3 mei 2023

Als je cliënten goed leert kennen, kun je hun welzijn aanzienlijk verbeteren, weet Julia Maijer. Ze is geregistreerd-mondhygiënist, tandarts in opleiding en behandelt dagelijks vele cliënten die gebruikmaken van de mondzorg van Vitadent. “Ik observeer en praat met cliënten, leg contact met naasten en overleg met het zorgteam. Dankzij deze aanpak kan ik elk individu een passende behandeling bieden”, legt Julia uit.

Een beetje vertrouwen

“In een van de zorginstellingen waar ik werkzaam ben, kwam Johanna wonen. Een 95-jarige dame met een heldere geest die vanwege ouderdomsklachten niet meer voor zichzelf kon zorgen. Ze was al dertig jaar niet naar de tandarts geweest. Hoewel ze ontstoken tandvlees had en een grote hoeveelheid tandsteen, wilde ze in eerste instantie geen gebruikmaken van de mondzorg van Vitadent. Ze was het niet gewend dat anderen zich zorgen maakten over haar mondgezondheid.

Daarom bezocht ik haar met haar zorgverleners om uit te leggen wat een mondzorgbehandeling voor haar zou kunnen betekenen. Uiteindelijk kreeg ze er een beetje vertrouwen in. Ze gaf toestemming voor een behandeling, maar de dagelijkse mondverzorging wilde ze zelf doen. Die had ze altijd zelf gedaan.

“Ik ben blij dat we zo’n positieve impact hebben gehad tijdens de laatste periode van haar leven.”

Uitgebreid mondzorgplan

Omdat haar gebit zo achteruit was gegaan, werd in overleg met de behandelend arts een uitgebreid mondzorgplan opgesteld. Een van de doelstellingen in het plan ging over de dagelijkse mondverzorging. Johanna bleek heel gedisciplineerd en probeerde alle mondzorginstructies zorgvuldig op te volgen. Maar als je lichamelijk niet in orde bent, is dat best moeilijk. Al snel zag ze in dat ze hierbij toch hulp nodig had. Ze vroeg de zorgmedewerkers zelf om assistentie. Ik was blij verrast, haar houding tegenover mondzorg was met 180 graden gedraaid.

Geen pijn meer in haar mond

Doordat Johanna alle instructies zo trouw opvolgde, verbeterde haar mondgezond sterk. Ze kreeg haar gevoel van eigenwaarde terug en ze zag er gezonder uit. Ook vertelde ze mij dat ze beter kon eten en slapen, omdat ze geen pijn meer had in haar mond. Zelfs haar darmproblemen waren verdwenen. Daar was ze heel gelukkig mee.

Een paar maanden geleden is ze plotseling overleden in haar slaap. Ze is bijna honderd geworden. Ik ben blij dat we zo’n positieve impact hebben gehad tijdens de laatste periode van haar leven.

Intensieve samenwerking

Dit soort mooie resultaten kunnen we behalen, omdat we de tijd mogen nemen voor cliënten en intensief samenwerken met de verschillende zorgdisciplines. Het mondzorgteam, de zorgprofessionals in de zorginstelling, de collega’s op de Vitadent-backoffice, het sterilisatieteam, de koeriers: iedereen is goed op elkaar ingespeeld en zet de wensen van de cliënten voorop.”

Omwille van de privacy is de naam ‘Johanna’ fictief

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.