Mondzorg van Vitadent kent een andere benadering dan normaal het geval is. Waar in een reguliere tandartspraktijk veelal wordt gekeken naar een technisch optimale oplossing, wordt in het geval van de kwetsbare doelgroep (zorgafhankelijke ouderen) alle aspecten meegenomen die kunnen bijdragen aan het beperken van risico’s welke spelen op hogere leeftijd. Risico’s welke in vele mate beperkt kunnen worden met het voorkomen van problemen.

Speciaal hiervoor heeft Vitadent een preventie-protocol ontwikkeld waarin nauwlettend (en in nabije samenwerking met de zorgmedewerkers) de mondhygiëne wordt gemeten, vastgelegd en op niveau wordt bijgehouden.

Het kan betekenen dat de cliënt nog in staat is zelf handelingen uit te voeren, dit zal dan altijd gestimuleerd worden. Aan de andere kant bestaan er situaties met grote complexiteit, tandvleesaandoeningen of verminderde coöperativiteit waardoor er op wekelijkse basis een bezoek gebracht moet worden door de mondhygiëniste van Vitadent.

Laatste nieuws