Technische Dienst

Niels Bolman Technische Dienst

Download pdf
Niels Bolman Niels Bolman Technische Dienst

Rian van Delsen Technische Dienst

Ik ben Rian van Delsen sinds Oktober 2018 in dienst bij Vitadent als koerier. Mijn partner is Loes, daarnaast heb ik nog 2 kinderen.
Een zoon van 34 jaar en een dochter van 31 jaar en niet te vergeten mijn steun en toeverlaat mijn moeder van 93 jaar, dit zijn mijn dierbaren.

Bij toeval ben ik in dienst gekomen bij Vitadent Mondzorg, in September ging Loes een ontbijt verzorgen voor een 40 tal Vitadenters die een uitje hadden met het bedrijf die dag heb ik haar daarbij geholpen en raakte in gesprek met Rudolf, een paar dagen later vroeg Rudolf aan Loes of ik interesse had om aan de slag te gaan bij Vitadent als koerier, ik was gepensioneerd maar inmiddels al werkzaam als bandenkoerier nadat ik een goed half jaar thuis was geweest en allerlei klussen had gedaan, maar toen kwam toch wel de verveling.

Ik vind de werkzaamheden afwisselend omdat je altijd andere mensen ontmoet zowel van Vitadent als van de zorginstellingen die je bezoekt.

Download pdf
Rian van Delsen Rian van Delsen Technische Dienst

Marco Voordenhout Technische Dienst

Mijn naam is Marco Voordenhout, geboren en getogen in Naaldwijk. Na mijn HAVO-diploma ben ik gaan werken bij de Belastingdienst op de personeelsafdeling. In die tijd heb ik in deeltijd mijn HBO Personeelswerk behaald en heb ik bijna 30 jaar diverse P&O-functies vervuld in verschillende organisaties en functies. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar leidinggevende functies, vooral bij woningcorporaties maar als laatste bij Marente in Warmond als teamleider van 4 teams van verzorgenden in een Geriatrisch Revalidatiecentrum.

Na die ervaring heb ik de knop omgezet en heb ik een totale carrière-switch gemaakt. Ik heb mijn bus rijbewijs gehaald en heb de laatste 2 jaar als buschauffeur op de touringcar gewerkt tot door de corona-crisis daar een eind aan kwam. En nu dus op de bus van Vitadent. Ik heb er zin!

Download pdf
Marco Voordenhout Marco Voordenhout Technische Dienst

Boas Voordenhout Technische dienst

Opleiding

DTP, Grafisch Lyceum - Behaald 2019
Allround-DTP, Grafisch Lyceum - Behaald 2020

Werkervaring

Allround DTP'er, ontwerpbureau - 2019 t/m heden
Technische dienst bij Vitadent - 2022 t/m heden

Mijn naam is Boas Voordenhout. Geboren op 28-3-2000 te Naaldwijk.

Na mijn middelbare school heb ik op het Grafisch Lyceum de opleiding voor (Allround) DTP’er. Dat betekent het realiseren van alle digitale en drukwerk uitingen. Ik heb een vriendin en ik woon nog bij mijn ouders.

Download pdf
Boas Voordenhout Boas Voordenhout Technische dienst

Jaap Bos Technische dienst

Opleiding

LTS, De Vaan Rotterdam - Behaald 1969
Scheepswerktuigkundige, Koninklijke Marine - Behaald 1974
Hogere techniek afvalwaterwaterzuivering, Wateropleidingen - Behaald 2001
Diverse cursussen VCA, projectmatig werken, financiën planning & control, bedrijfsveiligheidsbeheer.

Werkervaring

Scheepswerktuigkundige, Marine den Helder - 1973 t/m 1990
Hoofd technische dienst, Hoogheemraadschap van Delfland - 1990 t/m 1995
Bedrijfsleider waterzuivering, Hoogheemraadschap van Delfland - 1995 t/m 2000
Regiomanager, Hoogheemraadschap van Delfland - 2000 t/m 2008
Sectorhoofd, Hoogheemraadschap van Delfland - 2008 t/m 2020
Programmamanager, Hoogheemraadschap van Delfland - 2020 t/m 2021
Technische dienst bij Vitadent Mondzorg - 2022 t/m heden

Na mijn scheepswerktuigkundige opleiding bij de Marine, heb ik op diverse schepen gevaren en mooie, spannende en lange reizen meegemaakt.

Na 17 jaar te hebben gevaren in 1990 besloten om aan de wal te gaan, en ben ik bij het Hoogheemraadschap van Delfland gaan werken, begonnen als hoofd technische dienst op een afvalwaterzuivering en geëindigd als sectorhoofd waterketen.

Per 1 jan 2022 met vervroegd pensioen maar nog wel zin in om een paar dagen per week te gaan werken.

Vanaf 1 jan begonnen bij de GGD in een landelijk (oproepbaar) team om PCR testen af te nemen.

Na een tip gesolliciteerd bij Vitadent, waar ik nu met veel plezier vanaf 1 maart 2022 als koerier werkzaam ben.

Download pdf
Jaap Bos Jaap Bos Technische dienst

Paul Kipp Technische Dienst

Download pdf
Paul Kipp Paul Kipp Technische Dienst

Musa Abdulwahad Technische Dienst

Opleiding


Relevante Opleidingen, specialisaties en cursussen
Zorg & Welzijn - IBN Ghaldoun - 2001 t/m 2005
VCA - SSVV - 2018 t/m 2028

Werkervaring

Atleet - Thanigul Gym - 2005 - 2013
Eigenaar - Musa's Gym - 2015 - 2018
Magazijnmedewerker en koerier - Bosch - 2018 - 2020
Host, acteur en cabaretier - Ik ben Musa - 2018 - Heden

Hallo, ik ben Musa en ik werk als koerier bij Vitadent. Hiervoor werkte ik ook als koerier bij een ander bedrijf. Dit werk past precies bij mij, want ik kan het makkelijk combineren met mijn andere baan. Ik zit namelijk in de entertainment wereld als presentator, acteur en cabaretier.

