Een belangrijk onderdeel van de Vitadent dienstverlening is het trainen van medewerkers binnen de instelling. Er zijn doelmatige trainingsmodules voor medewerkers en teamleiders van de instelling. Dit betreft, buiten de logische klinische onderdelen, voor een groot deel bewustwording in teken van het belang van goede mondzorg op hogere leeftijd. De trainingen zijn toegankelijk, laagdrempelig en vormen de basis voor het plaatsen van dagelijkse mondzorg binnen de bestaande routine.

Elke cliënt kent een andere zorgbehoefte. Het Vitadent team traint (en instrueert) op individueel zorgniveau en op de werkvloer per cliënt om de mondverzorging te optimaliseren. Deze trainingen en instructies worden tevens gedurende de verzorgingsmomenten geëvalueerd en besproken met de medewerkers. Hiermee maakt Vitadent ondersteuning in de scholing praktisch en tastbaar.

Doelstelling is alle medewerkers fit te blijven houden op het thema mondzorg, waardoor de mondhygiëne nog optimaler kan worden bijgehouden en signalering van problemen in de mond beter geborgd is.

Ervaring leert dat theorie en praktijk met de gekozen lesstructuur goed op elkaar aansluiten.

Laatste nieuws