Scholing Management

Het management (locatie-, team-, en zorgmanagers) wordt aan de hand van een presentatie meegenomen in de wereld van de geriatrische mondzorg. Daarbij besteden we ook aandacht aan de werkwijze van Vitadent Academy, de rol van de aandachtsvelder en hoe deze te ondersteunen. Het doel van de scholing voor het management is het verbreden van de kennis over de mondzorg en zo de samenwerking te verbeteren tussen de zorginstelling en Vitadent. Het doel hiervan is om uiteindelijk het welbevinden van de zorgafhankelijke cliënt in zorginstellingen te verhogen.

Tijdsduur: Circa 1,5 uur
Aantal personen: Maximaal 10 personen per groep
Kosten: € 995,- per groep
Soort scholing: Deze scholing bieden wij klassikaal en online aan

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Samenwerking zorginstelling en Vitadent Mondzorg
  • Vitadent mondzorgplan
  • Bewustwording, noodzaak en risico’s 
  • Korte klinische praktische instructie reinigen mond, gebit en diverse voorzieningen
  • Benaderingswijze preventieve mondzorg van de geriatrische cliënt
  • Inventarisatie en bespreking huidige status en problematiek preventieve mondzorg
  • IGJ-regels
  • Uitleg opbouw scholingspakket 
  • Rol aandachtsvelder 
  • Rol van de zorginstelling in het begeleiden van de aandachtsvelder