Tandartsen

Rasim Ezikoglu Tandarts

BIG: 9908500102

Opleiding

Master tandheelkunde aan het Westfälische Wilhelmsuniversität Münster - Behaald 2003
Stralingshygiëne niveau 5A/M aan het ACTA- Behaald 2015

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijken in Duitsland - van 2003 tot 2008
Reguliere tandartspraktijken in Nederland - van 2008 tot 2016
Vitadent - van 2016 tot heden

Het leuke van werken bij Vitadent, ten opzichte van een reguliere praktijk, is dat we werken in teams op vaste locaties. We hebben korte lijnen en perfecte communicatie, ondanks wij niet regelmatig op ons hoofdadres zijn. Het werken met deze oude kwetsbare mensen geeft mij enorme voldoening. Het is fijn iets te betekenen voor ze, ze echt te helpen, niet alleen, maar als team.

Download pdf
Rasim Ezikoglu Rasim Ezikoglu Tandarts

Mandy Mphapulli Tandarts

BIG: 29921678502

Opleiding

Master tandheelkunde aan het ACTA - Behaald 2016

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijk - vanaf 2015 tot 2017
Vitadent - vanaf 2017 tot heden

In augustus 2016 studeerde ik af als tandarts aan de ACTA in Amsterdam. Vanaf januari 2017 ben ik werkzaam bij Vitadent.

Het werken op ambulante basis met je eigen team maakt het werken bij Vitadent divers en leerzaam. Je bent verantwoordelijk voor de mondzorg van je eigen cliëntenpopulatie uit de verschillende zorginstellingen. Hierdoor reis je veel binnen de regio en zie je verschillende cliënten.

Het werken voor Vitadent is fijn, omdat het een jong bedrijf is, hierdoor heb je de kans om samen met je team een eigen manier van werken toe te passen.

Ik vind het heerlijk te werken voor deze kwetsbare ouderen. Al tijdens de opleiding kwam ik er achter dat deze doelgroep me enorm aantrok. Na stage te hebben gelopen in de geriatrie wist ik dat ik hierin verder wilde. Het is fijn om als tandarts in deze doelgroep letterlijk te kunnen bijdragen aan een pijnloze en gezondere glimlach. Los van het feit dat mijn werk mij erg veel voldoening geeft, is de mondzorg een basale zorgbehoefte voor deze cliënten en ik ben blij dat hier nu veel meer aandacht voor is.

Download pdf
Mandy Mphapulli Mandy Mphapulli Tandarts

Harzal Hassan Tandarts

BIG: 99924270002

Opleiding

VWO aan het Christelijk Lyceum Delft - Behaald 2011
Farmacie aan de Universiteit van Utrecht - Behaald 2013
Tandheelkunde aan het Academisch Tandheelkunde Centrum Amsterdam - Behaald 2018

Werkervaring

Tandarts in een reguliere tandartspraktijk - vanaf 2015 t/m 2017
Vitadent - vanaf 2017 tot heden

Sinds september 2012 werk ik in de mondzorg. Ik ben begonnen als student tandheelkunde aan de ACTA in Amsterdam en  ik ben in de zomer van 2018 afgestudeerd. Als kind ben ik altijd heel technisch geweest, later vond ik het belangrijk om iets voor mijn medemens te betekenen. Zodoende heeft het beroep tandarts mijn hart veroverd.

Vitadent Mondzorg biedt afwisselend en dankbaar werk. Ik bouw een band op met de bewoners die gebaseerd is op vertrouwen en noodzaak. Ik merk en hoor dat ze het fijn vinden als wij langskomen. Tevens is elke bewoner anders en dat houdt de afwisseling in het werken bij Vitadent Mondzorg.

Vitadent Mondzorg geeft je een veilige werkomgeving, waar je gezelligheid, doelgerichtheid en werkt als één team.

De ouderengroep, is een groep waar iedereen uiteindelijk terecht zal gaan komen. Wanneer ik werk zie ik geen cliënt voor mij maar een mens die net zo goed familie van mij zou kunnen zijn. De onschuld en eerlijkheid van de mens komt naar boven bij deze doelgroep. Mij geeft het rust en voldoening wanneer ik zorg kan bieden.

Download pdf
Harzal Hassan Harzal Hassan Tandarts

Jing Wang Tandarts

BIG: 19919551402

Opleiding

Master tandheelkunde aan het ACTA - Behaald 24-02-2015
Stralingshygiëne voor tandartsen 5A/M - Behaald 24-02-2015

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijk - vanaf 01-10-2015 tot heden
Vitadent - vanaf 01-08-2017 tot heden

In maart 2015 ben ik afgestudeerd als tandarts aan de ACTA in Amsterdam. Tijdens mijn studie heb ik stagegelopen bij de Stichting voor Bijzondere Tandheelkunde Amsterdam (SBT) en daar heb ik veel geleerd over de omgang en het behandelen van kwetsbare cliënten met lichte of ernstige verstandelijke, psychologische en/of lichamelijke beperkingen. Natuurlijk horen de ouderen ook bij deze kwetsbare cliëntengroep. Zo ontstond mijn interesse voor het behandelen van deze bijzondere doelgroep.

Vanaf juli 2017 ben ik werkzaam voor Vitadent bij verschillende zorginstellingen. Het fijne aan het werk bij Vitadent is, dat we als een team de ouderen helpen, met allemaal dezelfde visie: deze cliënten pijnvrij maken en houden. Het geeft mij veel voldoening dat ik iets kan betekenen voor deze kwetsbare ouderen.

Download pdf
Jing Wang Jing Wang Tandarts

Mina Asadi Tandarts

BIG: 79926503202

Opleiding

Master tandheelkunde, Vrije Universiteit – Behaald 2019

Werkervaring

Vitadent Mondzorg – vanaf 2018 t/m heden
Reguliere tandartspraktijk - vanaf 2019 t/m heden

Met plezier heb ik enkele jaren mondzorg verleend aan reguliere patiënten. Dit heb ik bij Vitadent mogen uitbreiden tot het verlenen van mondzorg aan kwetsbare cliëntengroepen. Het voelt goed dat ik een bijdrage mag leveren aan het bevorderen van hun mondgezondheid.

Download pdf
Mina Asadi Mina Asadi Tandarts

Sara Alizadeh Tandarts

BIG: 29918806702

Opleiding

Master Tandheelkunde ACTA Amsterdam - Behaald 2014
Stralingshygiëne voor tandartsen - Behaald 2014

Werkervaring

Tandarts in reguliere tandartspraktijk/ Vanaf 2014- heden
Vitadent Mondzorg/ vanaf 2019 - Heden

Bij Vitadent behandelen we mensen die moeilijk een reguliere tandarts kunnen bezoeken. Dit gebeurt in hun eigen vertrouwde omgeving. ik ben blij dat we zo kunnen bijdragen aan een betere mondzorg wat weer invloed heeft op de kwaliteit van hun leven. Ik doe dit werk met veel plezier en het geeft me veel voldoening.

Download pdf
Sara Alizadeh Sara Alizadeh Tandarts

Jan Herman Oort Tandarts

BIG: 99023103602

Opleiding

Tandheelkunde, VU - Behaald 1982

Werkervaring

Tandarts en eigenaar Tandartspraktijk J.H. Oort - Vanaf 1985 t/m 2019

Van 1975 tot 1982 studeerde tandarts Oort aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De coschappen binnen zijn studie bracht hij door in Noord Wales en later in medisch centrum Alkmaar. Vervolgens was hij werkzaam bij de Koninklijke Luchtmacht waar hij als dienstplichtig tandarts, en later als reserve-officier, verantwoordelijk was voor de tandheelkundige verzorging van militairen en hun gezinnen van onder andere de 5e groep geleide wapens in Stolzenau, Duitsland.

In 1985 richtte hij de huidige praktijk op. Naast de werkzaamheden in de praktijk heeft tandarts Oort altijd diverse nevenfuncties vervuld. Zo was hij docent op een opleiding voor tandartsassistentes en schooltandarts voor de stichting jeugdtandverzorging Katwijk. Later was hij gedurende 12 jaar werkzaam in het psychiatrisch ziekenhuis in Leidschendam. Binnen de beroepsorganisatie KNMT zette hij zich in als penningmeester van de afdeling Rijnland en als voorzitter van de intercollegiale overleggroep IQUAL van de regio Den-Haag.

Naast de algemene tandheelkundige werkzaamheden houdt hij zich bij voorkeur bezig met restauratieve tandheelkundige behandelingen met gebruikmaking van het CEREC systeem waarvoor hij “Gold certified” is. Verder is hij geregistreerd in het kwaliteitsregister tandartsen. Op de website van het KRT kunt u zien welke nascholingen tandarts Oort gevolgd heeft en tot hoelang zijn registratie nog geldig is.

Download pdf
Jan Herman Oort Jan Herman Oort Tandarts

Milad Asadi Tandarts

BIG: 29926563202

Opleiding

Tandheelkunde, ACTA - Behaald 2019

Download pdf
Milad Asadi Milad Asadi Tandarts

Mina Alizadeh Tandarts

Download pdf
Mina Alizadeh Mina Alizadeh Tandarts

Syds Tjaarda Tandarts

Opleiding

Tandheelkunde ACTA - Behaald 2008
Geneeskunde VU - Behaald 2014

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijk - 2008 t/m 2015
Jellink CBT - 2015 t/m 2020
Vitadent Mondzorg - 2020 t/m heden

Direct na de registratie als tandarts ben ik begonnen in de tandartspraktijk van mijn vader in Leiden. Hier heb ik me bezig gehouden met de tandheelkundige verzorging van een gesaneerde patiëntenpopulatie. Later kon ik werken in het Centrum voor bijzondere Tandheelkunde van de Jellinek-Kliniek in Amsterdam. Daar stond de tandheelkundige behandeling van alcohol-, drugs- en medicijnverslaafden centraal. Dit was juist het tegenovergestelde van de patiënten die ik in Leiden zag. Van deze twee uitersten op het behandelspectrum heb ik veel geleerd, vooral om voor iedere patiënt een passende behandelstrategie in te zetten.

