Manager Behandeling en Operations Vitadent

Introductie Vitadent

Vitadent Mondzorg gelooft dat iedereen recht heeft op goede mondzorg. Voor meer dan 600.000 zorgafhankelijke oudere mensen die thuiszorg krijgen in Nederland is mondzorg onbereikbaar. Door de snelle vergrijzing stijgt dit aantal hard. Als het ziektebeeld dusdanig verslechtert dat thuiszorg niet meer mogelijk is, komen deze mensen in een zorginstelling. Daar komen zij in beeld met doorgaans schrikbarende problematiek in de mond.

Vitadent heeft als missie hier verandering in te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met de juiste middelen, inzet en drijfveren levensloopbestendige passende mondzorg mogelijk kunnen maken voor zorgafhankelijke mensen. Wij doen dit ambulant in de eigen vertrouwde omgeving van onze cliënten. 

Vitadent wil eerste keuze aanbieder ambulante mondzorg zijn voor zorgaanbieders, en in het bijzonder voor die organisaties waar het om de inhoud gaat. Onze drijfveren zijn groei (kwaliteit en kwantiteit), kennisdeling en het fundamenteel verbeteren van mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten. Wij streven ernaar zorgaanbieders te inspireren deze drijfveren te delen

Alle mensen die bij Vitadent werken stappen in met een zorghart en werken niet alleen om een verschil te maken voor de cliënt, maar ook voor zichzelf. Vitadent investeert in werkgeluk, de ontwikkeling van de individuele medewerker en het team. Onze organisatie daagt mensen altijd uit het beste uit zichzelf en hun teams te halen. Daarbij beloven wij onze medewerkers positief te verrassen en hiermee de relatie uitzonderlijker te maken. Dit verwachten we ook andersom.

Onze medewerkers zetten zich in voor het hoogst haalbare resultaat en streven er dan ook naar om het elke dag een beetje beter te doen. Zij dragen en voeden hiermee onze verbetercultuur, omdat deze nooit slaapt. Doordat zij handelen vanuit professionele kwetsbaarheid en niet terughoudend zijn om fouten te melden, leren zij voortdurend bij en laten zij de organisatie groeien. Zij houden van ontwikkeling, zijn trots op zichzelf en trots op het werk dat zij uitvoeren. Daarnaast zijn ze gastvrij en hulpvaardig naar elkaar en naar alle klantgroepen. Zij zoeken verbinding en krijgen daardoor de energie om proactief en met aandacht te werken. Ook zijn ze respectvol naar elkaar en bevestigen hiermee het begrip voor elkaar. Zij beseffen dat iedereen vanuit zijn of haar eigen krachten een belangrijke bijdrage levert aan onze visie en centrale missie. 

Organisatiestructuur Vitadent

Vitadent kent geen traditionele organisatiestructuur. In 2022 willen we onze organisatiestructuur verder ontwikkelen. We werken dan met zelfsturende teams die gefaciliteerd worden door een regisseur. Het team is proactief en initiatiefrijk en voelt zich de trotse eigenaar van de te bereiken resultaten. 

De manager Behandeling en Operaties is de beoogde Regisseur van het behandelteam en het serviceteam. Intern prevaleert voor ons de titel Regisseur boven manager. 

 De regisseurs vormen  tezamen met de twee oprichters van Vitadent een team dat haar wortels heeft in de gehele dienstverlening van Vitadent. 

Zij  stellen zich zelf dagelijks drie vragen:

 1. Doen we de goede dingen?
 2. Doen we ze goed?
 3. Wat heeft de organisatie nodig?

Manager Behandeling en Operations

Vanuit onze unieke locatie op het terrein van de  Van Nelle fabriek (en regelmatig op locatie)  werkt de manager Behandeling en Operations aan het werkgeluk van onze behandelaren en aan het welzijn van onze cliënten. Hij/zij is ons altijd een stap voor en levert met het team een significante bijdrage aan de strategische doelstellingen van Vitadent. Hij/zij kijkt met een scherp oog wat er nodig is en levert, nog voor er om gevraagd is. Legt verbinding met alle andere teams binnen Vitadent en levert een bijdrage aan vernieuwing en innovatie door deel te nemen aan strategische projecten. 

Hij/zij zoekt behandelaren actief op in hun werkomgeving om te begrijpen wat er speelt. 

Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor de behandelaren, het serviceteam en relatiemanagement. Het behandelteam bevat op dit moment meer dan 60 behandelaren verdeeld over verschillende disciplines; Tandartsen, Mondhygiënisten, Prothetici en (Preventie-) assistenten.

In verband met de groei van het aantal behandelaren gaan we werken met zelfsturende teams die gebruik zullen maken van een coach uit de eigen gelederen. Deze coaches zullen een bijdrage leveren aan het verhogen van het vakmanschap binnen het team, de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en zullen regie houden over een aantal teamprocessen. 

Het serviceteam is een team dat behandelaren en klanten faciliteert. Hier vallen de volgende belangrijke taken onder:

 • Sterilisatie & Koeriers
 • Planning 
 • Klinische ondersteuning
 • Servicebureau (telefonie/mail/receptie)
 • Relatiemanagement

Resultaatgebieden:

 • Hoge tevredenheid klanten over de behandeling en service
 • Hoge tevredenheid van behandelaren en medewerkers met betrekking tot hun werkgeluk, ontwikkeling en faciliteiten. 
 • Boeien en binden van klanten: het vermogen om bestaande cliënten te behouden met excellente service en behandeling  en te voorzien van waardevolle stuurinformatie over de prestaties op het gebied van mondzorg en dagelijkse mondverzorging. 
 • Doelmatig werken; operational excellence op voor medewerkers en stakeholders kritische processen; Behandelingen worden doelmatig uitgevoerd en behandelaren verspillen geen tijd die hard nodig is voor de behandeling van onze cliënten.

Gevraagde competenties /eigenschappen

 • Resultaatgericht
 • Verbindend boegbeeld 
 • Visionair 
 • Altijd aandacht voor leren en verbeteren 
 • Coachende stijl gericht op ruimte bieden, faciliteren van teamleden
 • Integer en transparant
 • Communicatief sterk

Opleidingsniveau HBO+/WO niveau met relevante werkervaring en trackrecord.

Afhankelijk van ervaring is de salarisindicatie tussen 70.000-90.000  met secundaire arbeidsvoorwaarden als opleiding en leaseauto.

Acquisitie op basis van de vacature meldingen wordt niet op prijs gesteld.