Vitadent richt zich als leverancier van mondzorg primair op de ouder wordende (zorgafhankelijke) patiënt binnen WLZ-instellingen. In deze hoedanigheid werkt de organisatie reeds met een aantal grotere instellingen samen voor het leveren van de mondzorg aan intramurale (WLZ) cliënten in de regio Rotterdam en daaromheen. Er worden oplossingen geboden voor het schrijven en borgen van duurzaam beleid alsmede de implementatie daarvan en het geven van trainingen aan medewerkers in het kader van Mondzorg binnen WLZ-instellingen.

Er zijn diverse voorbeelden binnen de bestaande samenwerkingsverbanden waarbij totale ontzorging wordt geboden voor het thema mondzorg binnen WLZ-instellingen. Wanneer beleid al aanwezig is kan Vitadent ook praktisch inhaken binnen het bestaande kader en desgewenst meekijken daarbinnen.

Geen instelling is gelijk, maar van belang zijn altijd de geldenden richtlijnen en de normen welke getoetst worden door overheidsinstanties. Doelmatig wordt er een terugplanning gemaakt vanaf een eventuele implementatiedatum. Dit vormt de basis van het draaiboek waarin alle aspecten worden meegenomen om tot een soepele implementatie te komen van de mondzorg.

Voor meer informatie over de begeleidingsmogelijkheden van Vitadent is er contact te leggen met Rudolf Hogendoorn per mail via rudolf@vitadent.nl of telefonisch op 0648165964.

Laatste nieuws