Voor de chirurgie ben ik uiteindelijk geneeskunde gaan studeren en heb dit in 2014 afgerond. Nu krijg ik bij Vitadent de unieke kans om een totaal andere, onderbelichte groep cliënten te mogen behandelen. Ik hoop daarom met mijn opgedane kennis en ervaring een veelzijdige bijdrage te kunnen leveren aan deze kwetsbare oudere cliënten.

Download pdf
Syds Tjaarda Syds Tjaarda Tandarts

Lianne de Jong Tandarts

BIG: 18438702

Opleiding

Master tandheelkundeaan de KU van Leuven - Behaald 2014

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijken - 2014 t/m 2020
Vitadent Mondzorg - 2020 t/m heden

Download pdf
Lianne de Jong Lianne de Jong Tandarts

Elmira Abkhezr Tandarts

Download pdf
Elmira Abkhezr Elmira Abkhezr Tandarts

Mondhygiënisten

Mariama Seco Banjai Mondhygiënist

Opleiding

Tandartsassistent - Behaald 2008
Mondzorgkunde - Behaald 2013

Werkervaring

Academisch ziekenhuis MKA& Oncologie - 2013
Mobiele tandartsbus zorginstellingen - 2014
Reguliere tandartspraktijken - 2015 t/m 2017
Vitadent Mondzorg - 2020 t/m heden

In 2013 ben ik afgestudeerd van de opleiding Mondzorgkunde in Nijmegen. Daarna heb ik ervaring opgedaan in verschillende settings. Van reguliere tandartspraktijken tot de mobiele mondzorg in zorginstellingen en in de oncologie in ziekenhuizen. Dit heeft mij niet alleen veel geleerd over het vak, maar ook over de omgang met diverse type mensen en omstandigheden. Ik wist dat ik kwetsbare mensen wilde helpen. Ik besloot een wereldreis te maken, wat mij veel persoonlijke groei heeft gebracht, en wat ook van een grote toegevoegde waarde is gebleken in mijn werk. Een nieuw verworven perspectief en een groot hart voor mijn medemens hebben mij doen besluiten graag te willen werken met kwetsbare ouderen, om hun kwaliteit van leven zoveel mogelijk te kunnen helpen verbeteren.

Download pdf
Mariama Seco Banjai Mariama Seco Banjai Mondhygiënist

Milou van der Arend Mondhygiënist

Opleiding

Opleiding Tandartsassistent IC college Leiden - Behaald 2016
Opleiding Mondzorgkunde Hogeschool Utrecht - Behaald 2020

Werkervaring

Reguliere Tandartspraktijken - 2015 t/m 2020

In 2020 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist aan de Hogeschool Utrecht. De opleiding heb ik met veel plezier gevolgd. Tijdens de opleiding tandartsassistente en mondzorgkunde heb ik veel werkervaring opgedaan. In het derde leerjaar van de opleiding mondzorgkunde mocht ik twee dagen meelopen bij Vitadent. Gedurende deze periode ben ik met veel cliënten in gesprek geraakt en ieder had zijn eigen verhaal. De band die je opbouwt met cliënten en de zorg die je kan leveren vind ik waardevol en geeft mij veel energie.

Download pdf
Milou van der Arend Milou van der Arend Mondhygiënist

Romy de Werk Mondhygiënist / Mondzorgconsulent

In 2010 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht als Mondhygienist Bachelor of Health. Ik heb sinds 2016 gekozen voor de combinatie van werken in een reguliere praktijkomgeving en werken binnen het ambulante concept van Vitadent. Ik ben werkzaam in verschillende verpleeghuizen waar zowel dementerenden als mensen met een verstandelijke beperking wonen. Een hele leuke afwisseling op de algemene tandarts praktijk.
Bij geriatrie dacht ik in eerste instantie aan stoffig, saai en eentonig werk, maar niets is minder waar! Deze doelgroep is zoveel dynamischer, zoveel speelser dan men denkt. Elke dag is anders, elke dag loopt anders, geen behandeling is vooraf helemaal te monitoren. Inspelen op het moment is des te belangrijker.
Ik vond het een unieke kans om binnen het zorginhoudelijke het verschil te kunnen maken bij deze kwetsbare doelgroep. Vooral om iets terug te doen voor de mensen die de grondleggers zijn van de huidige maatschappij. Want zij verdienen de beste zorg!

Download pdf
Romy de Werk Romy de Werk Mondhygiënist / Mondzorgconsulent

Maryam Asadi Mondhygiënist

Opleiding

Mondzorgkunde aan de Hogeschool Inholland - Behaald 2017

Werkervaring

Mondhygiëniste in opleiding - vanaf 2013 tot 2017
Vitadent - vanaf 2017 t/m heden

Sinds twee jaar ben ik werkzaam als mondhygiënist bij Vitadent. Na ruim zes jaar gewerkt te hebben in algemene praktijken, heb ik besloten om zorg te verlenen aan kwetsbare patiëntengroepen, omdat zij preventieve aandacht nodig hebben. Met deze doelgroep heb ik elke dag te maken met complexe onvoorspelbare situaties. Dit gecombineerd met de veelzijdigheid van het werk, maakt het werken in de sector kwetsbare patiëntengroepen uitdagend en leuk.

Download pdf
Maryam Asadi Maryam Asadi Mondhygiënist

Mark Andela Mondhygiënist / Mondzorgconsulent

Opleiding

Helpende aan ROC Aventus - Behaald 2006
Verzorgende IG aan ROC Twente - Behaald 2007
Mondzorgkunde aan Hanze Hogeschool - Behaald 2016

Werkervaring

Helpende verpleeghuis - Vanaf 2006 t/m 2007
Verzorgende IG in verschillende woon- en zorgcentra - Vanaf 2007 t/m 2016
Mondzorgkundige in kliniek voor parodontologie en implantologie - Vanaf 2016 t/m 2018
Vitadent - Vanaf 2018 t/m heden

Sinds 2004 ben ik begonnen met werken met de groep kwetsbare ouderen. Ik werd geprikkeld door mijn moeder die zelf werkzaam was in de zorg en de verpleging van ouderen. Na destijds snuffelstages te hebben gedaan ben ik Helpende zorg en Verzorgend-IG  gaan doen. Hierbij was ik voornamelijk bezig met het coördineren en verlenen van de dagelijkse verzorgtaken met de bijbehorende verpleegtaken. Na enige tijd dit met ontzettend veel plezier te hebben gedaan, ging ik mij oriënteren op een eventuele specialisatie. Tijdens mijn werk ontdekte ik dat de mondzorg bij ouderen nodig aan verbetering toe was. Na te onderzoeken hoe dit beter kon bleek dit niet zo makkelijk. Ik ben toen Mondzorgkunde gaan studeren in Groningen en ben sinds 2016 afgestudeerd Mondhygiënist. Na een paar jaar in een parodontologie praktijk te hebben gewerkt vond ik het tijd om weer terug te gaan naar de mensen die het, het hardst nodig hebben. De kwetsbare ouderen.

Download pdf
Mark Andela Mark Andela Mondhygiënist / Mondzorgconsulent

Marisela van Groningen Mondhygiënist

Opleiding

OPLEIDING
Tandartsassistente, Da Vinci College – Behaald 1998
Reanimatie voor tandheelkundige praktijken – 2003
Praktijkassistenten in de orthopraktijk A, ACTA – 2004
Mondhygiëne, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – Behaald 2005
Curatieve behandeling module I, Edin – 2005
Curatieve behandeling module II, Edin – 2006
Curatieve behandeling module III, Edin – 2007
Implantologie: breed licht, NVOI – 2011
Angst begeleiding, ACTA – 2014
Mondzorg voor ouderen, ACTA – 2015
Orale Implantologie: voor en na, ACTA – 2017
Nieuwe ontwikkelingen in de mondzorgkunde, ACTA – 2018
Specifieke patiënten groepen, ACTA - 2018

Werkervaring

WEKERVARING
Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk – vanaf 1996 t/m2005
Mondhygiëniste – vanaf 2005 t/m 2018
Vitadent – vanaf 2018 t/m heden

Na ruim 20 jaar werkzaam te zijn geweest binnen reguliere tandartspraktijken, wilde ik als mondhygiëniste meer gaan betekenen voor de kwetsbare mensen in de maatschappij en in het bijzonder die in verpleeg- en verzorgingshuizen verblijven. Voor deze mensen is het niet vanzelfsprekend (meer) om naar een tandartspraktijk te gaan om hun mondhygiëne goed bij te houden. Deze mensen zijn afhankelijk van de mondzorg die ze binnen hun nieuwe huis krijgen aangeboden. Die mondzorg moet van hoge kwaliteit zijn en daarnaast moet – meer dan in de reguliere praktijk – goed gekeken worden naar de andere gezondheidsfactoren die meespelen om een goede mondhygiëne in stand te houden. Een goede mondhygiëne en een goed gebit zijn zo ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de algehele gezondheid van kwetsbare mensen, maar ook zodat mensen zich daar goed over voelen.

Ik vind het belangrijk om een goede band op te bouwen met mijn cliënten. Ook om te begrijpen waarom het soms niet goed gaat met de mondhygiëne. Daarnaast vind ik het fijn om samen met mijn collega’s van Vitadent en de andere betrokken zorgprofessionals te kijken hoe de best mogelijke mondzorg aan cliënten kan worden aangeboden. En als vervolgens de mondhygiëne beter wordt en soms zelfs daardoor de kwaliteit van leven, dat is waarvoor ik het doe!

