Technische Dienst

Niels Bolman Technische Dienst

Download pdf
Niels Bolman Niels Bolman Technische Dienst

Rian van Delsen Technische Dienst

Ik ben Rian van Delsen sinds Oktober 2018 in dienst bij Vitadent als koerier. Mijn partner is Loes, daarnaast heb ik nog 2 kinderen.
Een zoon van 34 jaar en een dochter van 31 jaar en niet te vergeten mijn steun en toeverlaat mijn moeder van 93 jaar, dit zijn mijn dierbaren.

Bij toeval ben ik in dienst gekomen bij Vitadent Mondzorg, in September ging Loes een ontbijt verzorgen voor een 40 tal Vitadenters die een uitje hadden met het bedrijf die dag heb ik haar daarbij geholpen en raakte in gesprek met Rudolf, een paar dagen later vroeg Rudolf aan Loes of ik interesse had om aan de slag te gaan bij Vitadent als koerier, ik was gepensioneerd maar inmiddels al werkzaam als bandenkoerier nadat ik een goed half jaar thuis was geweest en allerlei klussen had gedaan, maar toen kwam toch wel de verveling.

Ik vind de werkzaamheden afwisselend omdat je altijd andere mensen ontmoet zowel van Vitadent als van de zorginstellingen die je bezoekt.

Download pdf
Rian van Delsen Rian van Delsen Technische Dienst

Paul Kipp Technische Dienst

Opleiding

M.U.L.O technische school - Behaald
Cursus Beveiliging - Behaald

Werkervaring

Vrachtwagen chauffeur
Touringcar chauffeur binnenland en buitenland
Beveiliging diverse ziekenhuizen

Sinds 11 jaar ben ik met pensioen en heb toch wel veel tijd over.

Via mijn dochter, die al werkzaam is bij Vitadent Mondzorg, hoorde ik van de vacature binnen de Technische Dienst. Bijna mijn hele leven heb ik achter het stuur doorgebracht en in de zorg bij de receptie. Deze functie is mij op het lijf geschreven. Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor onze ouderen.

Download pdf
Paul Kipp Paul Kipp Technische Dienst

Marco Voordenhout Technische Dienst

Mijn naam is Marco Voordenhout, geboren en getogen in Naaldwijk. Na mijn HAVO-diploma ben ik gaan werken bij de Belastingdienst op de personeelsafdeling. In die tijd heb ik in deeltijd mijn HBO Personeelswerk behaald en heb ik bijna 30 jaar diverse P&O-functies vervuld in verschillende organisaties en functies. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar leidinggevende functies, vooral bij woningcorporaties maar als laatste bij Marente in Warmond als teamleider van 4 teams van verzorgenden in een Geriatrisch Revalidatiecentrum.

Na die ervaring heb ik de knop omgezet en heb ik een totale carrière-switch gemaakt. Ik heb mijn bus rijbewijs gehaald en heb de laatste 2 jaar als buschauffeur op de touringcar gewerkt tot door de corona-crisis daar een eind aan kwam. En nu dus op de bus van Vitadent. Ik heb er zin!

Download pdf
Marco Voordenhout Marco Voordenhout Technische Dienst

Algemeen

Lisette Bernwald Mondzorgplanner

Opleiding

MBO 4 Tandartsassistente (BBL), Capabel Onderwijsgroep - Behaald 2020

Werkervaring

Tandartsassistent/Baliemedewerker in de reguliere tandartspraktijk - 2019 t/m 2021

Download pdf
Lisette Bernwald Lisette Bernwald Mondzorgplanner

Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

BIG: 19024340902

Geen andere cliënten hebben zoveel problemen in de mond als onze ouderen in de thuiszorg en verpleeghuizen. Bij de jongere generatie zijn door optimale preventieve behandelingen prima resultaten en prachtige gezonde gebitten te zien. De naoorlogse generatie heeft deze preventie en moderne tandheelkunde moeten missen. Hierdoor zijn vele ouderen geheel of gedeeltelijk hun tanden en kiezen kwijt geraakt. Door nieuwe ontwikkelingen als de implantologie zien wij op dit moment toenemende aantallen ouderen met uitgebreide rehabilitaties. Echter ontstaan ook hierdoor weer forse problemen in de thuiszorg en verpleeghuizen aangezien zowel thuis als in de mondzorgpraktijk het noodzakelijke onderhoud van deze constructies veelal geheel ontbreekt.

