Manager Finance

Introductie Vitadent

Vitadent Mondzorg gelooft dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Voor meer dan 600.000 zorgafhankelijke oudere mensen die thuiszorg krijgen in Nederland is mondzorg onbereikbaar. Door de snelle vergrijzing stijgt dit aantal hard. Als het ziektebeeld dusdanig verslechtert dat thuiszorg niet meer mogelijk is, komen deze mensen in een zorginstelling. Daar komen zij in beeld met doorgaans schrikbarende problematiek in de mond.

Vitadent heeft als missie hier verandering in te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste middelen, inzet en drijfveren levensloopbestendige passende mondzorg mogelijk kunnen maken voor zorgafhankelijke mensen. Wij doen dit ambulant in de eigen vertrouwde omgeving van onze cliënten. 

Vitadent wil eerste keuze aanbieder ambulante mondzorg zijn voor zorgaanbieders, en in het bijzonder voor die organisaties waar het om de inhoud gaat. Onze drijfveren zijn groei (kwaliteit en kwantiteit), kennisdeling en het fundamenteel verbeteren van mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Wij streven ernaar zorgaanbieders te inspireren deze drijfveren te delen. 

Alle mensen die bij Vitadent werken stappen in met een zorghart en werken niet alleen om een verschil te maken voor de cliënt, maar ook voor zichzelf. Vitadent investeert in werkgeluk, de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Onze organisatie daagt mensen altijd uit het beste uit zichzelf en hun teams te halen. Daarbij beloven wij onze medewerkers positief te verrassen en hiermee de relatie uitzonderlijker te maken. Dit verwachten we ook andersom.

Onze medewerkers zetten zich in voor het hoogst haalbare resultaat en streven er dan ook naar om het elke dag een beetje beter te doen. Zij dragen en voeden hiermee onze verbetercultuur, omdat deze nooit slaapt. Doordat zij handelen vanuit professionele kwetsbaarheid en niet terughoudend zijn om fouten te melden, leren zij voortdurend bij en laten zij de organisatie groeien. Zij houden van ontwikkeling, zijn trots op zichzelf en trots op het werk dat zij uitvoeren. Daarnaast zijn ze gastvrij en hulpvaardig naar elkaar en naar alle klantgroepen. Zij zoeken verbinding en krijgen daardoor de energie om proactief en met aandacht te werken. Ook zijn ze respectvol naar elkaar en bevestigen hiermee het begrip voor elkaar. Zij beseffen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen krachten een belangrijke bijdrage levert aan onze visie en centrale missie. 

Organisatiestructuur Vitadent

Vitadent kent geen traditionele organisatiestructuur. In 2022 willen we hier verder in doorgroeien. We werken dan met zelfsturende teams die gefaciliteerd worden door een regisseur. Het team is proactief en initiatiefrijk en voelt zich de trotse eigenaar van de te bereiken resultaten. 

De regisseurs vormen  tezamen met de twee oprichters van Vitadent een team dat zijn wortels heeft in de gehele dienstverlening van Vitadent. 

Zij  stellen zich zelf dagelijks drie vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we ze goed?
 3. Wat heeft de organisatie nodig?

Manager/Regisseur Finance

Als manager/regisseur Finance richt je je op data-analyse, dashboardrapportages en budgettering. Ook het doorrekenen van business cases of prognoses rond nieuwe product/markt combinaties behoren tot het takenpakket. Je bent in staat om gegevens te veredelen tot goede beslisinformatie en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen op tactisch en strategisch niveau.

Daarnaast besteden we bij Vitadent veel aandacht aan doelmatig (be)handelen en compliance; het naleven van relevante wet- en regelgeving en het werken volgens de door Vitadent vastgestelde normen zowel op kwalitatief vlak als op financieel vlak . Binnen deze functie zijn een deel van de werkzaamheden daarop gericht.

Voor iedereen die bij Vitadent werkt is het hebben van een hands-on mentaliteit belangrijk. Het samen met ondersteunende medewerkers voeren van de financiële administratie, betalingsverkeer, het bijdragen aan het vervaardigen van de jaarrekening is onderdeel van deze functie. Waar het kan maken we gebruik van ICT -oplossingen om de administratieve last te beperken. BI portal wordt dit jaar geïmplementeerd en de dashboards worden daarmee beter bereikbaar gemaakt en verfijnd.  

De manager/ regisseur Finance  is ons altijd een stap voor en levert met het team een significante bijdrage aan de strategische doelstellingen van Vitadent. Hij/zij kijkt met een scherp oog wat er nodig is en levert, nog voor er om gevraagd is. Legt verbinding met alle andere teams binnen Vitadent en levert een bijdrage aan vernieuwing en innovatie door deel te nemen aan strategische projecten. Hij/zij zoekt behandelaren en collega’s actief op in hun werkomgeving om te begrijpen wat er speelt. 

Resultaatgebieden 

 • Advisering MT op strategisch en tactisch niveau 
 • Volledige en duidelijke management informatie 
 • Integriteit en betrouwbaarheid financiële processen
 • Compliance

Gevraagde competenties /eigenschappen

 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 •  Visionair 
 • Coachende stijl gericht op ruimte bieden, faciliteren van teamleden
 • Integer en transparant
 • Communicatief sterk
 • Kennis van Muis software en BI portal is een pré

Opleidingsniveau HBO+/WO niveau met relevante werkervaring en trackrecord.

Afhankelijk van ervaring is de salarisindicatie tussen 75.000-100.000  met secundaire arbeidsvoorwaarden als bijvoorbeeld opleiding en bonusregeling.