Download pdf
Marisela van Groningen Marisela van Groningen Mondhygiënist

Celine de Roode Mondhygiënist

Opleiding

Havo, Natuur & Techniek, Interconfessionele Scholengemeenschap Westland - Behaald 2014
Mondzorgkunde, Hogeschool Utrecht - Behaald 2018

Werkervaring

Stagiaire Mondzorgkunde bij Jeugdtandzorg - Vanaf 2017t/m 2018
Stagiaire Mondzorgkunde bij Centrum Bijzondere Tandheelkunde - Vanaf 2016 t/m 2018
Stagiaire Mondzorgkunde bij een reguliere Tandartspraktijk - Vanaf 2016 t/m 2018
Huishoudelijke hulp bij een zorginstelling - Vanaf 2016 t/m 2019

In 2018 ben ik afgestudeerd als Mondhygiënist aan de Hogeschool Utrecht. Ik ben erg blij dat ik terecht ben gekomen bij Vitadent. Door mijn werkervaring met de zorgafhankelijke cliënt en mijn opleiding kan ik het goed combineren om deze kwetsbare doelgroep de zorg te geven die ze verdienen. Het werk is erg afwisselend, door het werken op verschillende instellingen blijft het uitdagend. De dankbaarheid en de glimlach die je terug krijgt geeft voldoening en maakt je dag goed. Vanaf September ga ik doorstuderen aan de VU in Amsterdam, met de master Health Sciences wil ik mijzelf blijven ontwikkelen en verder verdiepen in de gezondheidswetenschappen.

Download pdf
Celine de Roode Celine de Roode Mondhygiënist

Debbie Kos – Vis Mondhygiënist

Opleiding

Hogere Europese Beroepen Opleiding - Behaald 2001
Bestuurskunde en overheidsmanagement - Behaald 2002
Commerciële Economie - Behaald 2006
HBO Mondzorgkunde - Behaald 2018

Werkervaring

Stagiaire in ouderenzorg - Vanaf 2015 t/m 2017
Preventie-assistente en mondhygiëniste in verschillende reguliere tandartspraktijken - Vanaf 2014 t/m 2019
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2019 t/m heden

Download pdf
Debbie Kos – Vis Debbie Kos – Vis Mondhygiënist

Preventie-assistenten

Kholoud Eamarouchan Preventie-assistent / Mondhygiënist i.o.

Sinds 1 augustus 2016 ben ik werkzaam bij Vitadent Mondzorg. Affiniteit met ouderen heb ik altijd al wel gehad. Mijn scriptie heb ik gehouden over de mondgezondheid van ouderen. Dit onderzoek en vele resultaten van andere onderzoekers hebben mij laten stilstaan dat de mondgezondheid van ouderen sterk positief moet verbeteren in het kader van het algehele welzijn. Ik wil hier een steentje aan bijdragen. Het werken bij Vitadent Mondzorg is zeer flexibel. Je bent niet dagelijks werkzaam op één plek. En daarnaast ontmoet je vaak ouderen die een gesprekje niet voorbij laten gaan. De ouderen zien je op een gegeven moment ook graag terugkomen. Het werk wat ik doe bij Vitadent Mondzorg wordt door de ouderen zeer gewaardeerd. Ik raak niet uitgekeken en verveel mij totaal niet.

Download pdf
Kholoud Eamarouchan Kholoud Eamarouchan Preventie-assistent / Mondhygiënist i.o.

Raisa Asmus Preventie-assistent

Opleiding

Cursus Helpende Welzijn, ROC Twente - Behaald 2011
Cursus Tandartsassistente, NHA - Behaald 2015
Cursus Röntgen, Edin - Behaald 2015
Cursus Preventie-assistente, Dental Best Practise - Behaald 2018

Werkervaring

Tandartsassistente bij diverse reguliere tandartspraktijken - vanaf 2014 t/m 2016
Vitadent - vanaf 2016 t/m heden

Ik hou van mijn werk omdat het zeer afwisselend werk is om te doen. Ik vind het leuk om met ouderen te werken, ook het contact geniet ik van. Maar het uiteindelijke eindresultaat van de behandelingen vind ik zeer belonend. Het gaat erom de mond gezond te maken en ervoor te zorgen dat de patiënten tevreden zijn met een prachtige glimlach.

Download pdf
Raisa Asmus Raisa Asmus Preventie-assistent

Suzanne Bakker Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Tandartsassistente, NTI - Behaald 2015
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente/Allround tandartsassistenten diverse reguliere praktijken - vanaf 2012 t/m 2016
Vitadent Mondzorg - vanaf 2017 t/m heden

Vijf jaar lang werkte ik in een reguliere tandartspraktijk als all-round assistente. Na al die tijd aan de stoel was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik besloot voor een half jaar naar het buitenland te gaan en toen ik terug kwam wist ik het zeker. Ik wil graag in de tandheelkunde blijven maar dan totaal iets anders en dat is gelukt! Via een vacature op het internet ben ik bij Vitadent terechtgekomen. Ik had nog nooit van deze specialisatie binnen de tandheelkunde gehoord. Na een heel leuk gesprek kreeg ik toen de mogelijkheid om een dag mee te lopen met een tandarts en assistente. Ik heb een hele leuke, leerzame dag gehad en ik wist een ding zeker, deze baan is echt iets voor mij.

 

Inmiddels ben ik alweer een aantal maanden werkzaam bij Vitadent en heb nog steeds geen spijt gehad van mijn keuze! Deze doelgroep trekt mij enorm aan, omdat je heel veel dankbaarheid krijgt. Wat ik erg leuk vind aan het werken bij Vitadent is het zelfstandig werken met de tandarts en de speciale doelgroep, het is zeer afwisselend werk geen dag is hetzelfde! De cliënten vinden het vaak gezellig als je langs komt en dat geeft veel waardering voor je vak. Ook vind ik het fijn werken met collega’s, we zijn een hecht team.

Download pdf
Suzanne Bakker Suzanne Bakker Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Fleur Vielvoye Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Pedagogisch Hulpverlener aan het Albeda College - Behaald 2013
Tandartsassistente, NHA - Behaald 2017
Kort HBO programma Ouderenzorg, NTI - heden
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Vitadent Mondzorg - vanaf 2017 t/m heden

Sinds 2017 werk ik voor Vitadent Mondzorg. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds veel plezier in mijn werk bij Vitadent.
Ik heb in de periode dat ik hier nu werkzaam ben, veel dingen geleerd over de tandheelkunde, maar ook over de omgang met onze doelgroep.

Het werk bij Vitadent blijft iedere dag weer een uitdaging. Het werk is heel afwisselend en iedere dag brengt je weer een nieuwe ervaring.
Wat mijn werk zo mooi maakt is de waardering die je krijgt van de mensen bij wie je langs gaat. Soms is een tevreden glimlach al genoeg om mijn dag tot een succes te maken.
Het is fijn om te weten dat je met zoiets kleins, een mens zo gelukkig kan maken. Dat geeft mij een heel goed gevoel.

Ik ga nog steeds iedere dag met een goed gevoel naar huis. Met de gedachte dat ik iets voor iemand heb kunnen betekenen.

Download pdf
Fleur Vielvoye Fleur Vielvoye Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Miranda Frehling Paro Preventie-assistent

Opleiding

Preventie-assistente, Dental Best Practice - Behaald 2014
Subgingivale reininging bij een enkele pocket van 5 mm, Dental Best Practice - Behaald 2014
Supragingivale ultrasone gebitsreiniging, Edin - Behaald 2014
Paro Preventie-assistente - Behaald 2015

Werkervaring

Tandartsassistente/Preventie-assistente/ Paro Preventie-assistente bij een reguliere tandartspraktijk - vanaf 2014 t/m 2017
Vitadent - vanaf 2017 t/m heden

Sinds 2014 ben ik werkzaam in de tandheelkunde, in de jaren heb ik mij verder ontwikkeld en geschoold van preventie-assistent naar paro preventie-assistent. In de praktijk had ik het wel gezien en ik wilde wat anders. Ik kwam toen de vacature bij Vitadent tegen. Werken met ouderen sprak mij al meteen aan. Het is afwisselend, uitdagend en elke dag is anders, daarbij werk je veel zelfstandig wat ik fijn vind.

Bij Vitadent werken geeft mij veel voldoening. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Blij dat ik iets kan betekenen voor ouderen die niet meer zelf naar de tandarts kunnen gaan. Tijdens mijn behandelingen maak ik altijd graag een praatje, je hoort de leukste verhalen voorbijkomen en soms ook verdrietige verhalen. Een glimlach tevoorschijn zien komen bij cliënten, geeft mij een goed gevoel en des te meer energie. Mooi om te zien vind ik als cliënten je gaan herkennen, zwaaien en bedanken voor goede zorg en hulp.

Werken met ouderen maakt het vak nog leuker!!

Download pdf
Miranda Frehling Miranda Frehling Paro Preventie-assistent

Ruby Stevens Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

VMBO, Wellant college - Behaald 2005
Tandartsassistente - Behaald 2018
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk - vanaf 2008 t/m 2017
Vitadent Mondzorg - vanaf 2017 t/m heden

Ik ben al ruim 9 jaar werkzaam als tandartsassistente, maar werkte altijd in een reguliere tandartspraktijk. Ik ben daar destijds terechtgekomen doordat ik een vacature in de krant had zien staan. Na 9 jaar hetzelfde werk gedaan te hebben vond ik het tijd voor verandering.
Ik zag een vacature op de site van Vitadent voorbijkomen. ‘Werken met kwetsbare ouderen’, dat leek me wel wat. Ik solliciteerde en werd uitgenodigd voor een gesprek. Eigenlijk nog steeds niet goed wetende wat ik me erbij moest voorstellen, totdat ik een dagje meeliep, een onderdeel van de standaard aanname procedures binnen Vitadent. Na een dag wist ik het gelijk, hier wil ik werken!
Wat is het ontzettend leuk om met deze mensen te werken, ze zijn zo dankbaar en ik vind dat deze mensen de beste zorg verdienen. Dus voor mij all-in-one!

