27 december 2023

Vitadent Mondzorg kijkt terug op een geslaagd kerstevent. Alle aanwezigen genoten van de lekkernijen, gesprekken en sfeervolle kerstversiering. Na afloop mocht iedereen een kerstboom mee naar huis nemen. Omdat er een ruime voorraad was, zijn er enkele bomen overgebleven. Een van deze bomen is geschonken aan Lister FIT, een locatie van de Utrechtse organisatie Lister waar onder meer mensen met psychiatrische en verslavingsproblemen terechtkunnen.

Vertrouwen terugwinnen

“Voor het eerst hebben we een echte kerstboom op kantoor”, zegt Jochem Overeem terwijl hij omkijkt naar de grote, versierde spar. Jochem is begeleider bij Lister Fit en ondersteunt dagelijks mensen met complexe problematiek zoals ex-gedetineerden, daklozen en verslaafden. “Onze cliënten hebben doorgaans het vertrouwen in de zorg verloren, omdat ze al verschillende hulpverleningsvormen hebben geprobeerd. Door goed naar hun verhaal te luisteren en hen te begeleiden op hun eigen tempo slagen we er vaak in hun vertrouwen terug te winnen.”

Kerstsfeer ervaren

Het kantoor waar de kerstboom staat, is tegelijkertijd een ruimte waar de cliënten van Lister Fit zonder afspraak mogen binnenlopen voor hulp of een luisterend oor. Ook kunnen ze er douchen, hun kleding wassen, tweedehands kleding uitzoeken of even uitrusten op de bedbank. “De mensen die hier komen, ervaren vaak eenzaamheid, vooral rond de kerstperiode”, vertelt Jochem. “Dankzij de kerstboom krijgen onze cliënten toch de kans om even de kerstsfeer te ervaren.”

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.