Download pdf
Musa Abdulwahad Musa Abdulwahad Technische Dienst

Joop Bos Technische Dienst

Download pdf
Joop Bos Joop Bos Technische Dienst

John Vermeulen Technische Dienst

Ik ben John Vermeulen in dienst bij Vitadent vanaf juli 2022. In mijn leven ben ik vooral met zorg en zorg gerelateerde functies bezig geweest, zowel in dienst bij, maar ook als ondernemer. Inmiddels met pensioen heb ik tijd over en de krapte aan personeel beweegt mij om als koerier bij Vitadent het team te willen versterken.  

Download pdf
John Vermeulen John Vermeulen Technische Dienst

Algemeen

Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

BIG: 19024340902

Geen andere cliënten hebben zoveel problemen in de mond als onze ouderen in de thuiszorg en verpleeghuizen. Bij de jongere generatie zijn door optimale preventieve behandelingen prima resultaten en prachtige gezonde gebitten te zien. De naoorlogse generatie heeft deze preventie en moderne tandheelkunde moeten missen. Hierdoor zijn vele ouderen geheel of gedeeltelijk hun tanden en kiezen kwijt geraakt. Door nieuwe ontwikkelingen als de implantologie zien wij op dit moment toenemende aantallen ouderen met uitgebreide rehabilitaties. Echter ontstaan ook hierdoor weer forse problemen in de thuiszorg en verpleeghuizen aangezien zowel thuis als in de mondzorgpraktijk het noodzakelijke onderhoud van deze constructies veelal geheel ontbreekt.

De grote problemen in de mond ontstaan doordat de ouderen in verpleeghuizen en vooral thuiszorg geen mondzorg meer krijgen.

Sinds 2000 behandel ik verpleeghuiscliënten. De beschreven problematiek wordt pijnlijk ervaren als je de vaak schrijnende gebitssituaties ziet bij intake van cliënten in het verpleeghuis. De monden van de generatie welke de basis heeft gelegd voor prachtige mondzorg-preventie programma’s en gezonde gebitten voor de daarop volgende generaties lijken vergeten te worden.

Onze organisatie Vitadent richt zich op gespecialiseerde mondzorg voor deze ouderen. Vanuit Vitadent zijn wij dagelijks met een groep enthousiaste collega’s in de verpleeghuizen en thuiszorg actief. Zowel curatief als preventief worden efficiënte stappen gemaakt en staat nu de patiënten uitstekende mondzorg ter beschikking waar eerst geen mondzorg voor deze kwetsbare groep aanwezig was. Dit alles heeft mij tevens gemotiveerd de nieuwe master tandarts geriatrie te volgen en actief mee te doen aan onderzoek vanuit het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Met dit onderzoek “De mond niet vergeten” tonen wij niet alleen de ernstige problematiek aan maar werken ook direct aan oplossingen en aanbevelingen voor optimale mondzorg in de thuiszorg op nationaal niveau. Met Vitadent werken wij hard om zowel de patiënten als de monden nooit meer te vergeten.

Download pdf
Wim van der Torre Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Met een moeder opgeleid als verpleegster en daarna als ondernemer samen met mijn vader in horeca, ontwikkel je een behoefte tot ondernemen en een gevoel voor servicegerichtheid. Na een korte carrière in de luchtvaart heeft ertoe bijgedragen om juist tot die sector aangetrokken te worden waarin stappen gemaakt zouden moeten worden op het gebied van servicegerichtheid. Het heeft mij gebracht tot een beleidsfunctie binnen een verpleeghuisorganisatie waar ik, gezeteld in het MT en uiteindelijk als leidinggevende van een afdeling psychogeriatrie, van nabij heb mogen meemaken hoe een dergelijke organisatie reilt en zeilt. Vooral de beperkingen in het kader van budget en menskracht hebben bij mij tot een passend respect geleid hoe het management, maar in het bijzonder de mensen op de werkvloer, ondanks dit, toch streven naar een zo optimaal mogelijke invulling van zorg aan aandacht voor de cliënt.

Als tweede stap in mijn kennismaking met de zorg heb ik deel uit mogen maken van een bloeiende organisatie binnen de mondzorg waarin de balans tussen zorg en mogelijkheden beter aansloot bij mijn profiel. Het organiseren van mondzorg stond centraal met daarin vooral  toegankelijkheid voor patiënt, de transformatie van patiënt naar cliënt en het onderscheiden en erkennen van klantgroepen binnen de zorg. Voor het goed inrichten en uitvoeren van zorg is het namelijk essentieel een goede samenwerking te hebben met zorgverlener, zorgverzekeraar en cliënt.

Sinds 2010 ben ik op het pad van ondernemerschap terechtgekomen met verschillende adviesklussen op tal van vlakken binnen de zorg. Na een paar jaar kwamen mijn ervaringen binnen de verpleeghuiszorg en mondzorg bijeen wat mij en mijn compagnon (Wim van der Torre sinds 2004 verpleeghuistandarts) heeft gedreven tot een actieve benadering van de ouderenzorg. Door aandacht vanuit overheidswegen is dit in een aanzienlijke stroomversnelling gekomen hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Vitadent.