De grote problemen in de mond ontstaan doordat de ouderen in verpleeghuizen en vooral thuiszorg geen mondzorg meer krijgen.

Sinds 2000 behandel ik verpleeghuiscliënten. De beschreven problematiek wordt pijnlijk ervaren als je de vaak schrijnende gebitssituaties ziet bij intake van cliënten in het verpleeghuis. De monden van de generatie welke de basis heeft gelegd voor prachtige mondzorg-preventie programma’s en gezonde gebitten voor de daarop volgende generaties lijken vergeten te worden.

Onze organisatie Vitadent richt zich op gespecialiseerde mondzorg voor deze ouderen. Vanuit Vitadent zijn wij dagelijks met een groep enthousiaste collega’s in de verpleeghuizen en thuiszorg actief. Zowel curatief als preventief worden efficiënte stappen gemaakt en staat nu de patiënten uitstekende mondzorg ter beschikking waar eerst geen mondzorg voor deze kwetsbare groep aanwezig was. Dit alles heeft mij tevens gemotiveerd de nieuwe master tandarts geriatrie te volgen en actief mee te doen aan onderzoek vanuit het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Met dit onderzoek “De mond niet vergeten” tonen wij niet alleen de ernstige problematiek aan maar werken ook direct aan oplossingen en aanbevelingen voor optimale mondzorg in de thuiszorg op nationaal niveau. Met Vitadent werken wij hard om zowel de patiënten als de monden nooit meer te vergeten.

Download pdf
Wim van der Torre Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Met een moeder opgeleid als verpleegster en daarna als ondernemer samen met mijn vader in horeca, ontwikkel je een behoefte tot ondernemen en een gevoel voor servicegerichtheid. Na een korte carrière in de luchtvaart heeft ertoe bijgedragen om juist tot die sector aangetrokken te worden waarin stappen gemaakt zouden moeten worden op het gebied van servicegerichtheid. Het heeft mij gebracht tot een beleidsfunctie binnen een verpleeghuisorganisatie waar ik, gezeteld in het MT en uiteindelijk als leidinggevende van een afdeling psychogeriatrie, van nabij heb mogen meemaken hoe een dergelijke organisatie reilt en zeilt. Vooral de beperkingen in het kader van budget en menskracht hebben bij mij tot een passend respect geleid hoe het management, maar in het bijzonder de mensen op de werkvloer, ondanks dit, toch streven naar een zo optimaal mogelijke invulling van zorg aan aandacht voor de cliënt.

Als tweede stap in mijn kennismaking met de zorg heb ik deel uit mogen maken van een bloeiende organisatie binnen de mondzorg waarin de balans tussen zorg en mogelijkheden beter aansloot bij mijn profiel. Het organiseren van mondzorg stond centraal met daarin vooral  toegankelijkheid voor patiënt, de transformatie van patiënt naar cliënt en het onderscheiden en erkennen van klantgroepen binnen de zorg. Voor het goed inrichten en uitvoeren van zorg is het namelijk essentieel een goede samenwerking te hebben met zorgverlener, zorgverzekeraar en cliënt.

Sinds 2010 ben ik op het pad van ondernemerschap terechtgekomen met verschillende adviesklussen op tal van vlakken binnen de zorg. Na een paar jaar kwamen mijn ervaringen binnen de verpleeghuiszorg en mondzorg bijeen wat mij en mijn compagnon (Wim van der Torre sinds 2004 verpleeghuistandarts) heeft gedreven tot een actieve benadering van de ouderenzorg. Door aandacht vanuit overheidswegen is dit in een aanzienlijke stroomversnelling gekomen hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Vitadent.

Als algemeen directeur van Vitadent ben ik in het bijzonder trots op alles wat wij hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van de cliënt binnen de verpleeghuiszorg. Ten tweede ervaar ik onderdeel te zijn van een geweldig energiek team als een voorrecht waarmee ik met genoegen uitkijk naar de kwalitatieve verdieping en ontwikkeling van het vak mondzorg voor ouderen en  onze schaalvergroting in nauwe samenwerking met zorginstellingen en zorgkantoren.

