Scholing Aandachtsvelders

De aandachtsvelder mondzorg houdt zich binnen de afdeling bezig met het thema mondzorg. Deze aandachtsvelder is dan ook kennishouder van het thema mondzorg en dient als vraagbaak. Voor deze doelgroep raden we een start aan met de e-learning mondzorg

Voor de aandachtsvelders mondzorg heeft Vitadent Academy scholingen ontwikkeld waarin, naast de benodigde kennis, coachende elementen worden behandeld. Hieronder lichten we de verschillende onderdelen verder toe.

Aandachtsveldertraject

Elke zorginstellingsmedewerker die zich direct of indirect met mondzorg bezighoudt, start met de doelgroepspecifieke e-learning over mondzorg. Hierin komen alle processen (inhoudelijk en beleidsmatig) aan de orde. De scholing biedt daarmee de volledige basis van mondzorg en mondverzorging die nodig is voor zorgafhankelijke cliënten in de verpleeghuissetting. Voor aandachtsvelders is er een aparte module aan de e-learning mondzorg toegevoegd. Een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de e-learning mondzorg vindt u hier.

Na de e-learning volgt de verdieping in de vorm van klassikale workshops met intensieve interactie. Module 1 en 2 worden samen gegeven. Module 3 volgt na gemiddeld 4 tot 8 maanden en de herhalingsmodule volgt vervolgens na gemiddeld 12 maanden.

Tijdsduur: Circa 2,5 uur (module 1 & 2) + circa 1,5 uur (module 3)
Aantal personen: Minimaal 10 personen per groep
Kosten: € 295,- p.p. (inclusief lesmateriaal)
Soort scholing: Deze scholing bieden wij klassikaal en online aan


Module 1: Bewustwording – tijdsduur circa 1,5 uur

 • Samenwerking zorginstellingen en Vitadent Mondzorg
 • Psychosociale benadering versus biotechnische benadering
 • Vitadent mondzorgplan
 • Etiologie cariës
 • Etiologie parodontale aandoeningen
 • Restauratieve en prothetische behandelingen
 • Parodontale en preventieve behandelingen
 • Wat zien we nog meer in de mond?
 • Prothetische voorzieningen

Module 2: Klinisch praktische instructie – tijdsduur circa 1 uur

 • Demonstratie prothetische voorziening aan de hand van modellen
 • Demonstratie reiniging mond, gebit en diverse voorzieningen
 • Benaderingswijze preventieve mondzorg van de geriatrische cliënt
 • Inventarisatie en bespreking huidige status en problematiek preventieve mondzorg
 • IGJ-regels
 • Hoe nu verder?
 • Rol aandachtsvelder

Module 3: Toetsing en evaluatie – tijdsduur circa 1,5 uur

 • Toetsing aanwezige kennis op het gebied van de mondzorg
 • Bespreking voortgang dagelijkse preventie/casusbespreking
 • Bespreking/evaluatie samenwerking zorginstelling en Vitadent Mondzorg
 • Evaluatie IGJ-normen

Om te zorgen dat de aandachtsvelders mondzorg actief aan de slag gaan met de kennis vanuit de klinisch praktische scholing, ontvangen ze een persoonlijk opleidingsplan. Hierbij ligt de nadruk op het verkrijgen van ervaring en het oefenen met het overdragen van de opgedane mondzorgkennis. Onderdeel van dit plan zijn ook de maandelijkse mondzorgvragen. De aandachtsvelder ontvangt gedurende een jaar elke maand digitale vragen per e-mail om de mondzorgkennis op peil te houden.