Als algemeen directeur van Vitadent ben ik in het bijzonder trots op alles wat wij hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van de cliënt binnen de verpleeghuiszorg. Ten tweede ervaar ik onderdeel te zijn van een geweldig energiek team als een voorrecht waarmee ik met genoegen uitkijk naar de kwalitatieve verdieping en ontwikkeling van het vak mondzorg voor ouderen en  onze schaalvergroting in nauwe samenwerking met zorginstellingen en zorgkantoren.

Download pdf
Rudolf Hogendoorn Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Ellen van den Bergh Chief operating officer

Opleiding

Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam - Behaald 1992
Registercontroller, Vrije Universiteit Amsterdam - Behaald 1995

Werkervaring

Regiodirecteur Middin - Vanaf 2015 t/m 2019
Regiodirecteur Laurens - Vanaf 2013 t/m 2015
Locatiemanager AESOPUS Laurens - Vanaf 2009 t/m 2015
Clustermanager Laurens - Vanaf 2006 t/m 2009

Download pdf
Ellen van den Bergh Ellen van den Bergh Chief operating officer

Marijke Dekker Manager Behandeling Operations

Opleiding

Verpleegkunde, Albeda - Behaald 2006
Management in de zorg, Hogeschool Rotterdam - Behaald 2009
Management, organisatie en marketing, Transfergroep Rotterdam - Behaald 2010
Projectmanagement, NCOI - Behaald 2019
Talent for care plus, Talent for care - Behaald 2022

Werkervaring

Verpleegkundige, Humanitas Rotterdam - 2006 t/m 2008
Teamleider, Humanitas Rotterdam - 2008 t/m 2012
Regio manager, Humanitas Rotterdam - 2012 t/m 2017
Zorgverkoper en strategisch adviseur, Humanitas Rotterdam - 2017 t/m 2019
Manager kortdurend verblijf, Humanitas Rotterdam - 2019 t/m 2022
Manager Behandeling & Operations bij Vitadent Mondzorg - 2022 t/m heden

Met ingang van 1 maart 2022 start ik bij Vitadent Mondzorg als manager Behandeling & Operations. Daar kijk ik heel erg naar uit. Van huis uit ben ik verpleegkundige en sinds 2008 geef ik leiding in de zorg. Het opzetten van nieuwe initiatieven en innovatie is tot nu toe de rode draad geweest in mijn rol als manager. Ik ben gewend aan het leiding geven van (grote) multidisciplinaire teams, waaronder (medische en paramedische) behandelaars en zorgmedewerkers. 

De functie sprak mij aan, door de maatschappelijke opdracht in combinatie met de commerciële ambities welke Vitadent heeft. In de ouderenzorg heb ik vaak genoeg gezien hoe belangrijk een goede mondzorg is voor deze doelgroep en welke effecten dit op het welzijn heeft wanneer de mondgezondheid niet optimaal is. Het bewustzijn en aandacht hebben voor de mondgezondheid is onder zorgmedewerkers met dank aan de IGJ en de inzet van preventie en behandeling vanuit bijvoorbeeld een Vitadent, gelukkig al een heel eind verbeterd. Maar nog genoeg te winnen op dat vlak en ik ben trots daar met het team van Vitadent vanaf Maart een aandeel in te mogen leveren. 

Download pdf
Marijke Dekker Marijke Dekker Manager Behandeling Operations

Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

70-plussers barsten vaak van energie!
Eigenlijk kan ik denk ik niet zonder werken en ik vraag mij de laatste tijd wel eens af of ik ooit wel helemaal wil stoppen!
Tandarts worden wilde ik al vanaf de 3de klas van de middelbare school.
Ik heb wel lang over mijn studie gedaan, maar daardoor, overigens tot verdriet van mijn vader, wel erg veel sociale vaardigheden opgedaan! Ook heb ik veel aan sport gedaan, heb 6 jaar in een eerste elftal hockey gespeeld en lang op niveau getennist.
Ik heb 14 jaar een eigen praktijk gehad, alvorens ik ben ingegaan op een verzoek om te solliciteren naar de functie van adviserend tandarts bij een toenmalig ziekenfonds. Dat ik vervolgens van 1 januari 1987 t/m 9 december 2005 manager ben geweest van de afdeling tandheelkunde bij zorgverzekeraar VGZ had ik tevoren niet ingecalculeerd.
In deze laatste job heb ik veel gezien, veel meegemaakt en heb ik inmiddels voldoende ervaring hoe het eraan toegaat bij een dergelijke organisatie. Kortweg, “ik weet hoe de hazen lopen”!

Het werken bij Vitadent vind ik heel bijzonder;
Vitadent begeeft zich op een (zorg)pad, dat (nog) redelijk onbegaanbaar was tot voor kort.
Het is meer dan prettig ondersteuning te mogen bieden aan mensen op leeftijd en om hen een stuk extra kwaliteit van leven te mogen geven door te zorgdragen voor een redelijke mondgezondheid.
Ik ken de directie vanuit een recent verleden, heb altijd prettig met hen samengewerkt en breng mijn kennis van de (zorg)markt graag in bij overlegsituaties.

Download pdf
Dolf Hehenkamp Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

Jessica Prosman Relatiemanager Kwaliteitsverbetering

Vanaf het begin heb ik mogen bijdragen aan de opbouw en ontwikkeling van Vitadent. Met een team van gepassioneerde collega’s bieden wij dienstverlening die de kwaliteit van leven van de zorgafhankelijke cliënt aanzienlijk verbetert. Het werk dat wij als team verrichten maakt het verschil, elke dag weer.