Download pdf
Rudolf Hogendoorn Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Ellen van de Bergh COO

Opleiding

Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam - Behaald 1992
Registercontroller, Vrije Universiteit Amsterdam - Behaald 1995

Werkervaring

Regiodirecteur Middin - Vanaf 2015 t/m 2019
Regiodirecteur Laurens - Vanaf 2013 t/m 2015
Locatiemanager AESOPUS Laurens - Vanaf 2009 t/m 2015
Clustermanager Laurens - Vanaf 2006 t/m 2009

Download pdf
Ellen van de Bergh Ellen van de Bergh COO

Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

70-plussers barsten vaak van energie!
Eigenlijk kan ik denk ik niet zonder werken en ik vraag mij de laatste tijd wel eens af of ik ooit wel helemaal wil stoppen!
Tandarts worden wilde ik al vanaf de 3de klas van de middelbare school.
Ik heb wel lang over mijn studie gedaan, maar daardoor, overigens tot verdriet van mijn vader, wel erg veel sociale vaardigheden opgedaan! Ook heb ik veel aan sport gedaan, heb 6 jaar in een eerste elftal hockey gespeeld en lang op niveau getennist.
Ik heb 14 jaar een eigen praktijk gehad, alvorens ik ben ingegaan op een verzoek om te solliciteren naar de functie van adviserend tandarts bij een toenmalig ziekenfonds. Dat ik vervolgens van 1 januari 1987 t/m 9 december 2005 manager ben geweest van de afdeling tandheelkunde bij zorgverzekeraar VGZ had ik tevoren niet ingecalculeerd.
In deze laatste job heb ik veel gezien, veel meegemaakt en heb ik inmiddels voldoende ervaring hoe het eraan toegaat bij een dergelijke organisatie. Kortweg, “ik weet hoe de hazen lopen”!

Het werken bij Vitadent vind ik heel bijzonder;
Vitadent begeeft zich op een (zorg)pad, dat (nog) redelijk onbegaanbaar was tot voor kort.
Het is meer dan prettig ondersteuning te mogen bieden aan mensen op leeftijd en om hen een stuk extra kwaliteit van leven te mogen geven door te zorgdragen voor een redelijke mondgezondheid.
Ik ken de directie vanuit een recent verleden, heb altijd prettig met hen samengewerkt en breng mijn kennis van de (zorg)markt graag in bij overlegsituaties.

Download pdf
Dolf Hehenkamp Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

Jessica Prosman Relatiemanager Kwaliteitsverbetering

Vanaf het begin heb ik mogen bijdragen aan de opbouw en ontwikkeling van Vitadent. Met een team van gepassioneerde collega’s bieden wij dienstverlening die de kwaliteit van leven van de zorgafhankelijke cliënt aanzienlijk verbetert. Het werk dat wij als team verrichten maakt het verschil, elke dag weer.

In 2015 startte ik als preventieassistente in het eerste behandelteam van Vitadent. Eind 2015 groeide ik door naar de functie operationeel manager, deze functie heb ik tot maart 2018 met veel passie en plezier vervuld. Na mijn zwangerschap ben ik aan de slag gegaan als relatiemanager klinisch. Het relatiemanagement was altijd al een onderdeel van mijn werkzaamheden als operationeel manager en na geboorte van mijn zoon heb ik mij hier volledig op toegespitst. Ik vind het belangrijk dat de instellingen en cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening en onze medewerkers.
In mijn functie als relatiemanager onderhoud ik o.a. het contact met onze relaties en begeleid ik onze relaties bij het implementeren van mondzorg en uitzetten van beleid. Met veel tandheelkundige ervaring en ruime kennis van onze diensten kan ik onze relaties optimaal ondersteunen en adviseren.

