19 juli 2017

Bij gevorderde dementie kunnen mensen vaak niet meer aangeven dat ze pijn hebben. De pijnbeleving kan dan leiden tot onbegrepen gedrag, zoals onrust of geprikkeldheid. Tandarts Suzanne Delwel hoopt dit jaar te promoveren op het onderwerp ‘Diagnostiek van orofaciale pijn bij nonverbale ouderen’. Tijdens een bijeenkomst voor de mondzorgverleners en huisartsen die De mond niet vergeten! implementeren, presenteerde zij een casus.

Bijten
De dochter van een dementerende verpleeghuisbewoonster zag dat haar moeder steeds op alles bijt dat los en vast zit. Zij vroeg zich af of moeder dat misschien deed vanwege pijn in de mond. De tandarts werd ingeschakeld, maar deze zag na een onderzoek geen aanwijsbare oorzaak voor eventuele pijn.

Observeren
Voor nader onderzoek naar mogelijke pijn besloten de tandarts, de specialist ouderengeneeskunde en de zorgverleners samen om het gedrag van mevrouw te gaan observeren tijdens eten, drinken en mondverzorging en tijdens rust. Hiervoor werd het observatie-instrument de OPS-NVI gebruikt: Orofaciale Pijn Schaal voor non-verbale ouderen. Uit deze observaties bleken er geen aanwijzingen voor pijn in de mond. Om pijn definitief uit te sluiten, werd besloten om te kijken hoe mevrouw reageert op een hoge dosering paracetamol. Toen ook dit niet tot verandering van gedrag leidde, kon worden geconcludeerd dat er geen sprake was van pijn in de mond.

Zodra Suzanne Delwel haar onderzoek gepubliceerd is zullen wij een link op de website plaatsen.

Lees hier het wetenschappelijk artikel dat zij met anderen schreef over pijn bij dementie: “Pain in dementia: prevalence and associated factors: protocol of a multidisciplinary study”

Pijn in de mond?

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.