In 2015 startte ik als preventieassistente in het eerste behandelteam van Vitadent. Eind 2015 groeide ik door naar de functie operationeel manager, deze functie heb ik tot maart 2018 met veel passie en plezier vervuld. Na mijn zwangerschap ben ik aan de slag gegaan als relatiemanager klinisch. Het relatiemanagement was altijd al een onderdeel van mijn werkzaamheden als operationeel manager en na geboorte van mijn zoon heb ik mij hier volledig op toegespitst. Ik vind het belangrijk dat de instellingen en cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening en onze medewerkers.
In mijn functie als relatiemanager onderhoud ik o.a. het contact met onze relaties en begeleid ik onze relaties bij het implementeren van mondzorg en uitzetten van beleid. Met veel tandheelkundige ervaring en ruime kennis van onze diensten kan ik onze relaties optimaal ondersteunen en adviseren.

Download pdf
Jessica Prosman Jessica Prosman Relatiemanager Kwaliteitsverbetering

Michael Geurten Chief Financial Officer

Opleiding

Persoonlijke coaching - management support voor organisaties, van 2016 - 2023
Excel Expert + data analyticus bij Divers, van 2010 - 2012
HBO Accountancy Hogeschool, van 2008 - 2012

Werkervaring

Bij diverse organisaties binnen de apotheekbranche:

Project- en finance manager, van 2021 - 2023
Manager Operations, van 2019 - 2021
Integratiemanager, van 2019 - 2020
Manager Finance, van 2016 - 2019
Projectmanager, van 2013-2016
Auditor, van 2012 - 2013
Specialist vaktechniek, van 2009 - 2013

Sinds februari 2023 ben ik werkzaam voor Vitadent Mondzorg. Hiervoor heb ik 10 jaar gewerkt in de apotheekbranche en diverse financiële en operationele functies bekleed. Binnen deze functies onderscheidde ik mijzelf door processen te verbeteren en te vernieuwen, waardoor de mensen om mij heen zich konden ontwikkelen. Dit gold uiteraard ook voor mijzelf. Daarnaast heb ik veel kunnen leren bij een groot bedrijf in de farmacie. Deze opgedane kennis neem ik mee naar Vitadent. Ik hoop hier mijn bijdrage te kunnen leveren aan de mondzorg. Mijn drijfveren en achtergrond matchen perfect met de missie en visie van Vitadent: gezamenlijk het verschil maken met als doel de klant te kunnen ontzorgen.

De persoonlijke aanpak van de sollicitatieprocedure van Vitadent schiep veel vertrouwen. In dit traject kwam duidelijk naar voren hoe belangrijk het individu is, zowel de werknemer als de cliënt. Ik kijk ernaar uit om mij samen met mijn collega’s in te zetten voor de cliënt.

Download pdf
Michael Geurten Michael Geurten Chief Financial Officer

Serena Formisano Relatiemanager Klinisch

Opleiding

Tandartsassistent, ROC Zadkine - Behaald
Preventie-assistent, Edin - Behaald
HBO Intervisie Supervisie Coaching en Werkbegeleiding - Behaald 2020

Werkervaring

Tandartsassistent in reguliere tandartspraktijken - 2012 t/m 2015
Preventie-assistent Vitadent Mondzorg -2012 t/m 2019
Relatiemanager klinisch - 2020 t/m heden

Ik heb ruim 8 jaar werkervaring in de tandheelkunde. Bij Vitadent ben ik begonnen als tandartsassistent en heb ik meerdere opleidingen mogen volgen.
De opleiding preventie-assistent zorgde ervoor dat ik zelfstandig te werk kon gaan en veel ervaring heb mogen opdoen met de doelgroep kwetsbare ouderen.
Deze doelgroep heeft mij altijd erg aangesproken, omdat zorgbehoevende ouderen onze hulp hard nodig hebben. Het werken met deze doelgroep zorgt voor ontzettend veel voldoening, de cliënten zijn namelijk enorm dankbaar.
Ik heb nu de kans gekregen om mij verder te ontwikkelen binnen Vitadent als Relatiemanager klinisch. Met mijn nieuwe functie zal ik de contacten onderhouden met relaties en zorginstellingen, ook zal ik zorginstellingen gaan implementeren.
Het werk zal ik samen doen met mijn directe collega. Mijn nieuwe functie zie ik als een ontzettend leuke uitdaging, ik wil mij hier verder in ontwikkelen en de functie eigen gaan maken.

Download pdf
Serena Formisano Serena Formisano Relatiemanager Klinisch

Cassandra Broeksmit Brandmanager

Opleiding

Grafisch Lyceum Rotterdam - Behaald 2001
Effectief Evenementen Organiseren - Behaald 2006
Nima A - Behaald 2006

Werkervaring

Traffic Manager, B&M Design BV - 2000 t/m 2005
Traffic Manager, B&M Mediagroep BV - 2001 t/m 2005
Traffic Manager, TU Delft - 2005 t/m 2008
Productie Manager, Euro RSCG Bikker - 2008 t/m 2010
Marketing & Communicatie, Mondzorg Kanaalweg - 2015 t/m 2017
Marketing & Communicatie, Carnisse Mondzorg - 2015 t/m 2018
Marketing & Communicatie, Vitadent Mondzorg - 2015 t/m 2018
Manager Academy, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m 2019
Brandmanager, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m heden

In 2015 ben ik begonnen met het werken voor Vitadent Mondzorg. Ik heb het geluk gehad om de hele groei en opbouw van dit prachtige bedrijf mee te mogen maken en er zelfs aan mee te werken.
Van origine kom ik niet uit de tandheelkunde, maar in mijn vorige banen leerde ik verder te kijken, anders te zijn, naar creatieve oplossingen te zoeken en open te staan voor alles. De eerste keer dat ik iets te zien kreeg over het thema ouderenmondzorg schrok ik… Was dit serieus waar? Hebben zo veel mensen eigenlijk hulp nodig? Is dit niet altijd goed geregeld? Wat voor mij de normaalste zaak van de wereld leek, bleek niet voor iedereen hetzelfde, nooit aan gedacht… Die avond reed ik naar mijn oma, 91 jaar, nog zelfstandig, toch even checken of zij toch niet ook behoefte had aan wat extra hulp. Gelukkig zat ze er stralend bij en vertelde me dat ze haar gebit en mond alle zorg en aandacht gaf (inclusief demonstratie ☺).