Download pdf
Jessica Prosman Jessica Prosman Relatiemanager Kwaliteitsverbetering

Rianne in ’t Hout Kwaliteitsmanager

Opleiding

Opleiding tandartsassistente, Alfa College te Hoogeveen – Behaald 2004
International Business & Management, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Behaald 2013
European Studies, Hogeschool Leeuwarden – Behaald 2014
Opleiding Lean practitioner/ professional, Lean Management Instituut – Behaald 2016

Werkervaring

Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk – vanaf 2004 t/m 2007
Preventie-assistente reguliere tandartspraktijk – vanaf 2008 t/m 2010
Quality Assurance medewerker – vanaf 2014 t/m 2017
Vitadent – vanaf 2017 t/m heden

Sinds 2004 ben ik werkzaam in de tandheelkunde en sinds 2017 werk ik bij Vitadent.
Van jongs af aan wilde ik al graag werken in de tandheelkunde. Na de opleiding tot tandartsassistente ben ik in 2004 begonnen bij een algemene tandartspraktijk in Groningen. Intern werd ik opgeleid tot preventieassistente en ik volgde diverse cursussen om mijn kennis binnen de tandheelkunde verder uit te breiden.

Met veel plezier heb ik gewerkt als preventie- en tandartsassistente, maar ik wilde graag mijn kennis verder uitbreiden. En niet alleen op het gebied van de tandheelkunde.
In 2010 ben ik gestart met de opleiding European Studies. Na het afronden van deze studie ben ik gaan werken bij een technische organisatie in rol van Quality Assurance medewerker. Binnen deze functie werkte ik aan het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en begeleidde ik uiteenlopende verbeterprojecten.

Toch wilde ik ook graag mijn kennis in de mondzorg weer inzetten. Daarom ben ik nu ontzettend blij dat ik bij Vitadent mijn opgedane kennis en ervaring kan combineren in de rol van kwaliteitsmanager. Met trots en bewondering kijk ik naar onze ambulante medewerkers en hoe zij met veel passie met deze doelgroep werken. Het Vitadent team is ontzettend gedreven en ik ben dan ook erg blij dat ik hier een onderdeel van kan zijn.

Download pdf
Rianne in ’t Hout Rianne in ’t Hout Kwaliteitsmanager

Serena Formisano Relatiemanager Klinisch

Opleiding

Tandartsassistent, ROC Zadkine - Behaald
Preventie-assistent, Edin - Behaald
HBO Intervisie Supervisie Coaching en Werkbegeleiding - Behaald 2020

Werkervaring

Tandartsassistent in reguliere tandartspraktijken - 2012 t/m 2015
Preventie-assistent Vitadent Mondzorg -2012 t/m 2019
Relatiemanager klinisch - 2020 t/m heden

Ik heb ruim 8 jaar werkervaring in de tandheelkunde. Bij Vitadent ben ik begonnen als tandartsassistent en heb ik meerdere opleidingen mogen volgen.
De opleiding preventie-assistent zorgde ervoor dat ik zelfstandig te werk kon gaan en veel ervaring heb mogen opdoen met de doelgroep kwetsbare ouderen.
Deze doelgroep heeft mij altijd erg aangesproken, omdat zorgbehoevende ouderen onze hulp hard nodig hebben. Het werken met deze doelgroep zorgt voor ontzettend veel voldoening, de cliënten zijn namelijk enorm dankbaar.
Ik heb nu de kans gekregen om mij verder te ontwikkelen binnen Vitadent als Relatiemanager klinisch. Met mijn nieuwe functie zal ik de contacten onderhouden met relaties en zorginstellingen, ook zal ik zorginstellingen gaan implementeren.
Het werk zal ik samen doen met mijn directe collega. Mijn nieuwe functie zie ik als een ontzettend leuke uitdaging, ik wil mij hier verder in ontwikkelen en de functie eigen gaan maken.