Download pdf
Ruby Stevens Ruby Stevens Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Anita Ramlal Preventie-assistent

Opleiding

VMBO aan Nieuw Rotterdam - Behaald 1996
MEAO aan het Maasstad College - Behaald 2000
Implantaat voorbereiding, M3 - Behaald 2003
Praktijk Manager, MKB - Behaald 2005
Preventie-assistent, Edin - Behaald 2008
Anaesthesie, Edin - Behaald 2008
Hygiëne Cursus WIP-richtlijnen, Edin - Behaald 2014

Werkervaring

Reguliere tandartspraktijken - vanaf 2000 t/m 2017
Vitadent - vanaf 2017 t/m heden

Na ruim 17 jaar werkzaam te zijn in de tandheelkunde, dacht ik alles al te hebben gezien, algemene tandheelkunde, orthodontie, implantologie (bot-transplantatie) en gecompliceerde extracties.
Mondzorg voor ouderen had ik nooit van dichtbij meegemaakt. Na een dag meegelopen te hebben, had ik mijn keuze al heel snel gemaakt. Dit is wat ik wil, speciale aandacht voor ouderen waarbij mijn eigen expertise in de tandheelkunde en mijn mensenkennis goed van pas komt.
Op een buitengewone manier mondzorg verlenen aan hen die beperkt zijn in hun vermogen zich te verwoorden en hun klachten/kwaaltjes kenbaar te maken. Bijvoorbeeld bij diegene die dementerende zijn en geen realiteitsbesef meer hebben toch weten te achterhalen wat de pijn oorzaak is.
Een dankbare baan, waarbij ik iedere werkdag met respect afsluit en met een goed gevoel naar huis ga.

Download pdf
Anita Ramlal Anita Ramlal Preventie-assistent

Chantal van den Broek Preventie-assistent

Opleiding

Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk - Vanaf 1996 t/m 2004
Tandartsassistente kliniek voor parodontologie en implantologie- Vanaf 2004 t/m 2017
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2018 t/m heden

Ruim 22 jaar jaar ben ik werkzaam in de tandheelkunde. De kennis die ik heb opgedaan wil ik graag gebruiken om de mondgezondheid van de kwetsbare ouderen te verbeteren. Het sprak mij erg aan om op locatie te gaan werken en Vitadent biedt meer ruimte en tijd voor cliënten en dat is erg fijn.

Download pdf
Chantal van den Broek Chantal van den Broek Preventie-assistent

Naomi Middelijn Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Vitadent Mondzorg - 2018 t/m heden

Ik ben in 2015 als gediplomeerd tandarts assistente begonnen. Ik heb hiervoor ook stage ervaring opgedaan in reguliere praktijken.
Ik wilde meer uit mijn werk halen, en helaas ging dat niet bij mijn oude werkgever. Toen ik de vacature voor tandarts/preventie assistente bij Vitadent voorbij zag komen, was ik erg nieuwsgierig wat het werk in de ouderen zorg nou precies inhoud.
Nadat ik een dagje met de tandarts en assistente had meegelopen, was ik gelijk verkocht.
De mensen zijn zo dankbaar voor de zorg die je hun levert. Geen één dag is hetzelfde. Je komt op verschillende plekken waar je ook weer met verschillende mensen te maken hebt, wat ik zelf erg prettig vind. Ik haal veel voldoening uit dit vak, vooral met deze doelgroep.

Download pdf
Naomi Middelijn Naomi Middelijn Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Angela Klevering Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Tandartsassistente, NHA – behaald 2018
Slijpcursus, HU Friedy – behaald 2014
Röntgen, Edin – behaald 2013
Preventie-assistent, DBP - behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente bij reguliere tandartspraktijken – vanaf 2012 t/m 2016
Kaakchirurgie assistente bij een reguliere tandartspraktijk – vanaf 2016 t/m 2018
Vitadent Mondzorg – vanaf 2018 t/m heden

Ik ben heel blij om bij Vitadent werkzaam te zijn. Elke keer kom ik op verschillende zorginstellingen. Je ziet zoveel verschillende mensen met hun eigen verhaal. Je helpt en ondersteund de mensen om de mond zo schoon mogelijk te houden. Fantastisch! hoe blij ze kunnen zijn als je ze geholpen hebt met de mondverzorging. Tegelijkertijd ben je er voor ze door er al gewoon te zijn. Een praatje met ze maken, een luisterend oor te zijn en soms met een grapje en een grolletje op zijn tijd. Samen arm om arm door de gang lopen om naar hun eigen kamer te gaan voor de behandeling, daar kan ik zo van genieten! Liefde uitstralen naar de mensen betekend veel voor mij. Zo kan je echt wat voor de mensen betekenen, ook in de zielige en moeilijke omstandigheden. Je krijgt er zoveel moois voor terug. Vaak krijg je een glimlach of een strijk langs je wangen. Uit dit werk haal ik enorm veel voldoening. Elke dag is weer een andere dag. Een nieuwe dag, met nieuwe uitdagingen, maken weer nieuwe herinneringen!

Download pdf
Angela Klevering Angela Klevering Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Mahshid Asadi Preventie-assistent / Mondhygiënist i.o.

Sinds 2014 ben ik in diverse leuke praktijken werkzaam geweest als tandartsassistent. In 2019 ben ik met veel plezier begonnen bij Vitadent Mondzorg. Ik vind de sector kwetsbare cliëntengroepen heel interessant en weet dat de zorg voor hen belangrijk is. Het geeft mij een goed gevoel dat ik ze kan helpen met hun mondgezondheid en ze mag begeleiden in het ondersteunen van hun mondgezondheid.

Download pdf
Mahshid Asadi Mahshid Asadi Preventie-assistent / Mondhygiënist i.o.

Mosjgan Osmanie Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Tandartsassistente, ROC in Zeeland – Behaald 2008
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente bij reguliere tandartspraktijken – van 2013 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - vanaf 2018 t/m heden

Eind 2012 ben ik bij mijn eigen tandarts aan het werk gegaan voor 2 dagen in de week. Ik was nog in die tijd bezig met het afstuderen van een andere studie. In januari 2013 ben ik begonnen als tandartsassistente in 2 verschillende tandartspraktijken. Na er meer dan 5 jaar gewerkt te hebben, ben ik in september 2018 begonnen bij Vitadent. Het werken in een reguliere tandartspraktijk werd mij te eentonig. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging! Het werken met deze doelgroep is mooi, je verleent echt hulp aan deze groep mensen. Ik haal veel voldoening uit het werk, de vrijheid en de afwisseling.

Download pdf
Mosjgan Osmanie Mosjgan Osmanie Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Mirjam Waltz Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Opleiding tandartsassistente - Behaald 2009
Preventie-assisent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente in een reguliere tandartspraktijk- vanaf 2009 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - vanaf 2018 t/m heden

Ik ben in 2010 begonnen als tandartsassistente bij een kliniek voor parodontologie en implantologie, waarvoor ik intern ben opgeleid. Chirurgie was aan de orde van de dag. De mogelijkheid om voor tandheelkunde opgeleid te worden, was voor mij een schot in de roos. Tandartsassistente is een veelzijdig, sociaal en uiteraard interessant beroep en is een passie van mij geworden. Het leukste van het beroep vind ik de omgang met de patiënten. Zeker het op hun gemak stellen van angstige patiënten. Nadat ik over Vitadent hoorde, wist ik dat dit mijn roeping was. Het zorgen voor kwetsbare oudere mensen en de zorg bieden die zij nodig hebben. Maar ook vooral een luisterend oor zijn, de aandacht geven die zij nodig hebben en er even een gezellig momentje van maken.

Download pdf
Mirjam Waltz Mirjam Waltz Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Barbara van Gelderen Preventie-assistent

Opleiding

Preventieassistente - Behaald in 2010
Supragingivale ultrasone gebitsreiniging- Behaald in 2008

Werkervaring

Preventieassistent - Reguliere praktijk van 2010 t/m 2017
Tandartsassistente - Reguliere praktijk van 2000 t/m 2010

In 1998 ben ik, per toeval, want ik wist helemaal niet wat ik wilde worden “later als ik groot zou zijn” in de tandheelkunde als tandartsassistent terecht gekomen. Vanaf dag 1 was het duidelijk, hier lag mijn hart! Na vele jaren met liefde gewerkt te hebben, besloot ik om mijn andere droom te volgen en ben ik gaan werken op een psychogeriatrische afdeling binnen een zorgcentrum. Daar merkte ik dat de mondgezondheid van ouderen positief sterk veranderd kan worden. En waarom niet het mooiste uit 2 werelden combineren om zo mijn steentje bij te dragen!

Download pdf
Barbara van Gelderen Barbara van Gelderen Preventie-assistent

Monique Lavin Preventie-assistent

Opleiding

Preventie assistente, Dental Best Practice - Behaald 2016
Tandarts assistente, NHA - Behaald 2013
Lokale anesthesie, ACTA - Behaald 2016
Praktijkassistente in de Orthodontiepraktijk, Edin - Behaald 2016
Intra-Orale Röntgenopnamen en Panoramaopnamen, Dental Best Practice - Behaald 2017

Werkervaring

Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2010 t/m 2013
Preventie- Kinderpreventie- Ortho- MRA- assistente bij een reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2014 t/m 2019
Vitadent - Vanaf 2019 t/m heden

Download pdf
Monique Lavin Monique Lavin Preventie-assistent

Mirjam Voorwinden Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Vitadent Mondzorg - 2019 t/m heden

Ik werk alles bij elkaar inmiddels ruim 25 jaar als tandartsassistente, assistente plus en preventie assistente en heb gewerkt in een drietal reguliere tandartspraktijken.