Waar we begonnen met 3 medewerkers welke naar de zorginstellingen vertrokken om de juiste mondzorg te verlenen, kwamen er steeds meer medewerkers met liefde voor deze kwetsbare doelgroep bij. Nog elke dag zoeken we naar deze kundige, liefdevolle, rustige, betrokken medewerkers. Steeds meer zorginstellingen zien hoe hun cliënten vooruitgaan, weer kunnen eten, lachen en gezonder worden.
Dat vind ik het mooie aan mijn werk, ik zie mijn collega’s welke elke dag voor anderen zorgen, ze proberen te helpen hun leven comfortabeler maken. Ik zie mensen opknappen en genieten van de aandacht. Ik zie medewerkers van zorginstellingen bewuster omgaan met dit gedeelte van de zorg en ik zie dat instellingen ontzorgd worden.
Voor mij is mijn functie bij Vitadent Mondzorg een combinatie van alles, ik gebruik mijn vaardigheden en kennis om de organisatie te laten groeien en indirect help ik ook mensen…

Download pdf
Cassandra Broeksmit Cassandra Broeksmit Brandmanager

Monique Waterreus HR-Manager

Leuk om mezelf aan u te kunnen voorstellen: ik ben Monique en werk sinds juli 2017 bij dit mooie bedrijf als HR-manager. Na jarenlang als praktijkmanager in verschillende tandartspraktijken te hebben gewerkt, heb ik in 2017 de overstap naar Vitadent gemaakt. Hier ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie en het aanspreekpunt voor de assistentes. Het werken bij Vitadent vind ik vooral heel erg leuk, omdat ik in een team werk waarin iedereen dezelfde passie deelt. Of het nu de collega’s van het servicebureau zijn of mijn collega’s die onze kwetsbare doelgroep met veel liefde, geduld en aandacht behandelen in de instelling: iedereen is even enthousiast en enorm gedreven. Het voelt heel goed hier als HR-Coördinator mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

Download pdf
Monique Waterreus Monique Waterreus HR-Manager

Carolien van Dorsser HR-adviseur

Opleiding

Directiesecretaresse/Managementassistent Schoevers 2008-2009
Directiesecretaresse/Managementassistent ROC Zadkine 2006-2008
Helpende Welzijn ROC Zadkine 2004-2006

Werkervaring

Payroll & Finance Support Compleet in veiligheid, Rotterdam 2021 -2022
Mantelzorg / Office Manager / Personal Assistant ZZP’er, Oostvoorne 2020-heden
HR Officer / Functioneel beheerder AFAS Profit Logistiek dienstverlener, Spijkenisse 2017-2020
HR Officer / Key-User AFAS Profit / Directiesecretaresse Beveiligingsbedrijf, Maasvlakte-Rotterdam 2010-2017
Secretaresse / Commercieel Consultant Beveiligingsbedrijf, Barendrecht 2010-2010

Met ingang van 1 april jl. versterk ik het HR-team binnen Vitadent Mondzorg. Sinds 2010 ben ik werkzaam op de afdeling Human Resources waarin ik mij tevens door heb mogen ontwikkelen als functioneel beheerder en een stuk ervaring op heb mogen doen als Payroll en Finance Support.

Vanaf jongs af aan verricht ik werkzaamheden op het gebied van mantelzorg, vanaf 2020 zet ik mij als ZZP’er tevens in als schakel tussen hulp bieden en ontzorgen.

Om verschillende redenen voel ik veel aansluiting bij de organisatie, uiteraard de functie in zijn algeheel plus de affiniteit met de zorg waarin ik mij als mens volledig thuis voel. Wanneer er onder andere over ‘hart op de juiste plek’ en ‘mensenmensen’ wordt gesproken dan gaat mijn hart daar sneller van kloppen. Iets betekenen voor mensen, een lach op iemands gezicht bezorgen en er onderdeel van mogen zijn om dit te bewerkstelligen, dat is toch het allermooiste wat er is…

Download pdf
Carolien van Dorsser Carolien van Dorsser HR-adviseur

Willem Jan Oosterveen Manager Academy

Opleiding

VWO / Atheneum Profiel Economie en Maatschappij, Coenecoop College Waddinxveen - Behaald 2007
WO Bachelor Bedrijfskunde (Business Administration), Erasmus Universiteit Rotterdam - Behaald 2011
WO Master Human Resource Management, Erasmus Universiteit Rotterdam -Behaald 2014

Werkervaring

Junior adviseur Dyade, Utrecht - 2015 t/m 2016
Adviseur Dyade, Utrecht - 2016 t/m 2017
Manager Dyade Academy Dyade (Academy), Utrecht - 2017 t/m 2022
Manager Vitadent Academy - 2022 t/m heden

De zorg is met recht een van de meest cruciale sectoren in onze samenleving, waar vele professionals dagelijks gezamenlijk het verschil maken. Met dat in gedachten probeer ik iedere dag het maximale uit mezelf en het team te halen, alles met als doel de Nederlandse (mond)zorgsector (nóg) een stapje verder te brengen. 