Download pdf
Serena Formisano Serena Formisano Relatiemanager Klinisch

Cassandra Broeksmit Brandmanager

Opleiding

Grafisch Lyceum Rotterdam - Behaald 2001
Effectief Evenementen Organiseren - Behaald 2006
Nima A - Behaald 2006

Werkervaring

Traffic Manager, B&M Design BV - 2000 t/m 2005
Traffic Manager, B&M Mediagroep BV - 2001 t/m 2005
Traffic Manager, TU Delft - 2005 t/m 2008
Productie Manager, Euro RSCG Bikker - 2008 t/m 2010
Marketing & Communicatie, Mondzorg Kanaalweg - 2015 t/m 2017
Marketing & Communicatie, Carnisse Mondzorg - 2015 t/m 2018
Marketing & Communicatie, Vitadent Mondzorg - 2015 t/m 2018
Manager Academy, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m 2019
Brandmanager, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m heden

In 2015 ben ik begonnen met het werken voor Vitadent Mondzorg. Ik heb het geluk gehad om de hele groei en opbouw van dit prachtige bedrijf mee te mogen maken en er zelfs aan mee te werken.
Van origine kom ik niet uit de tandheelkunde, maar in mijn vorige banen leerde ik verder te kijken, anders te zijn, naar creatieve oplossingen te zoeken en open te staan voor alles. De eerste keer dat ik iets te zien kreeg over het thema ouderenmondzorg schrok ik… Was dit serieus waar? Hebben zo veel mensen eigenlijk hulp nodig? Is dit niet altijd goed geregeld? Wat voor mij de normaalste zaak van de wereld leek, bleek niet voor iedereen hetzelfde, nooit aan gedacht… Die avond reed ik naar mijn oma, 91 jaar, nog zelfstandig, toch even checken of zij toch niet ook behoefte had aan wat extra hulp. Gelukkig zat ze er stralend bij en vertelde me dat ze haar gebit en mond alle zorg en aandacht gaf (inclusief demonstratie ☺).

Waar we begonnen met 3 medewerkers welke naar de zorginstellingen vertrokken om de juiste mondzorg te verlenen, kwamen er steeds meer medewerkers met liefde voor deze kwetsbare doelgroep bij. Nog elke dag zoeken we naar deze kundige, liefdevolle, rustige, betrokken medewerkers. Steeds meer zorginstellingen zien hoe hun cliënten vooruitgaan, weer kunnen eten, lachen en gezonder worden.
Dat vind ik het mooie aan mijn werk, ik zie mijn collega’s welke elke dag voor anderen zorgen, ze proberen te helpen hun leven comfortabeler maken. Ik zie mensen opknappen en genieten van de aandacht. Ik zie medewerkers van zorginstellingen bewuster omgaan met dit gedeelte van de zorg en ik zie dat instellingen ontzorgd worden.
Voor mij is mijn functie bij Vitadent Mondzorg een combinatie van alles, ik gebruik mijn vaardigheden en kennis om de organisatie te laten groeien en indirect help ik ook mensen…

Download pdf
Cassandra Broeksmit Cassandra Broeksmit Brandmanager

Monique Waterreus HR-Manager

Leuk om mezelf aan u te kunnen voorstellen: ik ben Monique en werk sinds juli 2017 bij dit mooie bedrijf als HR-Coördinator. Na jarenlang als praktijkmanager in verschillende tandartspraktijken te hebben gewerkt, heb ik in 2017 de overstap naar Vitadent gemaakt. Hier ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie en het aanspreekpunt voor de assistentes. Het werken bij Vitadent vind ik vooral heel erg leuk, omdat ik in een team werk waarin iedereen dezelfde passie deelt. Of het nu de collega’s van het servicebureau zijn of mijn collega’s die onze kwetsbare doelgroep met veel liefde, geduld en aandacht behandelen in de instelling: iedereen is even enthousiast en enorm gedreven. Het voelt heel goed hier als HR-Coördinator mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

Download pdf
Monique Waterreus Monique Waterreus HR-Manager

Dennis den Hartog Manager finance

Download pdf
Dennis den Hartog Dennis den Hartog Manager finance

Magrita van Breugel Coördinator Vitadent Academy

Als Coördinator Vitadent Academy ben ik verantwoordelijk om zo veel mogelijk mensen en professionals kennis te laten maken met het belang en inhoud van de mondzorg bij ouderen.  Het mooie aan de Vitadent Academy vind ik dat alles draait om kennisdeling in de geriatrische mondzorg binnen zorginstellingen. Vanuit de Academy worden op dit gebied workshops en trainingen georganiseerd en ontwikkeld. Daarnaast zorgen wij voor interne ontwikkelmogelijkheden zodat iedereen binnen Vitadent kan blijven groeien in hun kennis en kunde. Het onderwijsaanbod wordt steeds meer gevoed uit wetenschappelijk onderzoek, hierdoor zorgen wij ervoor dat deze kennis meteen wordt overgedragen naar de praktijk. Mede hierdoor wordt de tandheelkunde steeds meer een onderdeel van de geneeskunde.