Al wat langer was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik kwam bij toeval (via internet) terecht op de site van Vitadent. Het sprak mij meteen aan, dit was wat ik zocht!

Na een prettig kennismakingsgesprek en een dag meelopen wist ik het, dit is het helemaal.
Ik kan mijn liefde voor mijn vak hierin kwijt maar bovenal kan ik iets betekenen voor deze kwetsbare mensen met elk hun bijzondere verhaal.
Dankbaar om een deel van de zorg te mogen leveren en hen op deze wijze te ondersteunen. Een goede mondhygiëne en/of een goede functionele prothese, draagt bij aan een betere gezondheid en welbevinden. Het lijkt mij een prachtige en dankbare baan.

Download pdf
Mirjam Voorwinden Mirjam Voorwinden Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Melanie Spruyt Preventie-assistent

Opleiding

Praktijkassistente in de orthodontie, ACTA - Behaald 2003
Praktijkassistente in de orthodontie B, Dentalhelp - Behaald 2004
Tandartassistente, LOI - Behaald 2005
Preventieassistente, ACTA Behaald 2006
Assisteren bij implantaatbehandelingen, Nobel Biocare - Behaald 2006
Lokale verdoving, Edin - Behaald 2019
Hechten, Kliniek voor parodontologie Amsterdam - 2019

Werkervaring

Preventie/tandarts assistente bij een reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2010 t/m 2019
Preventie- assistente Vitadent - Vanaf 2019 t/m heden

Download pdf
Melanie Spruyt Melanie Spruyt Preventie-assistent

Angelique de Graaff Preventie-assistent

Opleiding

Meer voor de assisterende deel 1 en 2 bij Edin - Behaald 2013.
Cursus implantologieassistente
Het geven van lokale anesthesie binnen de tandheelkundige praktijk

Werkervaring

Preventie- assistente bij verschillende reguliere tandartspraktijken - Vanaf 2013 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2019 t/m heden

Download pdf
Angelique de Graaff Angelique de Graaff Preventie-assistent

Tannaz Barghi Preventie-assistent

Opleiding

Tandartsassistent - Behaald 2002
Preventieassistent - Behaald 2018
Lokale verdoving cursus - Behaald 2006
Röntgen cursus - Behaald 2016
Four handed cursus - Behaald 2017
Slijpen van de instrumenten - Behaald 2017

Werkervaring

Preventie- assistente bij verschillende reguliere tandartspraktijken - Vanaf 2006 t/m 2019
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2019 t/m heden

Sinds 2006 werk ik als tandartsassistente en preventie-assistente in de reguliere tandartspraktijken. Via een goede vriendin, die werkzaam is als mondhygiëniste bij Vitadent Mondzorg, heb ik kennis gemaakt met deze mooie organisatie. Nadat ik een dag heb meegelopen wist ik het meteen: dit is wat ik wil gaan doen! Ik vond met name het contact en de waardering die je van de cliënten krijgt erg leuk en fijn. De ouderen zijn bijzondere mensen, ieder met zijn eigen bijzondere geschiedenis.Zij verdienen de beste zorg en daar wil ik graag een steentje aan bijdragen.

Download pdf
Tannaz Barghi Tannaz Barghi Preventie-assistent

Rejane Stolk Preventie-assistentatrische specialisatie

Ik heb ruim 15 jaar ervaring als mondzorgprofessional en heb gedurende mijn loopbaan mogen ervaren dat het helpen van patiënten, met name in een meer kwetsbare groep, enorme voldoening kan geven. Het 1-op-1 contact en het geven van de juiste aandacht geven mij veel energie. Ik kan mij dan ook helemaal vinden in de missie en visie van Vitadent Mondzorg waarin al deze elementen terugkomen en wij als team kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van de mondzorg bereikbaar maken voor mensen daar niet vanzelfsprekend toegang tot hebben. Dit maakt mijn werk extra bijzonder, vooral omdat ik met mijn professionele bijdrage een verschil kan maken in de mondgezondheid en daarmee de kwaliteit van leven van deze groep.

Download pdf
Rejane Stolk Rejane Stolk Preventie-assistentatrische specialisatie

Assistenten

Lydia Bakker Tandartsassistent

Opleiding

Locale anesthesie mondzorg - Behaald 2011
Tandartsassistente basis herhaling - Behaald 2017
Cursus Preventie-assistente bij Edin Dental Academy - Behaald 2018

Werkervaring

Kraamverzorgende - vanaf 2003 t/m 2006
Assistente implantologie, orthodontie, kaakchirurgie bij diverse reguliere tandartspraktijken - vanaf 2006 t/tm 2014
Vitadent - vanaf 2014 t/m heden

Vanaf 2006 ben ik al werkzaam in de mondzorg inclusief orthodontie, implantologie en kaakchirurgie, in de geriatrische mondzorg werk ik vanaf 2014. Wat ik erg leuk vind aan het werken bij Vitadent is het zelfstandig werken met tandarts en de speciale doelgroep. Het is zeer afwisselend werk. Bovendien zijn er geen vaste tijden in de agenda zoals in een praktijk, geen strak schema, alle tijd dus voor de mondzorg. Je kunt echt aandacht geven en helpen waar mogelijk. We helpen dus met de verbetering van de gezondheid; een betere mondhygiëne, een goede functie van gebit/prothese draagt bij aan een betere gezondheid. Deze mensen vergeten, maar gelukkig vergeten wij deze mensen niet.

Download pdf
Lydia Bakker Lydia Bakker Tandartsassistent

Keltoum Boukaanoun Tandartsassistent

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2012

Werkervaring

Tandartsassistente in verschillende reguliere praktijken - Vanaf 2012 t/m 2019
Tandartsassistente Vitadent - Vanaf 2019 t/m heden

Download pdf
Keltoum Boukaanoun Keltoum Boukaanoun Tandartsassistent

Daniëlle Pellikaan Tandartsassistent

Vanaf 2012 ben ik werkzaam geweest in reguliere tandartspraktijken. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Altijd een luisterend oor voor jong en oud. Iedereen zich op zijn gemak laten voelen. Zorgen dat iedereen met een glimlach naar huis gaat. Nu heb ik de kans gekregen van Vitadent om samen met de tandarts naar de hulpbehoevende ouder te gaan in hun eigen omgeving. Dat is toch fantastisch . Ik ga ervoor om er te zijn voor de ouderen, te luisteren, te dienen en hoe mooi zal het zijn om weg te gaan een (glim)lach op het gezicht van een oudere te zien.

Download pdf
Daniëlle Pellikaan Daniëlle Pellikaan Tandartsassistent

Céline Dechering Tandartsassistent

Opleiding

Opleiding tandartsassistent - Behaald 2020

Werkervaring

In Juli 2020 ben ik afgestudeerd als tandartsassistente aan het DaVinci college in Dordrecht. Mijn interesse voor de mondzorg voor de kwetsbare doelgroepen is gekomen door mijn tweede stage waar ik heb mogen meelopen in een zorginstelling, sinds dat moment wist ik wat ik wilde en dat is werken in de ambulante mondzorg. Deze functie vind ik erg interessant omdat je echt iets voor de mensen kan betekenen en je er een erg voldaan gevoel aan over zal houden!

Download pdf
Céline Dechering Céline Dechering Tandartsassistent

Wandana Somai Tandartsassistent

Op aanrader van mijn tante, die ook werkzaam is bij Vitadent, ben ik hier terecht gekomen. Ze spreekt altijd vol enthousiasme over haar werk, dusdanig dat het mij ook nieuwsgierig heeft gemaakt. Ik ben gaan solliciteren om te kijken waar ze het over had en of het bij mij ook hetzelfde gevoel gaf. En inderdaad na een dag meegelopen te hebben was ik ook meteen verkocht! Wat een mooi vak is dit! Met ouderen werken die echt zitten te wachten op je komst, ze wachten niet alleen voor de behandeling of controle maar echt op jou! Zodat ze weer een praatje met je kunnen maken. De tijd die er wordt genomen om deze speciale groep cliënten te behandelen, is in een woord geweldig. Een werkdag afsluiten met een goed gevoel en dat je toch iets hebt betekend voor de ouderen die een klein beetje extra aandacht nodig hebben.

Download pdf
Wandana Somai Wandana Somai Tandartsassistent

Prothetici

Frits Kroot Protheticus

Opleiding

Vakbekwaamheid Tandtechniek - Behaald 1989
Bedrijfsbeheer Tandtechnisch Laboratoriumbedrijf - Behaald 1989
Opleiding Klinisch Prothese Technicus - Behaald 2001

Werkervaring

Eigen Laboratorium - vanaf 1991 tot heden
Vitadent - vanaf 2017 tot heden

Ik ben nu ruim twee jaar werkzaam met de groep van kwetsbare ouderen en had niet verwacht het zo leuk te vinden.
De belangrijkste les die ik geleerd heb is : input is output.
Tijd investeren in contact , is tijd winnen voor een succesvolle behandeling en heel veel geduld.
Het allerleukste in mijn werk is de diversiteit van cliënten en instellingen.
Ook de intensieve samenwerking met tandarts en assistenten vind ik een waardevolle investering.
Ik werkte in het verleden met veel plezier in diverse praktijken, maar je zat wel altijd binnen vier muren.
Ik wil dit dan ook nog graag een tijd blijven doen.

