23 augustus 2023

De cliënt centraal zetten. Dat is de geest van de Wet zorg en dwang en dat vindt Vitadent ook belangrijk. Maar hoe zit deze wet precies in elkaar en hoe breng je die in praktijk? Om deze vragen te beantwoorden nodigden we de docenten drs. Justa Bos van Bos Zorgtoezicht & Advies en mr. Monica de Visser van Scholingsbureau Smaragd uit. Zes avonden lang gaven zij scholingen over de Wet zorg en dwang, de fundamentele mensenrechten en bespraken ze diverse ingebrachte casussen van onze behandelaren.

Een stapje terug

“Ik ben er trots op dat we in Nederland de Wet zorg en dwang hebben. Daar is een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. Vroeger werd in eerste instantie geluisterd naar de arts, maar nu staan de behoeften van de cliënt voorop”, vertelt Justa. “Voor de mondzorg betekent dit onder meer dat je bij afweer een stapje terug doet, tenzij er sprake is van ernstig nadeel”, vult Monica aan. “Stel jezelf vragen als: Is het noodzakelijk dat ik deze kies nu behandel of kan het even wachten tot de cliënt zich beter voelt?”

Achtergrond in de zorg

Zowel Justa als Monica heeft een achtergrond in de zorg. Justa als verpleegkundige en Monica als paramedicus. Gedurende hun loopbaan specialiseerden ze zich in de wet- en regelgeving in de zorg die bijdraagt aan het welzijn van cliënten. Deze vertalen ze naar de zorgpraktijk. Daarnaast geeft Monica juridisch advies aan zorgverleners en zorginstellingen. Justa adviseert zorginstellingen bij het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de cliëntenzorg. Ook is ze onafhankelijk voorzitter bij calamiteitenonderzoek. Tijdens hun scholingen over de Wet zorg en dwang kunnen ze deze specialisaties mooi combineren.

Een interessante dynamiek

De docenten kijken met een goed gevoel terug op de scholingen bij Vitadent. Monica: “De deelnemers dachten uitgebreid mee en brachten casussen in over praktijkervaringen. Ook de dynamiek binnen de groepen was interessant. Er zaten tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten, maar ook preventie-assistenten en prothetici bij elkaar. Zij deelden volop hun ervaringen, waardoor ze van elkaar konden leren.”

De rol van de wettelijk vertegenwoordiger

“Wat ik vooral merkte was de groeiende bewustwording”, zegt Justa. “Met name wat betreft de rol van de wettelijk vertegenwoordiger. De Wet zorg en dwang motiveert behandelaren om eerst naar de cliënt te luisteren en te kijken. Pas daarna, indien nodig, wordt geadviseerd om de wettelijk vertegenwoordiger te bellen.” Monica: “Zo ervaren cliënten dat ze zelfbeschikking hebben en dat is belangrijk voor de kwaliteit van leven.”

Alternatieven bij afweergedrag

Een ander thema dat ze uitvoerig bespraken, was het zoeken naar alternatieven bij afweergedrag. Op welke manier kun je de cliënt benaderen, zodat hij of zij wél wil meewerken? De Wet zorg en dwang motiveert dus ook om te zoeken naar creatieve oplossingen en een vertrouwensband op te bouwen met de cliënt.

Justa: “De behandelaren hebben overigens niet alleen van ons geleerd, maar wij ook van hen. Wij hebben nu een goed beeld van de vraagstukken die spelen bij het toepassen van de Wet zorg en dwang in de mondzorg.”

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.