 

Zelf ben ik erg blij om mij in te kunnen zetten voor kennisdeling ten behoeve van deze mooie en ook kwetsbare doelgroep. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in leren en de groei van mensen. Tijdens mijn studie Psychologie en Bedrijfskunde heb ik mij altijd ingezet om het onderwijs te verbeteren. Door ervaringen naast mijn studie heb ik gezien wat aanreiken van praktische tools en kennis kan doen in de ontwikkeling van kwetsbare individuen.

Vitadent Mondzorg is een enorm doortastend en inhoudelijk gedreven organisatie, met als doel om het welzijn van deze zorgafhankelijke cliënt te verbeteren. Als onderdeel van deze mooie organisatie zet ik mij met veel plezier en enthousiasme in voor deze kwetsbare groep.

Download pdf
Magrita van Breugel Magrita van Breugel Coördinator Vitadent Academy

Andrina van der Sloot Medewerker HR

Opleiding

Personeelsadministratie, NCOI Opleidingsgroep - Behaald 2011
Basis Personeelszaken, ICM Opleidingen - Behaald 2011
Personeelsmanagement, ICM Opleidingen - Behaald 2017

Werkervaring

P&O Assistent, Allseas Engenieering - 2016 t/m 2017
HR Officer, Swapfiets BV - 2017 t/m 2018
Allround HR Medewerker, HR Coördinator, Senior HR Medewerker, diversen - 2018 t/m 2020

Ik ben Andrina, getrouwd met Lodewijk en moeder van Axel van 6 jaar.
Samen met onze twee katten, wonen we in hartje centrum Schiedam. In mijn vrije tijd ga ik het liefst in mijn luie stoel zitten met een groot bak popcorn om van een goed (spannend) boek te genieten. Van tijd tot tijd spreek ik met een vriendin af om lekker te gaan uiteten, daarna naar de bioscoop of pakken we een musical/theater voorstelling.

Ik heb ruim 11 jaar werkervaring in het HR vakgebied waarbij ik in diverse sectoren een kijkje in de keuken mocht nemen. Laatst ben ik, ter vervanging van een zwangerschapsverlof, in de zorgsector actief geweest.

Op 22 februari 2021 ben ik het HR team binnen Vitadent komen versterken. Het is mij een waar genoegen om samen met HR Manager, Monique Waterreus, het HR fort te bewaken.

 

Download pdf
Andrina van der Sloot Andrina van der Sloot Medewerker HR

Thalita Fredriksz Medewerker Vitadent Academy/Preventie-assistent met geriatrische specialisatie en Gehandicaptenzorg specialisatie/Mondzorgconsulent

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2018
Preventie-assistente, DBP - Behaald 2019
Geriatrische specialisatie - Behaald 2021
Opleiding Mondzorgconsulent - Behaald 2021
Gehandicaptenzorg specialisatie - Behaald 2021

Werkervaring

Tandartsassistente en preventie-assistente reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2008 t/m 2013
Praktijkmanager reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2013 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2018 t/m heden

10 jaar geleden ben ik de tandheelkunde ingerold en ik zou mij nu niet meer voor kunnen stellen dat ik in een andere branche zou werken. In die 10 jaar heb ik verschillende disciplines binnen dit vak doorlopen, van tandartsassistente tot praktijkmanager. Ik heb altijd mijn enthousiasme en liefde voor de tandheelkunde proberen over te brengen op zowel mijn collega’s als patiënten, want het is namelijk een ontzettend mooi vak waarin je ook heel veel goed werk kan verrichten. Omdat ik dit zo’n leuk onderdeel vond van mijn werk ben ik mij gaan richten op het geven van trainingen in de gezondheidszorg. Toen ik de vacature voor medewerker Vitadent Academy voorbij zag komen op de website, heb ik dus geen moment getwijfeld om te solliciteren. Vooral de mondzorg voor ouderen, een kwetsbare groep, sprak mij erg aan. Deze mensen verdienen de beste zorg die er is en om deel uit te maken van een team die dat bewerkstelligt, maakt mij erg trots.

