Vitadent Mondzorg levert professionele mondzorg voor zorginstellingen. Dat doen we voor onze cliënten. Uit passie. En omdat het nodig is. Vergoeding voor mondzorg kan plaatsvinden op drie manieren.

1. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket 4 en hoger

Een dekking van de kosten voor mondzorg wordt toegekend aan cliënten in een zorginstelling met een ZZP-indicatie van minimaal 4 met functie voor verblijf én behandeling. Dit zijn de zogenaamde verpleeghuisplekken. Deze vergoeding vindt plaats binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Behandelingen worden rechtstreeks vanuit het zorgkantoor vergoed. Cliënt en zorginstellingen hebben hier dus geen omkijken naar. Vitadent zorgt ervoor dat declaraties naar het zorgkantoor inzichtelijk zijn voor zowel zorginstelling als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. Daarnaast bewaakt Vitadent dat de behandelingen doelmatig zijn en niet onnodig gecompliceerd.

2. Vergoeding Mondzorg Zorgzwaartepakket tot en met 3

Bij ZPP-indicaties tot en met 3 vallen de kosten van mondzorg onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit betekent niet dat er altijd sprake is van een dekking. Het heeft ook betrekking wanneer er sprake is van WLZ-zorg via een Volledig Pakket Thuis (VPT), een Modulair Pakket Thuis (MPT) en/of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Binnen de ZVW bestaat de mogelijkheid voor ‘mondzorg aan huis’. In dit geval bestaat de mogelijkheid voor dekking binnen de basisverzekering. Vitadent informeert over de situaties waar dit van toepassing kan zijn en vraagt de machtiging aan voor vergoeding in samenspraak met de behandelend arts en wettelijk vertegenwoordiger.

3. Particuliere bekostiging mondzorg

Een laatste optie is particuliere bekostiging van mondzorg. In dit geval factureren wij rechtstreeks aan de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. Hierbij geeft Vitadent Mondzorg vooraf een indicatie af van de maximale te verwachten kosten. Op die manier kunnen er achteraf geen verrassingen ontstaan.

Enthousiast geworden voor een kennismaking met Vitadent Mondzorg? Bel 085 7500 470.