21 augustus 2017

Door Evert Berkel op do, 08/17/2017 – 15:33

Claar van der Maarel-Wierink, hoofd van de opleiding tandarts-geriatrie bij SBT in Amsterdam, kreeg onlangs het eerste exemplaar uitgereikt van Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen In dit studieboek beschrijven – op theoretische én praktische wijze -Wim Klüter en Cees de Baat alle relevante aspecten rondom mondzorg aan kwetsbare ouderen. Ze besteden vooral veel aandacht aan de essentiële onderwerpen die nodig zijn voor het interpreteren van meetinstrumenten en het opstellen van een mondzorgplan. Competenties die volgens Klüter en De Baat elke tandarts dient te beheersen, en die wezenlijk verschillend zijn ten opzichte van het schrijven van een tandheelkundig behandelplan. Aan de hand van een gestandaardiseerde probleeminventarisatie komen onderwerpen aan de orde die in dit kader van de zorgverlening aan ouderen vereist zijn.

In het boek zijn twee mondzorgplannen als voorbeeld opgenomen. De belangrijkste formulieren kunnen worden gedownload, eenvoudig digitaal ingevuld en bewaard. Bij SBT Amsterdam gaat het studieboek vanaf komend studiejaar benut worden tijdens de opleiding tot tandarts-geriatrie. Verder zullen de door Klüter en de Baat beschreven indices voor kwetsbaarheid mogelijk in de komende jaren gebruikt worden om de aanspraak op mondzorg aan 75-plussers in de basiszorg te indiceren. Ook in Gent bestaat interesse voor deze uitgave: professor Luc De Visschere, de ‘Belgische evenknie’ van Van der Maarel en onder andere hoofd van de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten aldaar, nam in België het studieboek in ontvangst.

Inventarisatie (mond)gezondheidsproblemen van ouderen wordt uitgegeven door Marathon Uitgeverij. Het boek heeft ISBN 978-90-826743-0-9 en kan voor € 39,95 worden besteld op www.sdu.education.

Vul hier uw e-mailadres in en u wordt automatisch op hoogte gehouden van onze nieuwste blog post.