Mondzorg van Vitadent kent een andere benadering dan normaal het geval is. Waar in een reguliere tandartspraktijk veelal wordt gekeken naar een technisch optimale oplossing, worden in het geval van de kwetsbare doelgroep (zorgafhankelijke ouderen) alle aspecten meegenomen die kunnen bijdragen aan het beperken van risico’s van de hogere leeftijd. Daarnaast wordt het gehele welzijn van de mens meegenomen in de overwegingen om wel of juist niet te behandelen. Alle informatie draagt bij aan de totstandkoming van het mondzorgplan; een plan om te komen tot een stabiele situatie in de mond, maar zeker niet ten koste van alles.

Vaak spelen er meer zaken en veelal is er sprake van een verminderde flexibiliteit waardoor er snel onrust kan ontstaan. Bij Vitadent is deze omstandigheid doorgevoerd in de werkwijze. Mondzorg op latere leeftijd kent andere prioriteiten. Het welzijn van de cliënt staat daarbij altijd bovenaan.

Voor werken met ouderen is specifieke kennis nodig en daarom werken bij Vitadent vooral mensen met een aantoonbare affiniteit en ervaring met de doelgroep en volgen momenteel meerdere tandartsen een master-opleiding tandarts geriatrie aan het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam.

Dit heeft geleid tot een unieke en eigen behandelstrategie en systematische aanpak van het voorkomen van problemen in de mond. Bij Vitadent wordt er naar een optimale balans gestreefd tussen het terugbrengen van functionaliteit, een goede mondhygiëne en rust bij de cliënt.