroom. Wij maken de declaraties aan het zorgkantoor te allen tijde inzichtelijk voor de cliënt, de wettelijk vertegenwoordiger en uw zorginstelling.

2. Zvw en modulaire zorg

Bij het modulaire bekostigingsmodel kan de aanbieder van woonzorg er per module (specifieke behandeling, ggz-behandeling en algemeen medische zorg) voor kiezen deze zelf te leveren en/of te laten leveren door andere zorgaanbieders. Als een cliënt modulaire zorg ontvangt vallen de kosten van een mondzorgprofessional niet onder de Wlz, maar de Zwv. Hier is dus geen sprake van aanspraak. De kosten zullen genomen moeten worden door de aanbieder van de woonzorg of de cliënt zelf.


Enthousiast geworden voor een kennismaking met Vitadent Mondzorg? Bel 085 7500 470.