De maatschappelijke zingeving van Vitadent vind ik ontzettend belangrijk. Ik vind het mooi om mijn steentje bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de Nederlandse zorgsector, de plek waar hét verschil gemaakt wordt! 

Vitadent Academy is dé specialist in de ontwikkeling en organisatie van opleidingen voor zorgprofessionals, met name voor de geriatrische ambulante mondzorg. We willen de zorgprofessionals ondersteunen en faciliteren in hun eigen ontwikkeling. Dit doen we door de zorgprofessional mee te nemen in het proces van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. Vitadent Academy heeft kennisdeling als kernwaarde en is dé kennisbaak voor de geriatrische ambulante mondzorg. 

Download pdf
Willem Jan Oosterveen Willem Jan Oosterveen Manager Academy

Miranda de Dreu Medewerker Klinisch Backoffice

Werkervaring

Ik ben Miranda de Dreu. Sinds 1994 ben ik werkzaam als tandartsassistent in diverse reguliere tandartspraktijken. In 2019 heb ik een klein uitstapje gemaakt naar een zorginstelling in Gouda. Daar heb ik naast alledaagse zorg, samen met een collega, mondzorg opgezet. Daar heb ik mogen ervaren hoe mooi en dankbaar werk het is. De contacten met de bewoners en het echt mensenmens kunnen zijn, zijn waardevol en is iedere dag anders. Bij Vitadent ga ik dan ook met veel enthousiasme aan de slag en hoop zo een steentje te mogen bijdragen aan de mondzorg in deze geweldige doelgroep.

Ik ben Miranda de Dreu. Sinds 1994 ben ik werkzaam als tandartsassistent in diverse reguliere tandartspraktijken. In 2019 heb ik een klein uitstapje gemaakt naar een zorginstelling in Gouda. Daar heb ik naast alledaagse zorg, samen met een collega, mondzorg opgezet. Daar heb ik mogen ervaren hoe mooi en dankbaar werk het is. De contacten met de bewoners en het echt mensenmens kunnen zijn, zijn waardevol en is iedere dag anders. Bij Vitadent ga ik dan ook met veel enthousiasme aan de slag en hoop zo een steentje te mogen bijdragen aan de mondzorg in deze geweldige doelgroep.

Download pdf
Miranda de Dreu Miranda de Dreu Medewerker Klinisch Backoffice

Thalita Fredriksz Coördinator scholingen

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2018
Preventie-assistente, DBP - Behaald 2019
Geriatrische specialisatie - Behaald 2021
Opleiding Mondzorgconsulent - Behaald 2021
Gehandicaptenzorg specialisatie - Behaald 2021

Werkervaring

Tandartsassistente en preventie-assistente reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2008 t/m 2013
Praktijkmanager reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2013 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2018 t/m heden

10 jaar geleden ben ik de tandheelkunde ingerold en ik zou mij nu niet meer voor kunnen stellen dat ik in een andere branche zou werken. In die 10 jaar heb ik verschillende disciplines binnen dit vak doorlopen, van tandartsassistente tot praktijkmanager. Ik heb altijd mijn enthousiasme en liefde voor de tandheelkunde proberen over te brengen op zowel mijn collega’s als patiënten, want het is namelijk een ontzettend mooi vak waarin je ook heel veel goed werk kan verrichten. Omdat ik dit zo’n leuk onderdeel vond van mijn werk ben ik mij gaan richten op het geven van trainingen in de gezondheidszorg. Toen ik de vacature voor medewerker Vitadent Academy voorbij zag komen op de website, heb ik dus geen moment getwijfeld om te solliciteren. Vooral de mondzorg voor ouderen, een kwetsbare groep, sprak mij erg aan. Deze mensen verdienen de beste zorg die er is en om deel uit te maken van een team die dat bewerkstelligt, maakt mij erg trots.

Download pdf
Thalita Fredriksz Thalita Fredriksz Coördinator scholingen

Richard Wernert Business Development Manager

Op zoek naar een nieuwe uitdaging ben ik bij Vitadent terecht gekomen, in de functie van Business development manager. Hierbij kan ik mijn commerciële ervaring inzetten voor een rol bij een organisatie gericht op mondzorg voor kwetsbare doelgroepen. Met veel enthousiasme werk ik mee aan nieuwe mogelijkheden voor Vitadent om onze diensten uit te breiden. Uiteraard sta ik/ staan wij er altijd voor open om met u mee te denken om de beste mondzorg te leveren.

Na mijn studie Health economics, Policy and Law heb ik gewerkt bij een organisatie voor thuis- en woonzorg. Als medewerker op het instroompunt ben ik verantwoordelijk geweest voor het plaatsen van cliënten bij de verschillende thuiszorgteams. Na deze ervaring heb ik langere tijd gewerkt bij een organisatie voor uitzenden en detacheren in de zorg. Hierbij ben ik verantwoordelijk geweest voor alles met betrekking tot sales en accountmanagement binnen de verschillende sectoren in de zorg en welzijn. Het opzetten en onderhouden van samenwerkingen met verschillende instellingen. Met veel plezier heb ik daarbij deze sectoren mogen leren kennen. Deze kennis en ervaring kan ik gebruiken in mijn rol als business development manager.