Download pdf
Frits Kroot Frits Kroot Protheticus

Stefan Kalmeijer Protheticus

Opleiding

Tandtechniek aan het Instituut Vakopleiding Tandtechniek in Utrecht - Behaald 2008
Specialisatie volledige gebitsprothese aan de Dutch HealthTec Academy - Behaald 2014
Klinisch Prothese Technici aan het Radboud UMC - Behaald 2014
Tandprotheticus aan de Hogeschool Utrecht - Behaald 2018

Werkervaring

Tandtechnisch laboratorium - van 2003 t/m 2016
Vitadent - vanaf 2016 t/m heden

Na 2.5 jaar werkzaam te zijn bij Vitadent ga ik nog steeds iedere dag met veel plezier naar mijn werk. Iedere dag is weer
een uitdaging en dit motiveert mij enorm. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd als tandprotheticus en met deze kennis wil ik iedere dag weer opnieuw klaar staan om iemand te helpen die problemen heeft met zijn/haar gebitprothese.

Download pdf
Stefan Kalmeijer Stefan Kalmeijer Protheticus

Donald Bouwmeester Protheticus

Opleiding

Tandtechnicus Instituut Vakopleiding Tandtechniek - Behaald 1984
Tandprotheticus Stichting Nederlands Tandprothetisch Instituut - Behaald 1998

Werkervaring

Tandtechnicus - Vanaf 1979 t/m 2017
Tandprotheticus - Vanaf 2006 t/m 2011

Download pdf
Donald Bouwmeester Donald Bouwmeester Protheticus

Asad Azadi Protethicus

Download pdf
Asad Azadi Asad Azadi Protethicus

Peter van der Zwet Protheticus

Werkervaring

Tandtechnisch laboratorium – 1991 t/m 2014
Tandheelkundig Centrum – 2015 t/m 2019
Vitadent Mondzorg – 2019 t/m heden

Ik ben begonnen bij Vitadent Mondzorg als KPT-er. En vindt het ontzettend uitdagend en belonend om in de ouderenzorg te werken. Aandacht is er voor vele facetten van de zorg. Maar de mond wordt vaak vergeten of niet naar gekeken. Terwijl dit ook een belangrijk punt van aandacht is. Het geeft mij veel voldoening om bij deze groep weer wat moois te maken.

Download pdf
Peter van der Zwet Peter van der Zwet Protheticus

Renato Babic Protheticus

Download pdf
Renato Babic Renato Babic Protheticus

Sterilistatie

Ingeborg Kunst Coördinator Sterilisatie

Na 19 jaar gewerkt te hebben bij een bedrijf dat medische hulpmiddelen steriliseerde, heb ik de overstap gemaakt naar Vitadent.
Ik kreeg daar de uitdagende functie aangeboden van klinisch coördinator, een uitdaging die ik met beide handen heb aangenomen.
Ik ben verantwoordelijk voor de centrale sterilisatieafdeling en alles wat daar mee samenhangt. Een functie waar ik mijn gedrevenheid en passie voor kwaliteit helemaal in kwijt kan.
Het controleren, steriliseren en het onderhouden van apparatuur en instrumentarium vergt een grote mate van precisie en verantwoordelijkheid, onze cliënten mogen kwaliteit verwachten en daar staat Vitadent voor.
Ik heb mijn plek gevonden, mede omdat mijn collega´s diezelfde passie hebben en we samen een prachtig product neerzetten, waar wij allemaal trots op mogen zijn.

Download pdf
Ingeborg Kunst Ingeborg Kunst Coördinator Sterilisatie

Dewi Storm Medewerker Sterilisatie

In 2016 ben ik begonnen aan het BBL met studie tot tandartsassistente. Dit houdt in: werken en leren tegelijkertijd.
Omdat kwaliteit en Hygiëne mij steeds meer ging interesseren heb ik gesolliciteerd bij Vitadent op de functie medewerker sterilisatie.
Ik heb mijn plek gevonden en ben trots dat ik deel mag uitmaken van het team bij Vitadent.

Download pdf
Dewi Storm Dewi Storm Medewerker Sterilisatie

Methap Gungor Medewerker Sterilisatie

Download pdf
Methap Gungor Methap Gungor Medewerker Sterilisatie

Technische Dienst

Niels Bolman Technische Dienst

Download pdf
Niels Bolman Niels Bolman Technische Dienst

Rian van Delsen Technische Dienst

Download pdf
Rian van Delsen Rian van Delsen Technische Dienst

Paul Kipp Technische Dienst

Opleiding

M.U.L.O technische school - Behaald
Cursus Beveiliging - Behaald

Werkervaring

Vrachtwagen chauffeur
Touringcar chauffeur binnenland en buitenland
Beveiliging diverse ziekenhuizen

Sinds 11 jaar ben ik met pensioen en heb toch wel veel tijd over.

Via mijn dochter, die al werkzaam is bij Vitadent Mondzorg, hoorde ik van de vacature binnen de Technische Dienst. Bijna mijn hele leven heb ik achter het stuur doorgebracht en in de zorg bij de receptie. Deze functie is mij op het lijf geschreven. Het is fijn om iets te kunnen betekenen voor onze ouderen.

Download pdf
Paul Kipp Paul Kipp Technische Dienst

Algemeen

Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

BIG: 19024340902

Geen andere cliënten hebben zoveel problemen in de mond als onze ouderen in de thuiszorg en verpleeghuizen. Bij de jongere generatie zijn door optimale preventieve behandelingen prima resultaten en prachtige gezonde gebitten te zien. De naoorlogse generatie heeft deze preventie en moderne tandheelkunde moeten missen. Hierdoor zijn vele ouderen geheel of gedeeltelijk hun tanden en kiezen kwijt geraakt. Door nieuwe ontwikkelingen als de implantologie zien wij op dit moment toenemende aantallen ouderen met uitgebreide rehabilitaties. Echter ontstaan ook hierdoor weer forse problemen in de thuiszorg en verpleeghuizen aangezien zowel thuis als in de mondzorgpraktijk het noodzakelijke onderhoud van deze constructies veelal geheel ontbreekt.

De grote problemen in de mond ontstaan doordat de ouderen in verpleeghuizen en vooral thuiszorg geen mondzorg meer krijgen.

Sinds 2000 behandel ik verpleeghuiscliënten. De beschreven problematiek wordt pijnlijk ervaren als je de vaak schrijnende gebitssituaties ziet bij intake van cliënten in het verpleeghuis. De monden van de generatie welke de basis heeft gelegd voor prachtige mondzorg-preventie programma’s en gezonde gebitten voor de daarop volgende generaties lijken vergeten te worden.

Onze organisatie Vitadent richt zich op gespecialiseerde mondzorg voor deze ouderen. Vanuit Vitadent zijn wij dagelijks met een groep enthousiaste collega’s in de verpleeghuizen en thuiszorg actief. Zowel curatief als preventief worden efficiënte stappen gemaakt en staat nu de patiënten uitstekende mondzorg ter beschikking waar eerst geen mondzorg voor deze kwetsbare groep aanwezig was. Dit alles heeft mij tevens gemotiveerd de nieuwe master tandarts geriatrie te volgen en actief mee te doen aan onderzoek vanuit het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Met dit onderzoek “De mond niet vergeten” tonen wij niet alleen de ernstige problematiek aan maar werken ook direct aan oplossingen en aanbevelingen voor optimale mondzorg in de thuiszorg op nationaal niveau. Met Vitadent werken wij hard om zowel de patiënten als de monden nooit meer te vergeten.

Download pdf
Wim van der Torre Wim van der Torre Algemeen Directeur/Geriatrisch Tandarts

Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Met een moeder opgeleid als verpleegster en daarna als ondernemer samen met mijn vader in horeca, ontwikkel je een behoefte tot ondernemen en een gevoel voor servicegerichtheid. Na een korte carrière in de luchtvaart heeft ertoe bijgedragen om juist tot die sector aangetrokken te worden waarin stappen gemaakt zouden moeten worden op het gebied van servicegerichtheid. Het heeft mij gebracht tot een beleidsfunctie binnen een verpleeghuisorganisatie waar ik, gezeteld in het MT en uiteindelijk als leidinggevende van een afdeling psychogeriatrie, van nabij heb mogen meemaken hoe een dergelijke organisatie reilt en zeilt. Vooral de beperkingen in het kader van budget en menskracht hebben bij mij tot een passend respect geleid hoe het management, maar in het bijzonder de mensen op de werkvloer, ondanks dit, toch streven naar een zo optimaal mogelijke invulling van zorg aan aandacht voor de cliënt.

Als tweede stap in mijn kennismaking met de zorg heb ik deel uit mogen maken van een bloeiende organisatie binnen de mondzorg waarin de balans tussen zorg en mogelijkheden beter aansloot bij mijn profiel. Het organiseren van mondzorg stond centraal met daarin vooral  toegankelijkheid voor patiënt, de transformatie van patiënt naar cliënt en het onderscheiden en erkennen van klantgroepen binnen de zorg. Voor het goed inrichten en uitvoeren van zorg is het namelijk essentieel een goede samenwerking te hebben met zorgverlener, zorgverzekeraar en cliënt.

Sinds 2010 ben ik op het pad van ondernemerschap terechtgekomen met verschillende adviesklussen op tal van vlakken binnen de zorg. Na een paar jaar kwamen mijn ervaringen binnen de verpleeghuiszorg en mondzorg bijeen wat mij en mijn compagnon (Wim van der Torre sinds 2004 verpleeghuistandarts) heeft gedreven tot een actieve benadering van de ouderenzorg. Door aandacht vanuit overheidswegen is dit in een aanzienlijke stroomversnelling gekomen hetgeen heeft geleid tot het ontstaan van Vitadent.

Als algemeen directeur van Vitadent ben ik in het bijzonder trots op alles wat wij hebben kunnen bijdragen aan het welzijn van de cliënt binnen de verpleeghuiszorg. Ten tweede ervaar ik onderdeel te zijn van een geweldig energiek team als een voorrecht waarmee ik met genoegen uitkijk naar de kwalitatieve verdieping en ontwikkeling van het vak mondzorg voor ouderen en  onze schaalvergroting in nauwe samenwerking met zorginstellingen en zorgkantoren.

