12 januari 2023

Hoe kunnen we de mondzorg op nationaal niveau verbeteren, zodat iedereen gedurende zijn hele leven passende mondzorg krijgt? Deze vraag staat centraal binnen ORANGEHealth. Een samenwerkingsverband tussen de zeven Nederlandse onderwijsinstellingen voor mondzorg- en tandheelkunde, waar ook tientallen publieke en private partijen bij betrokken zijn. Vitadent Mondzorg en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) spelen een belangrijke rol binnen dit project.

Partner van ORANGEHealth

“Wij vinden het fantastisch om partner te zijn van ORANGEHealth”, aldus Wim van der Torre, bestuurder van Vitadent. “Binnenkort zetten we samen met promovendus Arthur Diemel de eerste mondzorgpilots op voor de thuiszorg.”  

De initiatieven die uiteindelijk leidden tot de oprichting van ORANGEHealth, ontstonden zo’n vijf à zes jaar geleden. Professor Frank Lobbezoo van ACTA liep samen met zijn collega dr. Ghizlane Aarab een dag mee in een van de zorginstellingen waar Vitadent mondzorg verleent. Daar zagen zij grote mondproblematiek bij de cliënten, waaronder afgebroken tanden en kiezen, droge monden, ontstoken tandvlees, cariës en versleten implantaten. Deze situatie baarde hen zorgen.

“Binnen ORANGEHealth passen alle puzzelstukjes die bijdragen aan levensloopbestendige mondzorg in elkaar.”

Onderzoek ACTA

In die periode deed ACTA onderzoek naar de mondgezondheid van ouderen. Hieruit kwam naar voren dat 80 procent van de ouderen die een zorginstelling binnenkomt een probleem heeft met zijn gebit. 20 procent daarvan kan hierdoor niet goed functioneren. De reden hiervoor is dat mensen nauwelijks mondzorg krijgen als zij afhankelijk zijn van thuiszorg. Deze groep verdwijnt vaak stilletjes uit de reguliere praktijk, vanwege psychogeriatrische problemen, mobiliteitsbeperkingen of gebrek aan financiële middelen.

Daar komt bij dat de meeste ouderen tegenwoordig hun eigen gebit behouden. Als dit niet goed wordt onderhouden kan dit grote gevolgen hebben, zeker in combinatie met toenemend medicijngebruik. De mondproblematiek wordt echter pas zichtbaar in de zorginstelling, waar de mondzorg wel goed is georganiseerd.

Wim van der Torre benadrukt het belang van georganiseerde mondzorg in de thuiszorg. “Als mensen de zorginstelling binnenkomen, beginnen zij aan hun laatste levensfase. Curatieve behandelingen die veel pijn en ongemak veroorzaken zijn dan onwenselijk.”

Vitadent stelde Frank Lobbezoo daarom voor om de mogelijkheid voor georganiseerde mondzorg binnen de thuiszorg te onderzoeken. Zo ontstond een co-creatie waarin Vitadent verantwoordelijk is voor het praktische gedeelte van het onderzoek.

De juiste richting te pakken

Willem Fokkema, directeur van ACTA Dental Research, zag hier ook het belang van in en nam het initiatief tot een bredere aanpak. Hij zorgde er onder andere voor dat er fondsen beschikbaar werden gesteld en legde contact met onderwijsinstellingen en andere organisaties die actief zijn in de mondzorg. Deze krachtenbundeling leidde tot de oprichting van ORANGEHealth.

Inmiddels lopen er meer dan dertig onderzoeken naar de mondzorg in Nederland. Wim van der Torre: “Binnen ORANGEHealth passen alle puzzelstukjes die bijdragen aan levensloopbestendige mondzorg in elkaar. We hebben met elkaar de juiste richting te pakken om de mondzorg de komende decennia te verbeteren.“

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.