21 februari 2024

Vitadent Mondzorg heeft al langere tijd een goede samenwerking met De Zellingen. Een grote zorgorganisatie in Capelle, Krimpen en Nieuwerkerk aan den IJssel met vijf locaties voor permanent wonen en twee locaties voor herstel en revalidatie. Logopedist Ingeborg Spaanderman is vanaf het begin sterk betrokken bij de samenwerking met Vitadent en vertelt over haar ervaringen.

Schone monden

“Als logopedist houd ik me onder andere bezig met spraak-, taal-, ademhalings- en slikproblemen. Daardoor krijgt de mond van een cliënt ook vaak mijn aandacht. Ik zie dus het resultaat van de samenwerking met Vitadent. De monden van mijn cliënten zijn over het algemeen schoner doordat ze, naast de dagelijkse verzorging, doorgaans ook worden gezien door de mondhygiënist. Een goede mondhygiëne voorkomt problemen in de mond. Mensen kunnen meer genieten van hun maaltijden. Daarnaast ruikt een schone mond frisser, wat prettig is voor de sociale interactie.

Aanpassen van protheses

Bij cliënten met protheses zien we ook de meerwaarde van Vitadent. Voor veel zorgafhankelijke ouderen geldt dat de prothese jarenlang niet wordt gecontroleerd. Na verloop van tijd kan de prothese echter slijten of is er een aanpassing nodig. Als hier niets aan gedaan wordt, willen cliënten de prothese niet meer dragen. Ze kunnen dan niet goed kauwen of hebben pijn in de mond. Vaak hebben ze aangepaste voeding nodig, wat er minder aantrekkelijk uitziet en minder goed smaakt. Sinds Vitadent de protheses controleert en aanpast, kunnen veel van deze mensen weer normaal eten en drinken.

Direct actie ondernomen

Twee keer per jaar vinden er evaluaties plaats over de samenwerking tussen Vitadent en De Zellingen. We bespreken onder andere hoe het gaat op de werkvloer, hoeveel cliënten gebruikmaken van de mondzorg van Vitadent, hoeveel mensen nog hun eigen gebit hebben en hoe de staat is van de mondhygiëne. Als op een afdeling extra mondzorg nodig is, wordt er direct actie ondernomen. Zo kunnen we de kwaliteit borgen.

Passende behandeling

Voor tussentijds advies kan ik ook bij Vitadent terecht. Als de verpleging aangeeft dat een van de cliënten minder eet en drinkt door pijn in de mond, wordt Vitadent snel ingeschakeld. In samenwerking met de specialist Ouderengeneeskunde wordt dan naar een passende behandeling gezocht.

Het is fijn dat we de mondzorg in handen van deskundigen kunnen leggen. De medewerkers van Vitadent weten hoe complex mondzorg voor geriatrische cliënten is. Zij kunnen goed omgaan met de verschillende aandoeningen die voorkomen binnen deze doelgroep.”

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.