Download pdf
Rudolf Hogendoorn Rudolf Hogendoorn Algemeen Directeur

Ellen van de Bergh COO

Opleiding

Bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam - Behaald 1992
Registercontroller, Vrije Universiteit Amsterdam - Behaald 1995

Werkervaring

Regiodirecteur Middin - Vanaf 2015 t/m 2019
Regiodirecteur Laurens - Vanaf 2013 t/m 2015
Locatiemanager AESOPUS Laurens - Vanaf 2009 t/m 2015
Clustermanager Laurens - Vanaf 2006 t/m 2009

Download pdf
Ellen van de Bergh Ellen van de Bergh COO

Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

70-plussers barsten vaak van energie!
Eigenlijk kan ik denk ik niet zonder werken en ik vraag mij de laatste tijd wel eens af of ik ooit wel helemaal wil stoppen!
Tandarts worden wilde ik al vanaf de 3de klas van de middelbare school.
Ik heb wel lang over mijn studie gedaan, maar daardoor, overigens tot verdriet van mijn vader, wel erg veel sociale vaardigheden opgedaan! Ook heb ik veel aan sport gedaan, heb 6 jaar in een eerste elftal hockey gespeeld en lang op niveau getennist.
Ik heb 14 jaar een eigen praktijk gehad, alvorens ik ben ingegaan op een verzoek om te solliciteren naar de functie van adviserend tandarts bij een toenmalig ziekenfonds. Dat ik vervolgens van 1 januari 1987 t/m 9 december 2005 manager ben geweest van de afdeling tandheelkunde bij zorgverzekeraar VGZ had ik tevoren niet ingecalculeerd.
In deze laatste job heb ik veel gezien, veel meegemaakt en heb ik inmiddels voldoende ervaring hoe het eraan toegaat bij een dergelijke organisatie. Kortweg, “ik weet hoe de hazen lopen”!

Het werken bij Vitadent vind ik heel bijzonder;
Vitadent begeeft zich op een (zorg)pad, dat (nog) redelijk onbegaanbaar was tot voor kort.
Het is meer dan prettig ondersteuning te mogen bieden aan mensen op leeftijd en om hen een stuk extra kwaliteit van leven te mogen geven door te zorgdragen voor een redelijke mondgezondheid.
Ik ken de directie vanuit een recent verleden, heb altijd prettig met hen samengewerkt en breng mijn kennis van de (zorg)markt graag in bij overlegsituaties.

Download pdf
Dolf Hehenkamp Dolf Hehenkamp Klinisch adviseur

Jessica Prosman Relatiemanager Klinisch

Vanaf het begin heb ik mogen bijdragen aan de opbouw en ontwikkeling van Vitadent. Met een team van gepassioneerde collega’s bieden wij dienstverlening die de kwaliteit van leven van de zorgafhankelijke cliënt aanzienlijk verbetert. Het werk dat wij als team verrichten maakt het verschil, elke dag weer.

In 2015 startte ik als preventieassistente in het eerste behandelteam van Vitadent. Eind 2015 groeide ik door naar de functie operationeel manager, deze functie heb ik tot maart 2018 met veel passie en plezier vervuld. Na mijn zwangerschap ben ik aan de slag gegaan als relatiemanager klinisch. Het relatiemanagement was altijd al een onderdeel van mijn werkzaamheden als operationeel manager en na geboorte van mijn zoon heb ik mij hier volledig op toegespitst. Ik vind het belangrijk dat de instellingen en cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening en onze medewerkers.
In mijn functie als relatiemanager onderhoud ik o.a. het contact met onze relaties en begeleid ik onze relaties bij het implementeren van mondzorg en uitzetten van beleid. Met veel tandheelkundige ervaring en ruime kennis van onze diensten kan ik onze relaties optimaal ondersteunen en adviseren.

Download pdf
Jessica Prosman Jessica Prosman Relatiemanager Klinisch

Rianne in ’t Hout Kwaliteitsmanager

Opleiding

Opleiding tandartsassistente, Alfa College te Hoogeveen – Behaald 2004
International Business & Management, Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin – Behaald 2013
European Studies, Hogeschool Leeuwarden – Behaald 2014
Opleiding Lean practitioner/ professional, Lean Management Instituut – Behaald 2016

Werkervaring

Tandartsassistente reguliere tandartspraktijk – vanaf 2004 t/m 2007
Preventie-assistente reguliere tandartspraktijk – vanaf 2008 t/m 2010
Quality Assurance medewerker – vanaf 2014 t/m 2017
Vitadent – vanaf 2017 t/m heden

Sinds 2004 ben ik werkzaam in de tandheelkunde en sinds 2017 werk ik bij Vitadent.
Van jongs af aan wilde ik al graag werken in de tandheelkunde. Na de opleiding tot tandartsassistente ben ik in 2004 begonnen bij een algemene tandartspraktijk in Groningen. Intern werd ik opgeleid tot preventieassistente en ik volgde diverse cursussen om mijn kennis binnen de tandheelkunde verder uit te breiden.

Met veel plezier heb ik gewerkt als preventie- en tandartsassistente, maar ik wilde graag mijn kennis verder uitbreiden. En niet alleen op het gebied van de tandheelkunde.
In 2010 ben ik gestart met de opleiding European Studies. Na het afronden van deze studie ben ik gaan werken bij een technische organisatie in rol van Quality Assurance medewerker. Binnen deze functie werkte ik aan het continue verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem en begeleidde ik uiteenlopende verbeterprojecten.

Toch wilde ik ook graag mijn kennis in de mondzorg weer inzetten. Daarom ben ik nu ontzettend blij dat ik bij Vitadent mijn opgedane kennis en ervaring kan combineren in de rol van kwaliteitsmanager. Met trots en bewondering kijk ik naar onze ambulante medewerkers en hoe zij met veel passie met deze doelgroep werken. Het Vitadent team is ontzettend gedreven en ik ben dan ook erg blij dat ik hier een onderdeel van kan zijn.

Download pdf
Rianne in ’t Hout Rianne in ’t Hout Kwaliteitsmanager

Cassandra Broeksmit Brandmanager

Opleiding

Grafisch Lyceum Rotterdam - Behaald 2001
Effectief Evenementen Organiseren - Behaald 2006
Nima A - Behaald 2006

Werkervaring

Traffic Manager, B&M Design BV - 2000 t/m 2005
Traffic Manager, B&M Mediagroep BV - 2001 t/m 2005
Traffic Manager, TU Delft - 2005 t/m 2008
Productie Manager, Euro RSCG Bikker - 2008 t/m 2010
Marketing & Communicatie, Mondzorg Kanaalweg - 2015 t/m 2017
Marketing & Communicatie, Carnisse Mondzorg - 2015 t/m 2018
Marketing & Communicatie, Vitadent Mondzorg - 2015 t/m 2018
Manager Academy, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m 2019
Brandmanager, Vitadent Mondzorg - 2018 t/m heden

In 2015 ben ik begonnen met het werken voor Vitadent Mondzorg. Ik heb het geluk gehad om de hele groei en opbouw van dit prachtige bedrijf mee te mogen maken en er zelfs aan mee te werken.
Van origine kom ik niet uit de tandheelkunde, maar in mijn vorige banen leerde ik verder te kijken, anders te zijn, naar creatieve oplossingen te zoeken en open te staan voor alles. De eerste keer dat ik iets te zien kreeg over het thema ouderenmondzorg schrok ik… Was dit serieus waar? Hebben zo veel mensen eigenlijk hulp nodig? Is dit niet altijd goed geregeld? Wat voor mij de normaalste zaak van de wereld leek, bleek niet voor iedereen hetzelfde, nooit aan gedacht… Die avond reed ik naar mijn oma, 91 jaar, nog zelfstandig, toch even checken of zij toch niet ook behoefte had aan wat extra hulp. Gelukkig zat ze er stralend bij en vertelde me dat ze haar gebit en mond alle zorg en aandacht gaf (inclusief demonstratie ☺).

Waar we begonnen met 3 medewerkers welke naar de zorginstellingen vertrokken om de juiste mondzorg te verlenen, kwamen er steeds meer medewerkers met liefde voor deze kwetsbare doelgroep bij. Nog elke dag zoeken we naar deze kundige, liefdevolle, rustige, betrokken medewerkers. Steeds meer zorginstellingen zien hoe hun cliënten vooruitgaan, weer kunnen eten, lachen en gezonder worden.
Dat vind ik het mooie aan mijn werk, ik zie mijn collega’s welke elke dag voor anderen zorgen, ze proberen te helpen hun leven comfortabeler maken. Ik zie mensen opknappen en genieten van de aandacht. Ik zie medewerkers van zorginstellingen bewuster omgaan met dit gedeelte van de zorg en ik zie dat instellingen ontzorgd worden.
Voor mij is mijn functie bij Vitadent Mondzorg een combinatie van alles, ik gebruik mijn vaardigheden en kennis om de organisatie te laten groeien en indirect help ik ook mensen…

Download pdf
Cassandra Broeksmit Cassandra Broeksmit Brandmanager

Monique Waterreus HR-Coördinator

Leuk om mezelf aan u te kunnen voorstellen: ik ben Monique en werk sinds juli 2017 bij dit mooie bedrijf als HR-Coördinator. Na jarenlang als praktijkmanager in verschillende tandartspraktijken te hebben gewerkt, heb ik in 2017 de overstap naar Vitadent gemaakt. Hier ben ik verantwoordelijk voor de werving en selectie en het aanspreekpunt voor de assistentes. Het werken bij Vitadent vind ik vooral heel erg leuk, omdat ik in een team werk waarin iedereen dezelfde passie deelt. Of het nu de collega’s van het servicebureau zijn of mijn collega’s die onze kwetsbare doelgroep met veel liefde, geduld en aandacht behandelen in de instelling: iedereen is even enthousiast en enorm gedreven. Het voelt heel goed hier als HR-Coördinator mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

Download pdf
Monique Waterreus Monique Waterreus HR-Coördinator

Dennis den Hartog Manager finance

Download pdf
Dennis den Hartog Dennis den Hartog Manager finance

Magrita van Breugel Coördinator Vitadent Academy

Als Coördinator Vitadent Academy ben ik verantwoordelijk om zo veel mogelijk mensen en professionals kennis te laten maken met het belang en inhoud van de mondzorg bij ouderen.  Het mooie aan de Vitadent Academy vind ik dat alles draait om kennisdeling in de geriatrische mondzorg binnen zorginstellingen. Vanuit de Academy worden op dit gebied workshops en trainingen georganiseerd en ontwikkeld. Daarnaast zorgen wij voor interne ontwikkelmogelijkheden zodat iedereen binnen Vitadent kan blijven groeien in hun kennis en kunde. Het onderwijsaanbod wordt steeds meer gevoed uit wetenschappelijk onderzoek, hierdoor zorgen wij ervoor dat deze kennis meteen wordt overgedragen naar de praktijk. Mede hierdoor wordt de tandheelkunde steeds meer een onderdeel van de geneeskunde.