Download pdf
Thalita Fredriksz Thalita Fredriksz Medewerker Vitadent Academy/Preventie-assistent met geriatrische specialisatie en Gehandicaptenzorg specialisatie/Mondzorgconsulent

Richard Wernert Business Development Manager

Op zoek naar een nieuwe uitdaging ben ik bij Vitadent terecht gekomen, in de functie van Business development manager. Hierbij kan ik mijn commerciële ervaring inzetten voor een rol bij een organisatie gericht op mondzorg voor kwetsbare doelgroepen. Met veel enthousiasme werk ik mee aan nieuwe mogelijkheden voor Vitadent om onze diensten uit te breiden. Uiteraard sta ik/ staan wij er altijd voor open om met u mee te denken om de beste mondzorg te leveren.

Na mijn studie Health economics, Policy and Law heb ik gewerkt bij een organisatie voor thuis- en woonzorg. Als medewerker op het instroompunt ben ik verantwoordelijk geweest voor het plaatsen van cliënten bij de verschillende thuiszorgteams. Na deze ervaring heb ik langere tijd gewerkt bij een organisatie voor uitzenden en detacheren in de zorg. Hierbij ben ik verantwoordelijk geweest voor alles met betrekking tot sales en accountmanagement binnen de verschillende sectoren in de zorg en welzijn. Het opzetten en onderhouden van samenwerkingen met verschillende instellingen. Met veel plezier heb ik daarbij deze sectoren mogen leren kennen. Deze kennis en ervaring kan ik gebruiken in mijn rol als business development manager.

 

Download pdf
Richard Wernert Richard Wernert Business Development Manager

Claudia van der Walle Medewerker Servicebureau

Sinds maart 2016 ben ik werkzaam bij Vitadent. Via een vriendin kwam ik aan deze vacature. Wat mij trekt aan het werken bij Vitadent is dat ik meewerk aan het verbeteren van de mondzorg bij hulpbehoevende ouderen. Hun dankbaarheid is groot. Met een team van fijne en gemotiveerde collega’s, zijn we hier dagelijks bezig. Een gemeenschappelijk doel creëert een fijne werksfeer.

Download pdf
Claudia van der Walle Claudia van der Walle Medewerker Servicebureau

Angela Verduyn Lunel Manager Business Development

Download pdf
Angela Verduyn Lunel Angela Verduyn Lunel Manager Business Development

Loujain Abedelaziz Medewerker Servicebureau

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2018

Werkervaring

Allround tandartsassistente - Vanaf 2014 t/m 2019

Al ruim 5 jaar ben ik werkzaam als allround tandartsassistente.
Begin 2019 ben ik met veel enthousiasme en plezier bij Vitadent begonnen. Het werken met deze doelgroep brengt veel waardering, je betekent heel veel voor cliënten.
Ik help de mensen indirect, hierdoor haal ik dagelijks voldoening uit mijn werk. Met een team van fijne en gemotiveerde collega’s, zijn we hier dagelijks productief bezig.

Download pdf
Loujain Abedelaziz Loujain Abedelaziz Medewerker Servicebureau

Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Na 4 jaar werkzaam geweest te zijn in een reguliere tandartspraktijk, ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan bij Vitadent Mondzorg.
De doelgroep waar Vitadent Mondzorg mee werkt trekt mij erg, ik hoop als medewerker van het Servicebureau mijn steentje bij te kunnen dragen en op deze manier de mondzorg bij de ouderen te verbeteren.
Ik werk hier samen met mijn collega’s aan dagelijks aan en dit geeft veel voldoening.

Download pdf
Dorien Sonneveld Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Opleiding

Tandartsassistente ROC Zadkine - Behaald 2009
Preventie-assistente, Academie Tandartspraktijk - Behaald 2015

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijk (tandartsassistent, omloopassistent, balieassistent,preventie-assistent - 2009 t/m 2017
Vitadent Mondzorg - 2017 t/m heden

Na 8 jaar in een regulieren praktijk te hebben gewerkt, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Voor ik bij Vitadent kwam werken had ik nooit van Ambulante Mondzorg gehoord, en zag ik dit als perfecte nieuwe uitdaging.

