Vitadent Academy

Bewustwording creëren en direct toepasbare kennisoverdracht. Daar staat Vitadent Academy voor. Mondzorg krijgt binnen sommige geriatrische zorginstellingen en opleidingen niet voldoende aandacht. De onwenselijke gevolgen van verminderde mondgezondheid zijn ook vaak onderbelicht. Daarom richtte Vitadent in 2018 Vitadent Academy op. Kennis is voor ons een belangrijke kernwaarde. Door kennis te delen over goede mondzorg verbeteren we het welzijn van kwetsbare, zorgafhankelijke cliënten. 

Voor iedere doelgroep een geschikte training

Vitadent Academy geeft interne scholing aan de eigen medewerkers om hun ontwikkeling en kennis te borgen. Ook verzorgen wij externe scholing aan zorgpartners. Het bewustzijn rondom een goede mondzorg groeit, en daarmee ook de vraag naar training over mondzorg. Niet alleen bij zorgmedewerkers, maar ook bij artsen, aandachtsvelders en managers. Zodoende hebben wij voor iedere doelgroep een geschikte training opgezet. We bieden onze zorgpartners altijd de ruimte hun wensen met ons te delen en passen onze trainingen hierop aan.    

Leerdoelen

  • Verkrijgen van kennis over het belang en uitvoering van goede mondzorg bij kwetsbare en zorgafhankelijke cliënten.
  • Inzicht in praktische onderdelen van mondzorg. 
  • Omgaan met afweergedrag, een belangrijke factor die het bieden van goede mondzorg ingewikkeld maakt. 

Bewustwording creëren is het speerpunt en de rode draad in al onze trainingen. Inzien dat goede mondzorg van groot belang is voor het welzijn van de cliënt, vergroot het draagvlak voor het uitvoeren van mondverzorging tijdens de dagelijkse zorgwerkzaamheden. 

Deelnemers zijn enthousiast over onze trainingen en komen regelmatig terug.

Trainingen externe scholing

Hieronder vindt u een overzicht van ons huidige trainingsaanbod

Training artsen

Deze training ontwikkelden wij om de samenwerking tussen arts, tandarts en aandachtsvelders te versterken. Het studiemateriaal speelt in op het kennistekort over het belang van goede mondzorg en de verbanden tussen mond en lichaam. 

De Training artsen is geaccrediteerd door AccreditatieBureau Cluster 1 en ADAP en levert voor de specialist ouderengeneeskunde, logopedist en diëtist 3 punten (t.w.v. 3 uur) op t.b.v. het BIG-register.

Tijdsduur: 2,5 uur
Vorm: klassikaal en online


Training zorgmedewerkers

We trainen zorgmedewerkers klinisch-praktisch in het geven van goede mondverzorging. Na afloop weten zij waarom dit belangrijk is en hoe ze kunnen handelen bij afweergedrag. We raden zorgmedewerkers aan eerst de E-learning over mondzorg te doorlopen, zodat er tijdens de klinische lessen meer tijd is voor het praktische gedeelte.  

E-learning over mondzorg
Deze online training is specifiek gericht op geriatrische mondzorg en behandelt onder andere de mond, preventie, mondverzorging en afweergedrag. 

Tijdsduur: 3 uur
Vorm: online

Klinische lessen
De klinische lessen bestaan uit een stuk theorie en een interactief deel waarbij praktische instructies aan bod komen.  

Tijdsduur: 90 minuten
Vorm: klassikaal en online


Training aandachtsvelders

De aandachtsvelder mondzorg is de vraagbaak binnen de zorgorganisatie. Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen hebben we verschillende trainingen ontwikkeld: E-learning over mondzorg, Het aandachtsvelder traject en de Verdiepingstraining aandachtsvelder.  

E-learning over mondzorg
Deze online training is specifiek gericht op geriatrische mondzorg en behandelt onder andere de mond, preventie, mondverzorging en afweergedrag.

Tijdsduur: 3 uur
Vorm: online

Het aandachtsvelder traject
Dit traject bestaat uit workshops met intensieve interactie en uitgebreide modules over geriatrische mondzorg:

  • Module 1: Bewustwording
  • Module 2: Klinisch praktische instructie
  • Module 3: Toetsing en evaluatie 

Na afloop krijgen aandachtsvelders een persoonlijk opleidingsplan. 

Tijdsduur module 1 + 2: 2,5 uur
Tijdsduur module 3: 1,5 uur
Vorm: klassikaal en online

Verdiepingstraining aandachtsvelder
Als aandachtsvelders nog meer kennis willen vergaren over mondzorg binnen de geriatrie is deze verdiepingstraining een aanrader. Medewerkers van Vitadent brengen onder andere verschillende casussen naar voren die zij hebben ervaren in de geriatrische omgeving. 

Tijdsduur: 1,5 uur
Vorm: Klassikaal en online


Training management

Managers krijgen uitgebreid toelichting over geriatrische mondzorg en de werkwijze van Vitadent. Zo weten zij precies wat ze kunnen verwachten als Vitadent de zorginstelling binnenkomt. 

Tijdsduur: 90 minuten
Vorm: Klassikaal

Klinische les GHZ

Tijdens deze interactieve les verzorgen begeleiders het gebit van hun cliënten. De trainer stimuleert cliënten hieraan mee te werken en geeft poetsinstructies aan de begeleiders. 

Tijdsduur: 1,5 uur
Vorm: Klassikaal en online

Vitadent Events
Naast bovenstaande scholingsvormen die meer theoretisch en klassikaal georganiseerd zijn, faciliteren we mondzorgevents. Dit zijn luchtige evenementen voor medewerkers, cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en familie.

Lees meer op de pagina Vitadent Events.

Evaluaties van trainingen 

We merken dat deelnemers enthousiast zijn over onze trainingen en zien hen regelmatig terugkomen. Ze raken gemotiveerd en geïnspireerd door onze praktische tips. Uiteraard zijn er altijd punten van verbetering. Daarom laten we onze trainingen evalueren. We krijgen gemiddeld een 8,7 bij de beoordeling van onze trainingen. 

Interne scholingen

Om de kennis en ontwikkeling van onze eigen medewerkers te borgen geven we interne scholing. We herhalen belangrijke informatie en delen nieuwe wetenswaardigheden via podcasts, webinars, modules, de Kennisclub Vitadent en gastdocenten. Ook bieden wij opleidingen aan van onder andere de Bijzondere Tandheelkunde Academy. 

Henk Algra

drs. Henk Algra: orthopedagoog in de zorg voor zorgafhankelijke, oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Hij is eveneens verbonden aan de opleidingen Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. 

Martin Kat

dr. Martin Kat: ouderenpsychiater, psychotherapeut en docent bij Rino Groep. Hij is gespecialiseerd in ouderenpsychiatrie, waaronder dementie.  


Samenwerking Zorgcollege, ACTA en BT

Vitadent Academy werkt graag samen met andere opleiders, zoals Zorgcollege en BT. Zo kunnen we trainingen verbeteren of nieuwe trainingen ontwikkelen. Ook werken we toe naar een samenwerking met ACTA om het belang van levensloopbestendige mondzorg te onderzoeken en wetenschappelijk te onderbouwen. 

Meer weten over Vitadent Academy? Neem contact op via 085 7500 470