13 december 2017

Door Willemien Weerman, Algemeen Dagblad

Honderden ouderen gaan jaarlijks dood aan een longontsteking die het gevolg is van een slechte gebitsverzorging. De Nederlandse tandartsorganisatie KNMT is een Europese lobby gestart om meer aandacht te krijgen voor de mondverzorging van kwetsbare ouderen.

Ouderen dreigen een vergeten groep te worden als het om tandheelkundige zorg gaat. Dat stelt de Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Tandheelkunde (KNMT). ,,Er is nauwelijks tijd bij verzorgers om extra aandacht aan het gebit te geven. Gevolg is dat mensen die toch al zwak zijn, eerder overlijden omdat een slecht gebit gerelateerd is aan vele ziekten”, zegt de Hengelose tandarts Henk Donker, bestuurslid van de KNMT.

Zo blijkt uit onderzoek dat een op de tien verpleeghuispatiënten overlijdt aan een longontsteking die het gevolg is van een bacterie die door een slechte mondhygiëne in de mond aanwezig is. Longontsteking is een van de belangrijkste oorzaken van overlijden in een verpleeghuis: precieze gegevens daarover worden echter niet bijgehouden.

Hartfalen
Tandarts-geriatrie Arie Hoeksema bevestigt dat er een verband is tussen een slecht gebit en onder meer het verloop van diabetes, hartfalen en een progressiever verloop van reuma. Hij promoveerde op de mondgezondheid van kwetsbare ouderen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit dit onderzoek blijkt dat bij een afnemende zelfredzaamheid van ouderen er minder zorg voor het gebit is. Ook is duidelijk geworden dat van 72 procent van alle nieuwe verpleeghuisbewoners de mondhygiëne matig tot slecht is en eigenlijk behandeld zou moeten worden.

Daarom wordt gepleit voor meer samenwerking tussen tandartsen, zorginstellingen, huisartsen en de wijkverpleging. Als er niets gebeurt, wordt het probleem steeds groter, volgens Donker. ,,Want over twintig jaar zijn er twee keer zoveel 65-plussers en vier keer zoveel tachtigplussers dan nu het geval is.”

Daarom trekt de KNMT aan de bel en lobbyt samen met andere groepen zoals de Vereniging van verpleegkundigen en verzorgenden Nederland voor de rol van de tandarts in het (ouderen)zorgteam. Dat gebeurt ook via de Europese tandartsenkoepel CED in Brussel. ,,Want veel wet- en regelgeving op nationaal niveau is afhankelijk van wat Europa beslist”, zegt Donker.

Ook Hoeksema benadrukt het belang van een volwaardige eerstelijnsrol van de tandarts binnen zorgteams. ,,Zodat kiespijn op het sterfbed niet meer nodig is. Want ook dat”, stelt hij met klem, ,,komt nog steeds voor.”

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.