Ik ben in 2017 bij Vitadent gestart als preventie-assistent. Elke dag was anders, en elke dag was een nieuwe uitdaging, ik wist nooit wat mij te wachten stond, en dat maakte het werk zo leuk!

In 2018 ben ik gewisseld van functie binnen Vitadent, en werkt ik nu als Mondzorgplanner, en dat doe ik elke dag weer met veel plezier!

Het werken in deze doelgroep brengt veel waardering. Mondzorg is heel belangrijk, ongeacht welke leeftijd!

 

Download pdf
Tatiana Motovilnic Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Opleiding

Opleiding preventie-assistent - Behaald 2012
Opleiding anesthesie - Behaald 2012

Sinds 2000 ben ik werkzaam in de tandheelkunde van stoel-assistente tot officemanager. Vanaf 2017 jaar heb ik weer geassisteerd aan de stoel om een bevriende tandarts te helpen. Dat de ouderen in de mondzorg zo achterblijven, heb ik in de praktijk nooit echt meegekregen en was ook direct enthousiast over de inzet van Vitadent Mondzorg. Ook ik wil hier graag een bijdrage aan leveren zodat het niet meer een uitzondering maar een feit gaat worden dat onze ouderen de juiste mondzorg krijgen.

Download pdf
Yvonne Kipp Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Cynthia Reijmerink Medewerker Facturatie

Het is alweer 30 jaar geleden dat ik begonnen ben in de tandartsbranche. Na een lange uitstap om in het familiebedrijf te werken heb ik mijn oude vak 10 jaar geleden weer opgepakt. Begin 2017 ben ik met veel plezier aan een nieuwe uitdaging bij Vitadent begonnen. We hebben een gezellig en enthousiast team met een passie voor de zorg wat het werken hier leuk en speciaal maakt.

Download pdf
Cynthia Reijmerink Cynthia Reijmerink Medewerker Facturatie

Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Download pdf
Corine van den Broek Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Kylie Mossel Trainee

Na vijf jaar implantologie assistente te zijn geweest in een reguliere mondzorg praktijk en doorgegroeid te zijn tot praktijkcoördinator werd het na 7 jaar tijd voor wat anders.
Sinds oktober ben ik dan ook de uitdaging aangegaan bij Vitadent als Trainee.
Mijn passie is om mensen te helpen en zorg te bieden. Hoe mooi is het om de zorg naar de mensen toe te kunnen brengen die zelf niet meer in staat zijn naar een reguliere praktijk te komen. Vitadent maakt dit mogelijk en daar wil ik graag mijn steentje in bijdragen.

Download pdf
Kylie Mossel Kylie Mossel Trainee

Heleen Looijen Medewerker Servicebureau

Download pdf
Heleen Looijen Heleen Looijen Medewerker Servicebureau

Jacqueline van Drie Klinische Backoffice

Opleiding

Tandartsassistente, LOI - Behaald 1995
Anesthesie, Edin - Behaald 2003
Preventiemedewerker, ARBO - Behaald 2006
Bleken, Dentalunion - Behaald 2006
Röntgen, Edin - Behaald 2012
Tandsteen verwijderen, Edin - Behaald 2013
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente bij diverse tandartspraktijken - vanaf 1993 t/m 2015
Vitadent Mondzorg - vanaf 2015 tot heden

Ik werk sinds 1993 als assistent. Begonnen als tandartsassistent en daarna als preventie-assistent. Met veel liefde werk ik bij Vitadent, het werken op locatie en dat je de tijd voor een cliënt kunt nemen, er is geen wachtkamer vol met wachtende cliënten vind ik erg fijn.
Ik ervaar geen tijdsdruk, je kunt de cliënt de volle aandacht geven welke deze zo nodig heeft.
Zoiets kleins als de mond of prothese van een cliënt schoonmaken, betekent heel veel voor de mensen, waarmee we werken. Ze zijn zo dankbaar en dat geeft enorm veel voldoening in mijn werk!

Download pdf
Jacqueline van Drie Jacqueline van Drie Klinische Backoffice