 

Download pdf
Richard Wernert Richard Wernert Business Development Manager

Claudia van der Walle Medewerker Facturatie

Sinds maart 2016 ben ik werkzaam bij Vitadent. Via een vriendin kwam ik aan deze vacature. Wat mij trekt aan het werken bij Vitadent is dat ik meewerk aan het verbeteren van de mondzorg bij hulpbehoevende ouderen. Hun dankbaarheid is groot. Met een team van fijne en gemotiveerde collega’s, zijn we hier dagelijks bezig. Een gemeenschappelijk doel creëert een fijne werksfeer.

Download pdf
Claudia van der Walle Claudia van der Walle Medewerker Facturatie

Angela Verduyn Lunel Manager Business Development

Download pdf
Angela Verduyn Lunel Angela Verduyn Lunel Manager Business Development

Rejane Stolk – Ferreira Alves Kwaliteitsadviseur

Opleiding

First-Professional Degree in Dentistry, Unigranrio University– behaald 2000
Bachelor Tandheelkunde, ACTA – behaald 2008
Master Klinische Gezondheidswetenschap, Universiteit Utrecht – heden
HKZ, NEN-EN 15224, ISO 9001: Kwaliteitsmanagement zorg in de praktijk – 2022

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijken – 2000 tot 2015 (BR/ NL)
Vitadent Mondzorg – 2019 tot heden

Ik heb ruim 15 jaar ervaring als mondzorgprofessional en heb gedurende mijn loopbaan mogen ervaren dat het helpen van patiënten, met name in een meer kwetsbare groep, enorme voldoening kan geven. Ik kan mij dan ook helemaal vinden in de missie en visie van Vitadent Mondzorg waarin al deze elementen terugkomen en wij als team kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van de mondzorg bereikbaar maken voor mensen die daar niet vanzelfsprekend toegang tot hebben.

Download pdf
Rejane Stolk – Ferreira Alves Rejane Stolk – Ferreira Alves Kwaliteitsadviseur

Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Na 4 jaar werkzaam geweest te zijn in een reguliere tandartspraktijk, ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan bij Vitadent Mondzorg.
De doelgroep waar Vitadent Mondzorg mee werkt trekt mij erg, ik hoop als medewerker van het Servicebureau mijn steentje bij te kunnen dragen en op deze manier de mondzorg bij de ouderen te verbeteren.
Ik werk hier samen met mijn collega’s aan dagelijks aan en dit geeft veel voldoening.

Download pdf
Dorien Sonneveld Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Opleiding

Tandartsassistente ROC Zadkine - Behaald 2009
Preventie-assistente, Academie Tandartspraktijk - Behaald 2015

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijk (tandartsassistent, omloopassistent, balieassistent,preventie-assistent - 2009 t/m 2017
Vitadent Mondzorg - 2017 t/m heden

Na 8 jaar in een regulieren praktijk te hebben gewerkt, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Voor ik bij Vitadent kwam werken had ik nooit van Ambulante Mondzorg gehoord, en zag ik dit als perfecte nieuwe uitdaging.

Ik ben in 2017 bij Vitadent gestart als preventie-assistent. Elke dag was anders, en elke dag was een nieuwe uitdaging, ik wist nooit wat mij te wachten stond, en dat maakte het werk zo leuk!

In 2018 ben ik gewisseld van functie binnen Vitadent, en werkt ik nu als Mondzorgplanner, en dat doe ik elke dag weer met veel plezier!

Het werken in deze doelgroep brengt veel waardering. Mondzorg is heel belangrijk, ongeacht welke leeftijd!

 

Download pdf
Tatiana Motovilnic Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Opleiding

Opleiding preventie-assistent - Behaald 2012
Opleiding anesthesie - Behaald 2012

Sinds 2000 ben ik werkzaam in de tandheelkunde van stoel-assistente tot officemanager. Vanaf 2017 jaar heb ik weer geassisteerd aan de stoel om een bevriende tandarts te helpen. Dat de ouderen in de mondzorg zo achterblijven, heb ik in de praktijk nooit echt meegekregen en was ook direct enthousiast over de inzet van Vitadent Mondzorg. Ook ik wil hier graag een bijdrage aan leveren zodat het niet meer een uitzondering maar een feit gaat worden dat onze ouderen de juiste mondzorg krijgen.

Download pdf
Yvonne Kipp Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Lisette Berwald Mondzorgplanner

Opleiding

MBO 4 Tandartsassistente (BBL), Capabel Onderwijsgroep - Behaald 2020

Werkervaring

Tandartsassistent/Baliemedewerker in de reguliere tandartspraktijk - 2019 t/m 2021

Download pdf
Lisette Berwald Lisette Berwald Mondzorgplanner

Malti Lems-De Caes Medewerker Klinische Back-Office

Opleiding

Nascholings cursus radiologie - 2019
Cursus Anesthesie - 2014
Cursus preventie assistente - 2013
Cursus Röntgen - 2013

Werkervaring

Tandarts assistent / preventie assistent bij diverse praktijken 2010 - 2022

Ik ben al ruim 12jaar werkzaam als tandarts/ preventie assistente. Normaal deed ik dit in regulieren praktijken zowel groot als klein. Na mijn vmbo wist ik niet zo goed wat ik wilde doen in de toekomst en wat ik leuk vond om te doen tot dat ik in een tandarts praktijk terecht ben gekomen. Hier kreeg ik de mogelijkheid om intern opgeleid te kunnen worden. Vanuit daar heb ik mij zelf kunnen ontwikkelen en ben ik gaan groeien tot aan het zelfstandig kunnen uitvoeren van behandelingen. Ik heb mijn werk altijd vol liefde en passie uitgevoerd totdat ik Vitadent tegen kwam. Bij Vitadent krijg ik de kans op een nieuwe uitdaging als klinische backoffice, iets wat onbekend is voor mij, aan te gaan. Aangezien ik het ook fijn vind om mensen om mij heen te hebben en contact te blijven houden met patiënten, ben ik de combifunctie aangegaan door ook een dag als preventie assistente te gaan werken. Ik vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor zorg, afhankelijke mensen en deze mensen een lach op hun gezicht te toveren.

