WAT DOET VITADENT
Vitadent wil mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten bereikbaar maken. Enerzijds door als één van de koplopers in Nederland systematische ambulante mondzorg aan te bieden, anderzijds door samenwerking te zoeken met WLZ-instellingen, belangenorganisaties, academische centra, thuiszorgorganisaties en zich rechtstreeks te richten op cliënten en hun familie. Vitadent concentreert zich momenteel primair op WLZ-instellingen en de zorgafhankelijke cliënt welke in de huidige zorginfrastructuur buiten beeld blijft of waarvoor mondzorg onbereikbaar is door lichamelijke (of geestelijke) beperkingen.

HISTORIE
Vitadent is ontstaan vanuit de samenwerking met een grote instelling voor WLZ-ouderenzorg in de regio Rotterdam. Door deze rol als verpleeghuistandarts (sinds 2004) is er in de afgelopen jaren betrokkenheid ontstaan bij het organiseren van mondzorg voor intramurale cliënten. Vitadent doet dit inmiddels op diverse locaties binnen de periferie van Rotterdam voor verschillende WLZ-organisatie waar wonen met langdurige zorg gecombineerd is.

HOE WERK JE BIJ VITADENT
Met mobiele apparatuur behandel jij, als onderdeel van het team van tandartsen, assistenten en mondhygiënisten, zoveel mogelijk in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Over het algemeen is dit binnen de muren van de instelling. Indien nodig brengen wij de cliënten naar de professionele praktijkomgeving, dit dan altijd in overleg met de cliënt, wettelijk vertegenwoordigers en de behandelend arts. Je krijgt als tandarts, preventie-assistente en mondzorgkundige een vaste patiëntenpopulatie, waarvoor jij de mondzorg op orde houdt middels een vast door Vitadent ontwikkeld,  geprotocolleerde werkwijze. Als assistente vorm je altijd een 1-op-1 combinatie met de tandarts. Maak hier kennis met ons team vooral om de verschillende werkervaringen te lezen en te weten te komen waarom mensen bij Vitadent werken.

WAT BIEDEN WIJ JOU
Binnen Vitadent word je onderdeel van een dynamische organisatie waar in veel ruimte is voor zelfstandigheid, zelfsturing en eigen inbreng. Alle medewerkers voelen zich betrokken en hebben empathie met de doelgroep waaraan de dienstverlening wordt geleverd. Vitadent is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Het is juist daarom een uitgelezen kans om kennis te maken met de combinatie van ouderen en mondzorg wanneer je de dagelijkse routine van de vaste praktijkomgeving voor gezien wilt houden. Er heerst een boeiende dynamiek, waarbij de mondzorg en algemeen welzijn van (voornamelijk oudere) cliënten in een optimale balans zorgen voor de gekozen diagnostiek.

Kijk bij onze vacatures of solliciteer direct met het sollicitatieformulier.

 

Blog

Het werken als tandartsassistente in de geriatrie is zoveel meer dan een tandheelkundige baan. Sinds ik bij Vitadent werk heb ik al veel bijzondere dingen meegemaakt. Je ziet cliënten gemiddeld 3 keer in een jaar. Elke 4 maanden komen wij langs voor controle, waardoor je een andere band opbouwt met de cliënt als in een…