7 augustus 2023

Met trots informeren wij u over de nieuwe samenwerking met de ambulante mondzorgorganisatie NoviaCura. De bestuurders van Vitadent, delen hun enthousiasme over het unieke concept van NoviaCura en het prettige contact met de bestuurders en medewerkers.

“Wij zijn in 2022 het gesprek aangegaan met NoviaCura, omdat zij zeer handige mobiele tandartspraktijken heeft die tot in de perfectie zijn uitgevoerd en geïmplementeerd. In deze Dental Cars kunnen alle tandheelkundige behandelingen plaatsvinden.

Steeds meer zorginstellingen zijn zich ervan bewust hoe belangrijk passende mondzorg is voor de kwaliteit van leven van hun cliënten. De vraag naar ambulante mondzorg neemt mede daardoor toe. Vitadent zoekt daarom steeds naar oplossingen waarmee we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren. Om die reden hebben wij NoviaCura benaderd. Beide organisaties streven ernaar om de hoogste kwaliteit mondzorg te bieden aan cliënten.

De samenwerking met NoviaCura maakt de manier waarop we ambulante mondzorg verlenen uniek. Vitadent behandelt cliënten in principe altijd op locatie, maar tot voor kort gingen zij voor complexere behandelingen soms naar een externe behandelpraktijk. Dankzij de Dental Cars is dat nu niet meer nodig. Ook complexere behandelingen kunnen nu op locatie worden uitgevoerd. 

De intensieve gesprekken die we de afgelopen tijd met elkaar hebben gevoerd, waren zeer productief en verliepen prettig. Zowel op technisch als op menselijk gebied passen we goed bij elkaar. Onze wederzijdse klik is belangrijk voor de mooie uitdagingen die nog voor ons liggen. Wij zijn trots en dankbaar dat deze samenwerking ons is gegund.”

Namens Rudolf Hogendoorn en Wim van der Torre

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.