Manager Kennis & Kwaliteit

Introductie Vitadent

Vitadent Mondzorg gelooft dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Voor meer dan 600.000 zorgafhankelijke oudere mensen die thuiszorg krijgen in Nederland is mondzorg onbereikbaar. Door de snelle vergrijzing stijgt dit aantal hard. Als het ziektebeeld dusdanig verslechtert dat thuiszorg niet meer mogelijk is, komen deze mensen in een zorginstelling. Daar komen zij in beeld met doorgaans schrikbarende problematiek in de mond.

Vitadent heeft als missie hier verandering in te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste middelen, inzet en drijfveren levensloopbestendige passende mondzorg mogelijk kunnen maken voor zorgafhankelijke mensen. Wij doen dit ambulant in de eigen vertrouwde omgeving van onze cliënten. 

Vitadent wil eerste keuze aanbieder ambulante mondzorg zijn voor zorgaanbieders, en in het bijzonder voor die organisaties waar het om de inhoud gaat. Onze drijfveren zijn groei (kwaliteit en kwantiteit), kennisdeling en het fundamenteel verbeteren van mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Wij streven ernaar zorgaanbieders te inspireren deze drijfveren te delen. 

Alle mensen die bij Vitadent werken stappen in met een zorghart en werken niet alleen om een verschil te maken voor de cliënt, maar ook voor zichzelf. Vitadent investeert in werkgeluk, de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Onze organisatie daagt mensen altijd uit het beste uit zichzelf en hun teams te halen. Daarbij beloven wij onze medewerkers positief te verrassen en hiermee de relatie uitzonderlijker te maken. Dit verwachten we ook andersom.

Onze medewerkers zetten zich in voor het hoogst haalbare resultaat en streven er dan ook naar om het elke dag een beetje beter te doen. Zij dragen en voeden hiermee onze verbetercultuur, omdat deze nooit slaapt. Doordat zij handelen vanuit professionele kwetsbaarheid en niet terughoudend zijn om fouten te melden, leren zij voortdurend bij en laten zij de organisatie groeien. Zij houden van ontwikkeling, zijn trots op zichzelf en trots op het werk dat zij uitvoeren. Daarnaast zijn ze gastvrij en hulpvaardig naar elkaar en naar alle klantgroepen. Zij zoeken verbinding en krijgen daardoor de energie om proactief en met aandacht te werken. Ook zijn ze respectvol naar elkaar en bevestigen hiermee het begrip voor elkaar. Zij beseffen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen krachten een belangrijke bijdrage levert aan onze visie en centrale missie. 

Organisatiestructuur Vitadent

Vitadent kent geen traditionele organisatiestructuur. In 2022 willen we hier verder in doorgroeien. We werken dan met zelfsturende teams die gefaciliteerd worden door een manager. Het team is proactief en initiatiefrijk en voelt zich de trotse eigenaar van de te bereiken resultaten. 

De managers vormen  tezamen met de twee oprichters van Vitadent een team dat zijn wortels heeft in de gehele dienstverlening van Vitadent. 

Zij  stellen zich zelf dagelijks drie vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we ze goed?
 3. Wat heeft de organisatie nodig?

Manager Kennis en Kwaliteit

Vanuit onze unieke locatie op het terrein van de Van Nelle fabriek (en regelmatig op locatie)  werkt de Manager Kennis en Kwaliteit aan de kwaliteit van onze dienstverlening en het welzijn van onze cliënten. Dit doen wij door het onderhouden en continue verbeteren van een gecertificeerd kwaliteitsmanagement-systeem. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de medewerker kwaliteit, de  interne auditoren en de managers van de andere organisatieonderdelen.   

Naast kwaliteit is de Manager Kennis en Kwaliteit actief op het gebied kennis nodig voor een goede uitoefening van het vak als behandelaar. Vitadent deelt actief kennis en inzichten en maakt deze direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
Door samenwerkingsverbanden en onderzoek te initiëren met universiteiten houden we gevestigde overtuigingen en werkwijzen tegen het licht met als doelstelling een verbetering van het proces en eindresultaat. Uiteindelijk draagt dit bij aan het beter bereikbaar maken van mondzorg voor alle zorgafhankelijke cliënten in Nederland.

De Manager Kennis en Kwaliteit is verantwoordelijk voor het hierboven geschetste proces van (wetenschappelijke) kennis opbouwen en delen. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door de Manager Vitadent Academy. 

De Manager Kennis en Kwaliteit is ons altijd een stap voor en levert met het team een significante bijdrage aan de strategische doelstellingen van Vitadent. Hij/zij kijkt met een scherp oog wat er nodig is en levert, nog voor er om gevraagd is. Legt verbinding met alle andere teams binnen Vitadent en levert een bijdrage aan vernieuwing en innovatie door deel te nemen aan strategische projecten. Hij/zij zoekt behandelaren en collega’s actief op in hun werkomgeving om te begrijpen wat er speelt. 

Resultaatgebieden:

 • Onderhouden en continue verbeteren van een ISO gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem 
 • Succesvol intern en extern delen van kennis ten behoeve van het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze doelgroep
 • Boeien en binden van klanten: waardevolle stuurinformatie leveren over de prestaties op het gebied van mondzorg en dagelijkse mondverzorging.

Gevraagde competenties /eigenschappen

 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Verbindend boegbeeld 
 • Visionair 
 • Altijd aandacht voor leren en verbeteren 
 • Coachende stijl gericht op ruimte bieden, faciliteren van teamleden
 • Integer en transparant
 • Communicatief sterk

Opleidingsniveau HBO+/WO niveau met relevante werkervaring en trackrecord.Afhankelijk van ervaring is de salarisindicatie tussen 60.000 – 80.000  met secundaire arbeidsvoorwaarden als bijvoorbeeld opleiding en bonusregeling.