Download pdf
Malti Lems-De Caes Malti Lems-De Caes Medewerker Klinische Back-Office

Cynthia Reijmerink Medewerker financiële administratie

Het is alweer 30 jaar geleden dat ik begonnen ben in de tandartsbranche. Na een lange uitstap om in het familiebedrijf te werken heb ik mijn oude vak 10 jaar geleden weer opgepakt. Begin 2017 ben ik met veel plezier aan een nieuwe uitdaging bij Vitadent begonnen. We hebben een gezellig en enthousiast team met een passie voor de zorg wat het werken hier leuk en speciaal maakt.

Download pdf
Cynthia Reijmerink Cynthia Reijmerink Medewerker financiële administratie

Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Download pdf
Corine van den Broek Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Celine de Roode Kwaliteitsadviseur

Opleiding

Havo, Natuur & Techniek, Interconfessionele Scholengemeenschap Westland - Behaald 2014
Mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht - Behaald 2018
Health Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam – Behaald 2021

Werkervaring

Mondhygiënist in opleiding, diverse praktijken – Vanaf 2016 t/m 2018
Mondhygiënist, Vitadent Mondzorg – Vanaf 2019 t/m 2021
Kwaliteitsadviseur, Vitadent Mondzorg – Vanaf 2021 t/m heden

Ik ben erg blij dat ik in 2019 terecht ben gekomen bij Vitadent na mijn bachelor Mondzorgkunde. Als mondhygiënist heb ik de zorgafhankelijke cliënten in de eigen vertrouwde omgeving kunnen behandelen. In deze jaren heb ik veel dankbaarheid en bijzondere momenten mee mogen maken. Naast het werken bij Vitadent heb ik de master Health Sciences met de specialisatie Policy afgerond. Door mijn werkervaring met de kwetsbare doelgroep kan ik nu voortdurend bezig zijn met de kwaliteit van de werkzaamheden optimaliseren. Ik ben met veel plezier de functie kwaliteitsadviseur aan het vervullen bij het mooiste bedrijf binnen de ambulante mondzorg!

Download pdf
Celine de Roode Celine de Roode Kwaliteitsadviseur

Melissa Vos Medewerker Servicebureau

Opleiding

MBO4 Filiaalmanager - 2011-2012
MBO3 Eerste verkoper - 2010 - 2011

Werkervaring

Shopmanager Detailhandel - 2017- 2022
Assistent Shopmanager Detailhandel - 2013- 2017

Na ruim 14 jaar werkzaam geweest te zijn in de detailhandel ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan bij Vitadent Mondzorg.
De doelgroep waar Vitadent Mondzorg mee werkt is wat mij erg aantrekt. Ik vind het belangrijk dat hulpbehoevende ouderen op een juiste manier worden behandeld en ik hoop als medewerker van het Servicebureau hieraan te kunnen bijdragen.

Download pdf
Melissa Vos Melissa Vos Medewerker Servicebureau

Stacey Arie Medewerker Servicebureau

Opleiding

Tandtechnicus Prothese Dutch Health Tech Academy 2017-2021

Werkervaring

Tandtechnicus Prothese Optident Tandtechniek, Eindhoven 2013-2021
Assistent Praktijkmanager Optident Tandtechniek, Eindhoven 2019-2021
Complaint Coördinator Dentsply Sirona, Zoetermeer 2021-2022

Mijn naam is Stacey Arie. Ik ben afgestudeerd als Tandtechnicus Prothese en ben vanaf 2013 werkzaam in de mondzorg. Destijds ben ik begonnen met werken in een tandtechnisch laboratorium. Aanvankelijk vervaardigde ik met name volledige gebitsprothesen. Het laboratorium beschikte over een behandelkamer en was gevestigd in een tandartsengroepspraktijk. Hierdoor was ik in de mogelijkheid om dagelijks contact te hebben met de betreffende patiënten. Het mooie hiervan vond ik dat ik met eigen ogen kon ervaren hoe mooi en dankbaar het werk is. Later ben ik er steeds meer backoffice, organisatorische en logistieke werkzaamheden bij gaan doen en ben zo in de functie van Assistent Praktijkmanager gerold. Ik heb geleerd dat het veel invloed heeft op zowel de ervaring van de patiënt als die van de behandelaren als het werkproces en de communicatie achter de schermen goed verloopt. Ik haal er energie uit om hier de schakel tussen te zijn en doe dan ook mijn uiterste best om een goede professionele service te bieden.

Na 8 jaar binnen de tandtechniek te hebben gewerkt heb ik nog werkervaring op mogen doen binnen de afdeling Compliance Management van een bedrijf dat tandheelkundige producten verkoopt. Hier heb ik geleerd om op een constructieve manier met klachten om te gaan.

 

Bij Vitadent ga ik een nieuwe uitdaging aan als Medewerker Servicebureau. Vitadent spreekt mij erg aan omdat zij zich met name richten op de doelgroep die het hard nodig heeft en ik denk dat ik met mijn werkervaring kan bijdragen aan het leveren van de juiste professionele zorgverlening.

Download pdf
Stacey Arie Stacey Arie Medewerker Servicebureau

Wendy de Wit Medewerker Servicebureau

Download pdf
Wendy de Wit Wendy de Wit Medewerker Servicebureau