De mondzorg van Vitadent begint met een inventarisatie van de actuele situatie. Om dit in kaart te brengen krijgt iedere patiënt van Vitadent een intake. Hierin wordt alles meegenomen. De medische- en dentale historie, de achtergrond op psychosociaal vlak en de wensen van de cliënt en/of diens familie. Hieruit volgt een gedegen doelstelling, een mondzorgplan, een mondverzorgingsplan en een behandelplan. Binnen de behandelrichtingen die worden gekozen staat de mens altijd centraal.
Onderdeel van het behandelplan zijn de tandheelkundige behandelingen. Met name het beheersen van ontstekingshaarden en repareren van bestaande tanden en kiezen in het kader van de functionaliteit van het gebit zijn van belang.

Laatste nieuws