 

Zelf ben ik erg blij om mij in te kunnen zetten voor kennisdeling ten behoeve van deze mooie en ook kwetsbare doelgroep. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in leren en de groei van mensen. Tijdens mijn studie Psychologie en Bedrijfskunde heb ik mij altijd ingezet om het onderwijs te verbeteren. Door ervaringen naast mijn studie heb ik gezien wat aanreiken van praktische tools en kennis kan doen in de ontwikkeling van kwetsbare individuen.

Vitadent Mondzorg is een enorm doortastend en inhoudelijk gedreven organisatie, met als doel om het welzijn van deze zorgafhankelijke cliënt te verbeteren. Als onderdeel van deze mooie organisatie zet ik mij met veel plezier en enthousiasme in voor deze kwetsbare groep.

Download pdf
Magrita van Breugel Magrita van Breugel Coördinator Vitadent Academy

Thalita Fredriksz Medewerker Vitadent Academy/Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2018
Preventie-assistente, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente en preventie-assistente reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2008 t/m 2013
Praktijkmanager reguliere tandartspraktijk - Vanaf 2013 t/m 2018
Vitadent Mondzorg - Vanaf 2018 t/m heden

10 jaar geleden ben ik de tandheelkunde ingerold en ik zou mij nu niet meer voor kunnen stellen dat ik in een andere branche zou werken. In die 10 jaar heb ik verschillende disciplines binnen dit vak doorlopen, van tandartsassistente tot praktijkmanager. Ik heb altijd mijn enthousiasme en liefde voor de tandheelkunde proberen over te brengen op zowel mijn collega’s als patiënten, want het is namelijk een ontzettend mooi vak waarin je ook heel veel goed werk kan verrichten. Omdat ik dit zo’n leuk onderdeel vond van mijn werk ben ik mij gaan richten op het geven van trainingen in de gezondheidszorg. Toen ik de vacature voor medewerker Vitadent Academy voorbij zag komen op de website, heb ik dus geen moment getwijfeld om te solliciteren. Vooral de mondzorg voor ouderen, een kwetsbare groep, sprak mij erg aan. Deze mensen verdienen de beste zorg die er is en om deel uit te maken van een team die dat bewerkstelligt, maakt mij erg trots.

Download pdf
Thalita Fredriksz Thalita Fredriksz Medewerker Vitadent Academy/Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Claudia van der Walle Medewerker Servicebureau

Sinds maart 2016 ben ik werkzaam bij Vitadent. Via een vriendin kwam ik aan deze vacature. Wat mij trekt aan het werken bij Vitadent is dat ik meewerk aan het verbeteren van de mondzorg bij hulpbehoevende ouderen. Hun dankbaarheid is groot. Met een team van fijne en gemotiveerde collega’s, zijn we hier dagelijks bezig. Een gemeenschappelijk doel creëert een fijne werksfeer.

Download pdf
Claudia van der Walle Claudia van der Walle Medewerker Servicebureau

Angela Verduyn Lunel Medewerker Business Development

Download pdf
Angela Verduyn Lunel Angela Verduyn Lunel Medewerker Business Development

Loujain Abedelaziz Medewerker Servicebureau

Opleiding

Tandartsassistente - Behaald 2018

Werkervaring

Allround tandartsassistente - Vanaf 2014 t/m 2019

Al ruim 5 jaar ben ik werkzaam als allround tandartsassistente.
Begin 2019 ben ik met veel enthousiasme en plezier bij Vitadent begonnen. Het werken met deze doelgroep brengt veel waardering, je betekent heel veel voor cliënten.
Ik help de mensen indirect, hierdoor haal ik dagelijks voldoening uit mijn werk. Met een team van fijne en gemotiveerde collega’s, zijn we hier dagelijks productief bezig.

Download pdf
Loujain Abedelaziz Loujain Abedelaziz Medewerker Servicebureau

Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Na 4 jaar werkzaam geweest te zijn in een reguliere tandartspraktijk, ben ik de nieuwe uitdaging aangegaan bij Vitadent Mondzorg.
De doelgroep waar Vitadent Mondzorg mee werkt trekt mij erg, ik hoop als medewerker van het Servicebureau mijn steentje bij te kunnen dragen en op deze manier de mondzorg bij de ouderen te verbeteren.
Ik werk hier samen met mijn collega’s aan dagelijks aan en dit geeft veel voldoening.

Download pdf
Dorien Sonneveld Dorien Sonneveld Medewerker Servicebureau

Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Download pdf
Tatiana Motovilnic Tatiana Motovilnic Mondzorgplanner

Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Opleiding

Opleiding preventie-assistent - Behaald 2012
Opleiding anesthesie - Behaald 2012

Sinds 2000 ben ik werkzaam in de tandheelkunde van stoel-assistente tot officemanager. Vanaf 2017 jaar heb ik weer geassisteerd aan de stoel om een bevriende tandarts te helpen. Dat de ouderen in de mondzorg zo achterblijven, heb ik in de praktijk nooit echt meegekregen en was ook direct enthousiast over de inzet van Vitadent Mondzorg. Ook ik wil hier graag een bijdrage aan leveren zodat het niet meer een uitzondering maar een feit gaat worden dat onze ouderen de juiste mondzorg krijgen.

Download pdf
Yvonne Kipp Yvonne Kipp Mondzorgplanner

Cynthia Reijmerink Medewerker Facturatie

Het is alweer 30 jaar geleden dat ik begonnen ben in de tandartsbranche. Na een lange uitstap om in het familiebedrijf te werken heb ik mijn oude vak 10 jaar geleden weer opgepakt. Begin 2017 ben ik met veel plezier aan een nieuwe uitdaging bij Vitadent begonnen. We hebben een gezellig en enthousiast team met een passie voor de zorg wat het werken hier leuk en speciaal maakt.

Download pdf
Cynthia Reijmerink Cynthia Reijmerink Medewerker Facturatie

Wendy Folz Medewerker Facturatie

Ik heb ruim 15 jaar ervaring in de tandheelkunde, ik ben begonnen als tandtechnieker. Daarna ben ik werkzaam geweest als tandartsassistente en preventie-assistente. Zelf zocht ik meer uitdaging en ben doorgegroeid als officemanager wat ik met veel plezier heb gedaan.
Met veel enthousiasme ben ik bij Vitadent begonnen als medewerker facturatie. Wat mij erg aantrekt bij Vitadent is de passie en de zorg die aan de kwetsbare doelgroepen wordt gegeven. In het verleden ben ik werkzaam geweest bij een tandartspraktijk die gespecialiseerd is in doelgroepen zoals daklozen, verslaafden en gevangenis patiënten (tbs’ers). Het doet mij goed dat ik hierin kan bijdragen, ik heb namelijk met eigen ogen gezien dat bepaalde doelgroepen de zorg moeten krijgen die ze nodig hebben. Zelf heb ik het gevoel dat er weinig aandacht gegeven wordt aan deze mensen.
Bij Vitadent merkte ik al snel dat er een leuke gezellige sfeer heerst in het bedrijf. Iedereen behandelt elkaar met respect en heeft hetzelfde doel voor ogen. Ik ben erg trots dat ik hier een onderdeel van mag zijn.

Download pdf
Wendy Folz Wendy Folz Medewerker Facturatie

Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Download pdf
Corine van den Broek Corine van den Broek Compliance Officer/Analist

Jacqueline van Drie Preventie-assistent met geriatrische specialisatie

Opleiding

Tandartsassistente, LOI - Behaald 1995
Anesthesie, Edin - Behaald 2003
Preventiemedewerker, ARBO - Behaald 2006
Bleken, Dentalunion - Behaald 2006
Röntgen, Edin - Behaald 2012
Tandsteen verwijderen, Edin - Behaald 2013
Preventie-assistent, DBP - Behaald 2019

Werkervaring

Tandartsassistente bij diverse tandartspraktijken - vanaf 1993 t/m 2015
Vitadent Mondzorg - vanaf 2015 tot heden

Ik werk nu al 23 jaar als assistente. Begonnen als tandartsassistente en daarna als preventie-assistente. Met veel liefde werk ik bij Vitadent, het werken op locatie en dat je de tijd voor een cliënt kunt nemen, er is geen wachtkamer vol met wachtende cliënten vind ik erg fijn.
Ik ervaar geen tijdsdruk, je kunt de client de volle aandacht geven welke deze zo nodig heeft.
Zoiets kleins als de mond of prothese van een cliënt schoonmaken, betekent heel veel voor de mensen, waarmee we werken. Ze zijn zo dankbaar en dat geeft enorm veel voldoening in mijn werk!

Download pdf
Jacqueline van Drie Jacqueline van Drie Preventie-assistent met geriatrische specialisatie