Als leverancier van mondzorg richt Vitadent zich primair op de ouder wordende (zorgafhankelijke) cliënt. Dit geldt op dit moment hoofdzakelijk voor intramuraal maar ook zeker voor extramuraal. Daarnaast begeleidt de organisatie verpleeghuisinstellingen bij het implementeren van mondzorg over de totale breedte. In deze hoedanigheid werkt Vitadent reeds met een aantal grotere instellingen samen voor het leveren van de mondzorg aan intramurale cliënten in de regio Rotterdam en daaromheen.

Vitadent biedt totaaloplossingen voor het schrijven en borgen van duurzaam beleid voor instellingen. Dit geldt ook voor de implementatietrajecten en voor het geven van trainingen aan zorgmedewerkers.

Er zijn diverse voorbeelden binnen de bestaande samenwerkingsverbanden waarbij totale ontzorging wordt geboden voor het thema mondzorg binnen de WLZ- instelling. IGZ-bestendigheid staat hierbij hoog op de lijst. Wanneer beleid al aanwezig is kan Vitadent ook praktisch inhaken binnen het bestaande kader.

Aandacht staat niet alleen voorop voor de cliënt, maar geldt tevens voor de andere klantgroepen waar Vitadent mee te maken heeft. Zo zijn er inhoudelijke rapportagemodules (statistieken) voor het zorgmanagement en artsen binnen de instelling om voortgang en kwaliteit zo veel mogelijk te kunnen blijven volgen.

Daarnaast wordt er groot belang gehecht aan een transparante relatie met de zorgkantoren. Daarbinnen zijn er onder andere afspraken over doelmatigheid en aanleverspecificaties van de stukken ter onderbouwing van de gemaakte mondzorguren.