Overweegt u een samenwerking met Vitadent? Wij zorgen voor een helder en gefaseerd stappenplan. Dit stappenplan noemen we onze Tijdlijn. In 7 chronologische stappen werken we toe naar een geslaagde samenwerking. U kunt de tijdlijn ook als pdf downloaden.

 • Eerste Initiatief
  Vitadent maakt een afspraak met de manager zorginstelling. Meestal is hierbij ook de behandelend arts aanwezig. Gezamenlijk wordt het huidige mondzorgbeleid van de zorginstelling op hoofdlijnen doorgenomen. Vitadent Mondzorg toont vervolgens aan óf en waar er verbeteringen nodig zijn en zorgt daarbij voor een heldere onderbouwing.
 • Kennismaking multidisciplinair team
  Vitadent Mondzorg en de zorginstelling starten nu de samenwerking. Hierna volgt een informele kennismaking tussen het Vitadent Mondzorg-team en het multidisciplinair team van de zorginstelling.
 • Samenstellen werkgroep
  De zorginstelling, Vitadent Mondzorg en eventuele externe medisch ondersteuners stellen gezamenlijk een werkgroep samen. Deze werkgroep wordt verantwoordelijk voor de implementatie van de mondzorg binnen de zorginstelling. Gezamenlijk wordt er naar dit eindresultaat gewerkt. Alle relevante aspecten en inrichting van processen komen hierbij natuurlijk aan bod.
 • Training medewerkers
  Vitadent Mondzorg bepaalt in overleg met werkgroep welke medewerkers additionele scholing en training op het gebied van mondzorg nodig hebben. Gezamenlijk wordt een mogelijk trainingsschema bepaald en vastgelegd.
 • Informatieavond cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers
  Vitadent Mondzorg organiseert samen met de zorginstelling een informatieavond voor cliënten en/of wettelijk vertegenwoordigers en de familie. De aanwezigen ontvangen hierbij uitgebreide informatie over de werkwijze van Vitadent Mondzorg. Deze informatieavonden worden altijd zeer positief ontvangen en nemen veel vragen weg.
 • Implementatie
  We starten met de uitvoering van de zorgverlening. Individuele diagnoses en behandelplannen worden vastgelegd in het elektronisch cliëntendossier. Het dashboard en begeleidende documentatie zorgt voor verantwoording richting het management en de behandelend arts.
 • Evaluatie
  Minimaal twee keer per jaar wordt de samenwerking tussen Vitadent Mondzorg en de zorginstelling geëvalueerd. Ook tussentijds is er altijd ruimte voor vragen en overleg. Een toename in mondzorgkwaliteit en wederzijdse tevredenheid zijn de speerpunten in deze evaluaties.

Kennismaken met Vitadent Mondzorg of meer weten over de mogelijkheden? Bel 085 7500 470.